Επιχειρήσεις

Οι εταιρείες leasing «βγήκαν στο φως» μετά από μία δεκαετία μεγάλης ταλαιπωρίας

Η οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας σε συνδυασμό με την επιχειρηματική κάμψη και τα μεγάλα πιστωτικά ανοίγματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έφεραν σημαντική κάμψη στις συμβάσεις leasing κατά την προηγούμενη δεκαετία 2013-2022.

Σταδιακά η ανάκαμψη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (από το 2022 και μετά) σε συνδυασμό με την εκτίναξη πάνω από 70% του leasing αυτοκινήτου έφεραν ανάκαμψη εργασιών στον κλάδο και μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που είχαν εμφανιστεί για μεγάλο διάστημα. Σε ότι αφορά το leasing αυτοκινήτων έφερε άνοδο τζίρου και στις εταιρείες leasing αλλά και στις εταιρείες πωλήσεων αυτοκινήτων.

Σήμερα υπολογίζεται ότι το 40-50% των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται είναι μέσω leasing. Eνδεικτικά της ώθησης που έφερε το leasing αυτοκινήτου στις πωλήσεις αυτοκινήτου (και μοτο) είναι τα αποτελέσματα της Autohellas, τα οποία έχουν εκτοξευτεί τα 3 τελευταία χρόνια. Aντίστοιχη αύξηση πωλήσεων leasing

Επιπλέον έχει αυξηθεί πολύ το leasing στα βιομηχανικά μηχανήματα, το leasing ακινήτων σε δομές logistics, το leasing εξοπλισμού γραφείου και τα επαγγελματικά οχήματα.

Αναδιάρθωση του ενεργητικού του κλάδου leasing

Το α΄ εξάμηνο του 2023 το ενεργητικό των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) σημείωσε οριακή άνοδο έπειτα από την ολοκλήρωση των ενεργειών αναδιάρθρωσης του ενεργητικού μέσω της πώλησης ΜΕΔ και διαμορφώθηκε σε 3,1 δισεκ. ευρώ, αυξημένο κατά 0,4% σε σχέση με το τέλος του 2022/

Mικρή μεν η κερδοφορία αλλά επέστρεψαν από ζημιές

Το α΄ εξάμηνο του 2023 οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης εμφάνισαν κέρδη προ φόρων ύψους 9,0 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 52,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2022 που οφείλονταν στις αυξημένες προβλέψεις στο πλαίσιο των πωλήσεων ΜΕΔ που ολοκληρώθηκαν.

Αντίστοιχα, οι εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων κατέγραψαν αυξημένα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 30,3 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2023, έναντι 23,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2022 κυρίως λόγω αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους.

Τέλος, τα ΜΕΔ (με στοιχεία εντός ισολογισμού), συγκεντρωτικά για τους τρεις κλάδους εταιριών (leasing, factoring και microfinance institutions), μειώθηκαν κατά 5,8% σε 404 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2023 (429 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2022), με αποτέλεσμα την οριακή μείωση και του λόγου των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων (7,4% το α΄ εξάμηνο του 2023, έναντι 7,7% το Δεκέμβριο του 2022.

Η άνοδος των επιτοκίων

Μία παράμετρος που φαίνεται να επηρεάζει και να εμποδίζει το leasing είναι η μεγάλη άνοδος των επιτοκίων. Εάν στην άνοδο του Euribor προστεθεί ένα περιθώριο της τάξης του 4-5% που περιέχουν όλες οι συμβάσεις leasing, τότε φαίνεται ότι ο κλάδος παραμένει σχετικά ακριβός.

Ωστόσο έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον συμβατικό τραπεζικό δανεισμό που του επιτρέπουν να ελπίζει σε ακόμη καλύτερες μέρες.