Φορολογικά

Το σχόλιο της Δευτέρας – Το «χτίσιμο» των προστίμων myDATA

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Το θέμα της εβδομάδας που πέρασε δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το φορολογικό νομοσχέδιο και τα απόνερα που δημιούργησαν ορισμένες διατάξεις, μετά την κατάθεσή του σε δημόσια διαβούλευση. Το τελικό νομοσχέδιο δεν θα έχει σίγουρα αυτήν την μορφή αφού αναμένονται βελτιώσεις τουλάχιστον ως προς τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες όμως δεν θα αλλάξουν τον πυρήνα της μεταρρύθμισης. Απορώ όμως, πως ακόμα και στη διαβούλευση έρχονται ορισμένες διατάξεις με τόση προχειρότητα. Για να είμαι πιο συγκεκριμένος, στις αλλαγές που προβλέπονται με το άρθρο 5 του νομοσχεδίου και οι οποίες αφορούν το πρόστιμο για χρήση μετρητών άνω του προβλεπόμενου ορίου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι
:  

 • β) στην παρ. 2:

  βε) στην περ. β) του τελευταίου εδαφίου αφαιρούνται τα νομικά πρόσωπα και οντότητες, και οι παρ. 1 έως 2 διαμορφώνονται ως εξής:

Η περίπτωση β’ είναι αυτή που αναφέρεται στην μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, εφόσον το αποτέλεσμα είναι μέχρι 100 ευρώ. Το περίεργο είναι ότι στην κωδικοποίηση της περίπτωσης αυτής (η οποία έγινε από το υπουργείο) τελικά δεν αφαίρεσαν τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες. Θα ισχύει τελικά αυτή η αλλαγή ή όχι, τα πρόστιμα τροποποιητικών δηλώσεων για μέχρι 100 ευρώ θα ισχύουν μόνο για τα φυσικά πρόσωπα; Η απάντηση σύντομα στη Βουλή…

Επίσης στο συγκεκριμένο άρθρο όπως παρατίθεται υποτίθεται κωδικοποιημένο στο νομοσχέδιο, διέγραψαν κατά λάθος το εδάφιο το οποίο αναφέρει ότι δεν επιβάλλονται πρόστιμα στις τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα. Ευτυχώς όμως ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι αυτό το εδάφιο θα ισχύει απλά ξεχάστηκε στην διαδικασία σύνταξης της συγκεκριμένης παραγράφου : δεν καταργείται η διάταξη για τη μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ όταν η αρχική έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Μια ακόμη διάταξη η οποία έχει ως βασικό στόχο την «αποσυμφόρηση» των δικαστηρίων και την συμφόρηση της ΔΕΔ, είναι αυτή που αφορά στο κλείδωμα των δηλώσεων, αλλά και την μάλλον
μη έκπτωση
της δαπάνης από τη φορολογία εισοδήματος. Συγκεκριμένα στο άρθρο 15α του ΚΦΔ τροποποιείται η παράγραφος 2 η οποία εάν ψηφισθεί έτσι στη Βουλή θα αναφέρει
:

 • 2. Η αξία των φορολογητέων πράξεων και των εσόδων που λαμβάνεται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του φόρου εισοδήματος για κάθε οντότητα δεν δύναται να υπολείπεται αυτών που προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με την παρ. 1. Εκπτώσεις φόρων και δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με την παρ. 1.

Η ανωτέρω διάταξη η οποία εντάσσεται στους κανόνες της «κακής» νομοθέτησης που τηρούμε εδώ και χρόνια σε αυτόν το τόπο, περιορίζει την έκπτωση ΦΠΑ και την έκπτωση δαπάνης από το εισόδημα, χωρίς να τροποποιεί τον κώδικα ΦΠΑ και το αντίστοιχο άρθρο (23) του ΚΦΕ. Είμαι πολύ περίεργος να δω τις παρατηρήσεις της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής για αυτή τη διάταξη…

Η επόμενη διάταξη που παρουσιάζει ενδιαφέρον στο νομοσχέδιο είναι αυτή που αφορά στα πρόστιμα των myDATA τα οποία τα περίμενα κάποια στιγμή να έρθουν, ομολογώ όμως όχι τόσο νωρίς.

