Επιχειρήσεις

Υβριδικό μοντέλο εργασίας: Ο «πονοκέφαλος» για το IT των εταιρειών

Σύμφωνα μάλιστα με τελευταία έρευνα της Forrester Consulting όπως ανακοινώνει η HP, 3 στις 4 εταιρείες «βλέπουν» πως η στροφή προς απομακρυσμένα και υβριδικά μοντέλα εργασίας έχει μεγεθύνει τις επιχειρησιακές προκλήσεις των τμημάτων πληροφορικής.

Πιο αναλυτικά:

  • Οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες κατά τη διαχείριση απομακρυσμένων τελικών σημείων είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων (60%), η ενημέρωση του λογισμικού στις απομακρυσμένες συσκευές (55%) και η μεγιστοποίηση της ακρίβειας των βάσεων δεδομένων περιουσιακών στοιχείων (55%)
  • Μόλις το 42% των εταιρειών πραγματοποιεί ενημερώσεις firmware ετησίως, το 23% ενημερώνει κάθε δύο χρόνια ή λιγότερο και το 12% ενημερώνει μόνο “όταν είναι απαραίτητο” – θέτοντας τις εταιρείες σε κίνδυνο τρωτών σημείων ασφαλείας και προβλημάτων συμβατότητας.
  • Τα δύο τρίτα (67%) των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η εξασφάλιση ασφαλούς και συνεχούς επικοινωνίας με απομακρυσμένα τελικά σημεία αποτελεί μείζον ζήτημα για το τμήμα πληροφορικής της εταιρείας τους.
  • Τα τμήματα πληροφορικής αναγκάζονται να βασίζονται σε υποβαθμισμένη προστασία, με το 50% να αναφέρει τις ανεπαρκείς λύσεις ασφάλειας τελικών σημείων ως εμπόδιο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας και διαχείρισης. Εν τω μεταξύ, το 54% πιστεύει ότι η κρυπτογράφηση πλήρους δίσκου παρέχει ουσιαστική προστασία για τα τελικά σημεία, αλλά αναγνωρίζει ότι μπορεί να είναι ανεπαρκής. Για παράδειγμα, εάν ο επιτιθέμενος έχει φυσική πρόσβαση στη συσκευή.

Ολοκληρωμένη διαχείριση των τελικών σημείων… με συνεχή συνδεσιμότητα

Εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις, το 75% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η βελτιωμένη διαχείριση των τελικών σημείων θα είχε θετικό αντίκτυπο στις συνολικές επιχειρηματικές λειτουργίες και την αποδοτικότητα.

Οι εταιρείες ανέφεραν την ανάγκη για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση του λογισμικού τελικών σημείων (48%). Για να επιτευχθεί αυτό, οι ερωτηθέντες επιθυμούν δυνατότητες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς συσκευών (55%), αυτοματοποίηση των διαδικασιών ανάκτησης συσκευών (47%), ανάπτυξη ενημερώσεων BIOS (46%) και εντοπισμό της θέσης των συσκευών (46%).

Για την ενίσχυση της ασφάλειας και της διαχείρισης απομακρυσμένων τελικών σημείων, το 82% των ερωτηθέντων εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο επένδυσης σε λύσεις που μπορούν να εντοπίζουν γεωγραφικά, να κλειδώνουν και να διαγράφουν υπολογιστές από απόσταση.