Επιχειρήσεις

Με discount οι μετοχές των εταιρειών επενδύσεων ακινήτων έναντι του ενεργητικού τους

Οι εταιρείες επενδύσεων ακινήτων, οι γνωστές ΑΕΕΑΠ, αποτελούν την «επενδυτική μόδα» των δύο τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Η αύξηση των επενδύσεών τους σε ακριβά επαγγελματικά (κυρίως) ακίνητα έχει εκτοξεύσει πάνω από 80% την αξία του ενεργητικού τους (NAV) από τις αρχές του 2022 μέχρι και σήμερα. Ταυτόχρονα, έχουν εκτιναχθεί τα κέρδη τους που προέρχονται από δύο πηγές.

Η πρώτη είναι οι αγοραπωλησίες και η δεύτερη οι έγγειες προσόδοι, δηλαδή τα έσοδα από ενοίκια καταστημάτων σε εμπορικά κέντρα και χώρων γραφείων από επιχειρήσεις. Η άνοδος των τιμών ακινήτων όπως έχει καταγραφεί την τελευταία 5ετία στην Ελλάδα αυξάνει την αξία ενεργητικού και ουσιαστικά αποτελούν μία πολύ βολική και αποδοτική επένδυση για όσους θέλουν να καρπωθούν τις υπεραξίες από την άνοδο των τιμών ακινήτων. Το γεγονός ότι οι μετοχές των εταιρειών επενδύσεων ακινήτων δεν έχουν κάνει ράλι, οφείλεται αφ’ ενός στην άγνοια του επενδυτικού κοινού και αφ’ ετέρου στο ότι οι ίδιες οι εταιρείες δεν έχουν προβάλλει τα πλεονεκτήματα του κλάδου. Τόσο η Prodea (πρωην Πανγαία), όσο η Noval και η Trastor αλλά και η νεοεισερχόμενη εταιρεία Trade Estates (θυγατρική του ομίλου Φουρλή) έχουν κρυφές υπεραξίες καθώς φέρεται ότι διαπραγματεύονται με discount έναντι της εσωτερικής τους αξίας. Με απλά λόγια, η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων που κατέχουν είναι μεγαλύτερη από την χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση. Οπότε όποιος αγοράζει για παράδειγμα μία μετοχή με discount αγοράζει την αξία των ακινήτων με σημαντική έκπτωση. Το δεύτερο που πρέπει να δουν οι επενδυτές και να προβάλλουν οι εταιρείες είναι ότι έχουν και ικανοποιητικές μερισματικές αποδόσεις που ξεπερνούν τις τοκοφόρες επενδύσεις.

Την αξία των ΑΕΕΑΠ έχουν αξιοποιήσει οι τράπεζες και μεγάλοι όμιλοι, οι οποίοι διέθεταν πολλά ακίνητα και πλέον θέλουν να τα εκμεταλλευτούν και μέσα από το χρηματιστήριο. Για τους επενδυτές, οι μετοχές των ΑΕΕΑΠ έχουν μικρότερη μεταβλητότητα (καλύτερη ‘αμυντική’ συμπεριφορά) αφού απευθύνονται κυρίως σε συντηρητικούς επενδυτές και θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Α.Ε.Ε.Α.Π.

Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

Η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) είναι ανώνυμη εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

Η Α.Ε.Ε.Α.Π. επιτρέπεται να επενδύει σε:

  • ακίνητη περιουσία σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του ενεργητικού της,
  • καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς,
  • τουλάχιστον 80% των μετοχών Α.Ε. με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων
  • τουλάχιστον 80% των μετοχών εταιρίας συμμετοχών που επενδύει αποκλειστικά σε εκμετάλλευσης ακινήτων
  • τουλάχιστον 25% των μετοχών εταιρίας με την οποία η ΑΕΕΑΠ συνδέεται με σχέση μητρικής ή θυγατρικής, σκοπός της οποίας είναι η απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων
  • άλλα κινητά και ακίνητα που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ΑΕΕΑΠ, τα οποία σωρευτικά δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν (κατά την απόκτηση τους) το 10% του ενεργητικού τους.