Το άρθρο 7 του νομοσχεδίου που έχει σκοπό να μας τρομάξει αρχικά, διαχωρίζει τα πρόστιμα σε πρόστιμα μη διαβίβασης, και πρόστιμα
εκπρόθεσμης διαβίβασης
.
Προσπάθησα να τα διαχωρίσω σε πίνακα για να γίνουν πιο κατανοητά, αν και δεν χωνεύονται εύκολα …

Τι να πρωτοσχολιάσω τώρα για τα ανωτέρω πρόστιμα;

Τα σχόλια που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στην δημόσια διαβούλευση, δείχνουν κάτι το οποίο είναι ήδη γνωστό στον κλάδο μας αλλά και στην ΑΑΔΕ. Η πλατφόρμα είναι ανέτοιμη ακόμα. Δεν έχει καμία λογική η νομοθέτηση προστίμων για υποχρεώσεις σε μια πλατφόρμα η οποία δεν είναι πλήρως λειτουργική.

Ερώτημα. Εάν μια επιχείρηση δεν διαβιβάσει κάποια από τα έξοδά της (π.χ. μισθοδοσίες) θα έχει πρόστιμο 250,00 ευρώ (περίπτωση β’ παρ.1 άρθρου 7 νομοσχεδίου), ενώ ταυτόχρονα δεν θα εκπίπτει και η δαπάνη από τη μισθοδοσία (άρθρο 4 νομοσχεδίου), δηλαδή δύο κυρώσεις για την ίδια παράβαση;
Βέβαια, αν διαβιβάσεις μια μισθοδοσία που δεν έχει πληρωθεί με τραπεζικό μέσο πληρωμής, δεν πληρώνεις το πρόστιμο, όμως παρόλο που την έχεις διαβιβάσει, πάλι δεν θα την εκπέσεις, αφού υπάρχει και το άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε.

Εάν μια επιχείρηση δεν διαβιβάσει Τ-ΔΑ θα έχει δύο πρόστιμα, ένα για το έσοδο και ένα για τη διακίνηση; (πρόστιμο εσόδου περ.α’ και περίπτωση δ παρ.1 άρθρου 7).

Το μόνο θετικό που εντοπίζω (εάν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι), είναι ότι δεν υπάρχουν (ευτυχώς) πρόστιμα για τον χαρακτηρισμό των εξόδων, αλλά και για τη διαβίβαση ορισμένων εξόδων, εάν εξαιρέσουμε φυσικά τη μισθοδοσία και τις αποσβέσεις.

Επειδή ρωτάνε αρκετοί συνάδελφοι, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τα ανωτέρω πρόστιμα δεν ισχύουν για τις διαβιβάσεις εσόδων του 2022 και του 2023.
Οι πληροφορίες που έχουμε επίσης είναι ότι κανένα από τα πρόστιμα αυτά δεν θα τεθεί σε ισχύ ούτε στο πρώτο εξάμηνο του 2024.  Οι πληροφορίες όμως είναι πληροφορίες και σε κάθε περίπτωση η ενεργοποίησή των προστίμων (όπως προβλέπει η σχετική διάταξη), θα γίνει με απόφαση της ΑΑΔΕ. Το γιατί νομοθετούνται από τώρα όμως εάν δεν πρόκειται να εφαρμοστούν άμεσα, είναι κάτι που μόνο το οικονομικό επιτελείο το γνωρίζει και ίσως κι εγώ…

