Επιχειρήσεις

Το ΕΣΥ σε κρίση: Αυτό πιστεύουν οι μισοί Έλληνες

Την ίδια ώρα, 4 στους 10 πιστεύουν ότι η ανεπαρκής χρηματοδότηση ευθύνεται για τα προβλήματα στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα.

Παράλληλα, μόνο ο 1 στους 3 Έλληνες εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο η εθνική κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης.

Οι παραπάνω απόψεις για τη χώρα μας αποτυπώθηκαν σε τελευταία έρευνα της Focus Bari σε συνεργασία με την IRIS Market Research Worldwide σε ένα εύρος 27 χωρών της Ε.Ε

Συμπερασματικά η έρευνα έδειξε ότι οι απόψεις για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης τείνουν να είναι απαισιόδοξες, με την πλειοψηφία να θεωρεί ότι το σύστημα υγείας της χώρας τους είτε βρίσκεται σε κρίση (25%) είτε επιδεινώνεται (32%).

Μόνο το 7% πιστεύει ότι το σύστημα υγείας της χώρας είναι σε εξαιρετική κατάσταση, και ένας στους τρεις (35%) το χαρακτηρίζει σε απλά «καλή κατάσταση».

Αντίθετα, περισσότεροι από τους μισούς πολίτες της Ιρλανδίας, σχεδόν οι μισοί πολίτες στην Ελλάδα, και πάνω από τέσσερις στους δέκα στον Παναμά και τη Ρουμανία πιστεύουν ότι το σύστημα υγείας της χώρας τους βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης.

Όσον αφορά στα αίτια των προβλημάτων στα συστήματα υγείας, τα δύο τρίτα κατηγορούν την αναποτελεσματική διαχείριση (63%), ενώ το ένα τρίτο του κοινού τα αποδίδει σε ανεπαρκή χρηματοδότηση (36%).

Στην Ελλάδα, η κρίση στο Σύστημα Υγείας λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης εκφράζεται από το 41% των πολιτών.

Κατά μέσο όρο, λίγο λιγότεροι από τέσσερις στους δέκα πολίτες των 27 χωρών εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο η εθνική κυβέρνηση της χώρας τους χειρίζεται το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης. Τα επίπεδα έγκρισης ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των χωρών: είναι υψηλότερα στη Νότια Κορέα (74%), την Ινδονησία (69%) και την Ινδία (68%) και χαμηλότερα στη Βουλγαρία (17%), τον Παναμά (19%) και την Πολωνία (23%).

Παρ’ όλα αυτά, σημαντική αναλογία (λίγο πάνω από τέσσερις στους δέκα πολίτες) είναι πεπεισμένοι ότι η χώρα τους φροντίζει ικανοποιητικά την υγεία των κοινωνικά ευάλωτων και πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, ενώ αντίστοιχη αναλογία πιστεύουν πως-αν και όχι εντελώς ικανοποιητικές- οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης της χώρας τους είναι τουλάχιστον από τις καλύτερες στον κόσμο.

Τέλος, λίγο λιγότεροι από τους μισούς πολίτες των 27 χωρών είναι σίγουροι ότι η ιατρική επιστήμη και η φαρμακευτική θα λύσουν τα περισσότερα από τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει η χώρα τους σήμερα.

Σε αυτές τις δηλώσεις, τα επίπεδα εμπιστοσύνης είναι γενικά υψηλότερα στη Νότια Κορέα, την Ινδία και την Ισπανία και τα χαμηλότερα στη Βουλγαρία, τον Παναμά και την Ελλάδα.