Επιχειρήσεις

Αγορά Εργασίας: «Κλειδί» η ευελιξία σε σκέψη και οργάνωση για την ανάπτυξη μιας εταιρείας

Στη συνέχεια έγινε κατανοητό ότι οι εταιρίες ως σύνολο θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν τη δύναμή τους σε ανθρώπινο δυναμικό και τις ικανότητές τους αλλά φυσικά (και ιδιαίτερα μετά τον κορονοϊό) την παραγωγή τους.

Όσες περισσότερες δεξιότητες κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρίας τόσο πιο ευέλικτο μπορεί να γίνει, υποβοηθώντας τις όποιες αλλαγές προκύψουν στο επιχειρηματικό μοντέλο. Και αυτό δεν αφορά την ευελιξία (flexibility) των ωραρίων και των εργασιακών σχέσεων, αλλά την ευελιξία στον τρόπο σκέψης και οργάνωσης. Οι νέες συνθήκες που κυριαρχούν στην αγορά εργασίας και οι οποίες αλλάζουν συνέχεια μας προτρέπουν ως άτομα, ως επιχειρήσεις, ως οικονομίες και κοινωνίες να εναρμονιστούμε εκ νέου στα καθήκοντα που αναλαμβάνουμε. Η τεχνολογία μας υπενθυμίζει ότι όπως εξελίσσεται συνέχεια, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καταναλωτών ή πολιτών έτσι και εμείς πρέπει να είμαστε, με ταχύτητα και ευκινησία (πνεύματος και νοοτροπίας), έτοιμοι.

Ας ξεκινήσουμε ενθυμούμενοι την προ 20ετίας ειπωμένη ρήση του Alvin Toffler ότι βρισκόμαστε στον αιώνα που πρέπει να μπορούμε να ξεμαθαίνουμε αυτά που ξέρουμε και να ξαναμαθαίνουμε προκειμένου να μη θεωρούμαστε αναλφάβητοι.

Με γνώμονα τα ανωτέρω, η Επιτροπή Απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου διοργανώνει για μια ακόμη φορά εκδήλωση με θέμα τους νέους, προκειμένου να τους εισάγει στη σύγχρονη ορολογία του agility με βιωματικό τρόπο χάρη στα στελέχη της Vodafone, στους χώρους του Αμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών το οποίο και γενναιόδωρα θα φιλοξενήσει, την Τρίτη 14/11/2023.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση: https://www.amcham.gr/events/event/6th-amchamgr-youth-talks/