✻ ✻ ✻

Σε ό,τι αφορά τώρα στις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν στην τεκμαρτή φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων, έχουμε αναφερθεί εκτενώς και στα briefings, αλλά θεωρώ ότι έχουν ειπωθεί ήδη πολλά και από συναδέλφους, αλλά και από φορείς άλλων επαγγελματικών ομάδων.
Τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης από τις ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες θα επιβαρυνθούν με την τεκμαρτή φορολογία περιγράφουν καλύτερα από κάθε άλλον οι ίδιοι οι επαγγελματίες με τα σχόλιά τους στην δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minfin/?p=12165#comments
Εγώ, θα αρκεστώ να σχολιάσω μόνο τις ερωτήσεις/απαντήσεις του υπ.Οικονομικών που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, αλλά και αυτές που είχαν δημοσιευθεί μετά την παρουσίαση του νομοσχεδίου από το οικονομικό επιτελείο.
Μάλλον τώρα που το σκέφτομαι θα γράψω μια εναλλακτική εκδοχή αυτών.
Επισήμανση, οι ερωτήσεις είναι οι πραγματικές, οι απαντήσεις είναι φανταστικές ή μπορεί και όχι…

 • 1. Γιατί φέρνετε ρυθμίσεις μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες;
  Δεν φέρνουμε ρυθμίσεις μόνο για τους ελ. επαγγελματίες αλλά για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις. Επίσης η παρέμβαση μας είναι ολιστική, πολυεπίπεδη, πολυδιάστατη, πολυσυλλεκτική, πολύπλοκη, πολύστροφη, πολυγωνική, πολυδύναμη, πολυεδρική, πολυκλαδική, πολυμορφική και πολυδιαφημισμένη από τα ΜΜΕ. Επιπλέον δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μειώσουμε το τέλος επιτηδεύματος και να μαζέψουμε τα 602 δις που θέλουμε για παροχές και επιδόματα.

  2. Και γιατί δεν αξιοποιείτε τις νέες τεχνολογίες για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά εισάγετε αυτό το νέο σύστημα τεκμηρίων;
  Αυτό ακριβώς κάναμε. Αξιοποιήσαμε το

  ChatGPT το οποίο υπέδειξε αυτόν ως το καλύτερο τρόπο φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων.

  3.

  Γιατί δεν δίνετε στους καταναλωτές κίνητρα, προκειμένου να ζητούν οι ίδιοι αποδείξεις και να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο η φοροδιαφυγή;
  Δώσαμε αλλά δεν τα αξιοποίησε η πλειονότητα. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο το αφορολόγητο «χτίζεται» ολημερίς με δαπάνες και μετά γκρεμίζεται σαν το γεφύρι της Άρτας.

  4. Υπάρχει η κριτική ότι τα αποτελέσματα της παρέμβασης στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών είναι περιορισμένα και ότι παρά τα μέτρα, η φοροδιαφυγή στο χώρο των αυτοαπασχολούμενων θα συνεχιστεί. Τι απαντάτε;

  Εάν συνεχιστεί η φοροδιαφυγή των αυτοαπασχολούμενων θα αυξήσουμε τα τεκμήρια. Εάν συνεχίσουν και πάλι, θα τα αυξήσουμε τόσο ώστε να αναγκαστούν να κλείσουν, εάν κλείσουν θα τους ξανανοίξουμε ως νομικά πρόσωπα για να ανεβάσουμε και εκεί τον μέσο όρο όσων δηλώνουν ζημιές ή μηδενικό εισόδημα γιατί τώρα είναι μόνο στο 65% όπως δείχνουν τα παρακάτω στοιχεία της ΑΑΔΕ.

  Έτος Ζημιογόνες/ μηδενικές Ποσοστό ζημιογόνων/ μηδενικών Κερδοφόρες Ποσοστό κερδοφόρων
  2011 179.870 55,25% 95.510 44,75%
  2012 174.131 57,22% 87.040 42,78%
  2013 171.873 57,52% 84.133 42,48%
  2014 185.957 62,11% 93.491 37,89%
  2015 190.231 63,00% 93.035 37,00%
  2016 233.741 65,37% 107.785 34,63%
  2017 222.109 67,88% 95.317 32,12%
  2018 209.395 63,81% 101.202 36,18%
  2019 209.395 63,81% 101.202 36,18%
  2020 222.109 67,88% 95.317 32,12%
  2021 233.741 65,37% 107.785 34,63%


  5. Τι απαντάτε στην κριτική ότι με το νέο σύστημα ουσιαστικά «απαγορεύεται» να έχει κάποιος επαγγελματίας ζημιές, αφού θα πληρώνει σε κάθε περίπτωση φόρο σαν να έχει κέρδη;

