Φορολογικά

Νέα Δράση ΕΣΠΑ για ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων: Διοργάνωση ημερίδας από την EPSILONNET σε συνεργασία με την Epsilon Hospitality και την NOISIS

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων για την αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους, ο Όμιλος EPSILON NET σε συνεργασία με τη θυγατρική της εταιρεία Epsilon Hospitality και την εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης NOISIS, διοργανώνουν την Τρίτη 21/11/2023 διαδικτυακή Ημερίδα για την Επικείμενη Νέα Δράση του ΕΣΠΑ 2021-2027: «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων».

Η ημερίδα επιδιώκει την ολοκληρωμένη ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δυνατότητα αξιοποίησης της επικείμενης νέας Δράσης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσα από τη δημιουργία νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει αναλυτική περιγραφή των βασικών σημείων, των προϋποθέσεων υπαγωγής και των επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνονται στη Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων».

Παράλληλα, θα δοθεί πληροφόρηση σχετικά με τις ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις που προσφέρει η εταιρεία Epsilon Hospitality για τις νέες τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και για τις υπηρεσίες digital marketing που παρέχονται για τις τουριστικές μονάδες από την εταιρεία Digital4U.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τη Δράση, έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν δωρεάν συμμετοχή εδώ.