  Αυτό δεν είναι ακριβές. Μπορεί ο επαγγελματίας να έχει ζημιές, δεν απαγορεύεται, εμείς απλά θα τις αγνοούμε. 6. Υπάρχουν άλλες χώρες στις οποίες εφαρμόζονται παρόμοια συστήματα προσδιορισμού του εισοδήματος;
  Φυσικά τι ερώτηση είναι αυτή;
  To ίδιο ακριβώς σύστημα υπάρχει σε όλες τις χώρες που έχουν myDATA. Εάν δεν πιστεύετε δείτε:  Τα καθεστώτα «τεκμαρτής» φορολόγησης σε Ιταλία, Γαλλία και Σλοβενία

  7. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές και η επέκταση των POS στη λιανική;
  Στο Ολυμπιακό στάδιο και η διασύνδεση προχωρά ταυτόχρονα με την συντήρηση της πέργκολας Καλατράβα.

  8.Λαμβάνετε μέτρα για το λαθρεμπόριο στην αγορά καυσίμων; Και ποια είναι αυτά;
  Φυσικά. Δεν μπορούμε όμως να τα ανακοινώσουμε για να μην τα ξέρουν και οι λαθρέμποροι. Επίσης πρέπει να σημειώσετε ότι έχουμε περιορίσει τα διυλιστήρια σε 2 για να μπορούμε να τα ελέγχουμε.

  9. Το μπόνους μέχρι 3.000 ευρώ για τους πολίτες που καταγγέλλουν παραποιημένες ταμειακές μηχανές, μέσω της εφαρμογής «Appodixi», δεν αποτελεί μια έμμεση παραδοχή αποτυχίας των φοροελεγκτικών μηχανισμών;
  Η καταγγελία είναι δικαίωμα του πολίτη και μέχρι τώρα του το στερούσαμε. Γι’ αυτό τώρα αποφασίσαμε να τον ανταμείψουμε. Επίσης είναι και μια πηγή αφορολόγητων εσόδων για τους ελ, επαγγελματίες (συγνώμη ατομικές) που θα επιβαρυνθούν από την τεκμαρτή φορολόγηση.

  10. Γιατί δεν εφαρμόζετε το σύστημα φορολόγησης των πολιτών με αφαίρεση των δαπανών από τα έσοδα; Ώστε οι πολίτες να έχουν ουσιαστικό κίνητρο συλλογής αποδείξεων.
  Τι λέτε; Έσοδα έξοδα σε όλους του πολίτες της χώρας
  , με απλογραφικά βιβλία και myDATA; Θα επαναστατήσουν οι λογιστές και με το δίκιο τους.

  11. Αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας έχει εισοδήματα και από μισθωτή εργασία, αυτά θα προσμετρώνται για την κάλυψη του ελάχιστου εισοδήματος;
  Ναι φυσικά, και εάν σκεφτούν όλοι να προσληφθούν σε άλλες εταιρίες φίλων τους για να καταστρατηγήσουν τη διάταξη, θα θέλαμε να δούμε πως θα βρουν λύση με την κάρτα εργασίας…

  12. Με το φορολογικό νομοσχέδιο η κυβέρνηση βάζει κεφαλικό φόρο στους ελεύθερους επαγγελματίες.
  Αντίθετα, αυτό που λέμε είναι πρέπει να ισχύουν ίσοι κανόνες για όλους. Δεν μπορούν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι εφοπλιστές, οι αγρότες και τα νομικά πρόσωπα να πληρώνουν τους φόρους τους και οι ατομικές επιχειρήσεις να φοροδιαφεύγουν.

  13. Για άλλη μία φορά αντί να κυνηγήσουν τα «μεγάλα ψάρια» που φοροδιαφεύγουν, τα βάζουν με τους μικρούς.
  Από την εφαρμογή των νέων μέτρων δίνεται πρώτη φορά κίνητρο στις μικρές επιχειρήσεις που δεν αντέχουν τα νέα μέτρα να κλείσουν. Καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να δώσει τέτοιο κίνητρο ποτέ. Με την εφαρμογή του μέτρου του τεκμαρτού εισοδήματος όσες μικρές ατομικές επιχειρήσεις δεν αντέξουν, είτε θα κλείσουν ή θα ενταχθούν σε μεγαλύτερα σχήματα και έτσι οι έλεγχοι θα γίνονται πιο στοχευμένα.

  14. Η κυβέρνηση στοχοποιεί ως φοροφυγάδες τους ελεύθερους επαγγελματίες.
  Η κυβέρνηση στοχοποιεί την φοροδιαφυγή και όχι τους φοροφυγάδες τους οποίους και δεν γνωρίζει άλλωστε. Όσοι δηλώνουν τα εισοδήματά τους κανονικά και είναι πάνω από το όριο θα δουν ελάφρυνση στο εισόδημά τους από τη μείωση του τέλους επιτηδεύματος. Αντίθετα όσοι ελ.επαγγελματίες δηλώνουν κάτω από το τεκμαρτό όριο θα δουν ελάφρυνση από το επάγγελμα τους και θα έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

  15. Η κυβέρνηση βάζοντας τεκμαρτό εισόδημα στους ελεύθερους επαγγελματίες κάνει ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου.
  Εντάξει είπαμε να λέμε και καμία χαζομάρα για να περάσει η ώρα αλλά όχι και έτσι!

  16. Το σύστημα της «ελάχιστης αμοιβής» είναι άδικο γιατί δεν αναγνωρίζει ότι μπορεί μία χρονιά ένας ελεύθερος επαγγελματίας να έχει ζημιές αντί για κέρδη.
  Έχουμε γίνει κουραστικοί να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Το τεκμήριο είναι μαχητό. Η ατομική επιχείρηση μπορεί να εξαιρεθεί από το σύστημα εάν η άσκηση του επαγγέλματος συνδέεται με λόγους υγείας (υποχρεωτική νοσηλεία σε νοσοκομείο), φυσικές καταστροφές, πανδημίες, σύγκρουση κομήτη με τη γη, επίθεση από εξωγήινους, τσουνάμι, πυρηνικό πόλεμο, έκρηξη ηφαιστείου αλλά και άλλες παρόμοιες καθημερινές τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό άλλωστε ισχύει και με τα τεκμήρια διαβίωσης όπου κάθε χρόνο οι πολίτες πληρώνουν φόρο για περίπου 5,5 δις ευρώ τεκμαρτό εισόδημα από την εφαρμογή αυτών.

  17. Η κυβέρνηση αν πραγματικά ήθελε να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή θα έδινε κίνητρα στους καταναλωτές για να ζητούν αποδείξεις.
  Το είπαμε ξανά και πριν. Το αφορολόγητο των μισθωτών και των συνταξιούχων «χτίζεται» με ηλεκτρονικές δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματος με όριο τις 20.000 ευρώ. Τώρα που μιλάμε έχει χτιστεί το μεγαλύτερο μέρος αυτού και μένει μόνο ο τελευταίος όροφος.

  18. Το σύστημα της «ελάχιστης αμοιβής» θα οδηγήσει σε απολύσεις υπαλλήλων και πολλές εταιρείες θα φύγουν στη Βουλγαρία.
  Η επιβάρυνση με το νέο σύστημα είναι πολύ μικρή και ήπια. Εάν αποφασίσει μια επιχείρηση να φύγει στη Βουλγαρία μόνο και μόνο γι’ αυτό το λόγο, με το κόστος του καυσίμου και των διοδίων μόνο, θα επιβαρυνθεί περισσότερο μέχρι να πάει εκεί.

  19. Με το νέο σύστημα οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες θα κατεβάσουν τεχνητά τα εισοδήματα που θα δηλώνουν.
  Εάν το κάνουν το μόνο που θα κερδίσουν είναι το 24% του ΦΠΑ. Επιπλέον θα στοχοποιηθούν από την ΑΑΔΕ η οποία θα έχει επικεντρωθεί στα «μεγάλα ψάρια» και η οποία θα αναγκαστεί να τους ελέγξει με έμμεσες τεχνικές για να τους τιμωρήσει παραδειγματικά

  20. Οι αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκι, νέοι επιχειρηματίες πώς θα αντέξουν το νέο σύστημα φορολόγησης; 
  Οι αγρότες καταρχήν δεν φοροδιαφεύγουν. Τα στοιχεία του 2021 δείχνουν ότι μόνο το 92.76% δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ γι’ αυτό και εξαιρούνται όπως και τα μπλοκάκια τα οποία έχουν έως 2 πελάτες +1 δηλαδή 3.

Oι σχετικές ερωτήσεις με τις απαντήσεις του υπουργείου οικονομικών είναι οι εξής:
16 ερωτήσεις-απαντήσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο από το Υπ.Οικ
Υπ.Οικ.: 12 νέες απαντήσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο


Είναι κοινή παραδοχή ότι το νομοσχέδιο χρήζει βελτιώσεων σε πολλά σημεία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις διατάξεις για τα πρόστιμα αλλά και την τεκμαρτή φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι πρέπει όλοι να συμμετέχουμε στην διαβούλευση η οποία γίνεται εδώ : http://www.opengov.gr/minfin/?p=12178 .

Η ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε:

Σημαντικά θέματα εβδομάδος

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

 • Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο σε κείμενο μπορείτε να το δείτε εδώ : Σχέδιο νόμου – Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής
  Συνοπτικά οι διατάξεις :

  → Πρόστιμα myDATA. –

  Πρόστιμα myDATA: Σε διαβούλευση οι διατάξεις

  → Περιορισμός της χρήσης μετρητών


  • Οι αγοραπωλησίες ακινήτων θα γίνονται αποκλειστικά με χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής. Συμβόλαια που αναφέρουν μερική ή ολική εξόφληση του τιμήματος με μετρητά είναι άκυρα. (Άρθρο 3)
  • Τα πρόστιμα για αγορές άνω των 500 ευρώ με μετρητά, που είναι σήμερα 100 ευρώ, αυξάνονται στο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. (Άρθρο 5)

  Διαφάνεια στους ελέγχους
  • Θεσπίζεται υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση των λογιστικών αρχείων στην ΑΑΔΕ. Ορίζεται ότι εκπτώσεις φόρων και δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ, καθώς και ότι τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα έξοδα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα.
  Δείτε αναλυτικά : Μη έκπτωση δαπανών που δεν διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ

    Επεκτείνονται οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου για τον προσδιορισμό του εισοδήματος
  Με τη διάταξη ορίζεται ότι οι έμμεσες τεχνικές θα χρησιμοποιούνται σε τρεις ακόμη περιπτώσεις (πέρα από αυτές που ισχύουν ήδη), που είναι οι εξής:
  – όταν δηλώνεται ζημία σε τρία τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της,
  – όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων,
  – όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα είναι διαφορετικός από αυτόν που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πωλήσεων.
  Οι έμμεσες τεχνικές εφαρμόζονται ήδη στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται τα λογιστικά πρότυπα ή ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς και αν τα φορολογικά στοιχεία δεν προσκομισθούν στη Φορολογική Διοίκηση μετά από δύο προσκλήσεις (αντί για μια που ισχύει τώρα). (Άρθρο 12)

    Μπόνους για όσους καταγγείλουν μέσω της εφαρμογής «Appodixi»
  • Προβλέπεται χρηματικό μπόνους ίσο με το δεκαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής (με ελάχιστο 100 ευρώ και μέγιστο 3.000 ευρώ) για τους πολίτες που κάνουν καταγγελίες για παραποιημένες ταμειακές μηχανές μέσω της εφαρμογής «Appodixi», οι οποίες καταλήγουν σε έλεγχο και επιβολή προστίμου.


  Έως 3.000 ευρώ η επιβράβευση για καταγγελία μέσω QRcode appodixi

    Λοιπές αλλαγές στου ελέγχους
  • Θεσπίζεται η δυνατότητα καταγραφής ήχου ή και εικόνας με κάμερες κατά τη διάρκεια των φορολογικών/ τελωνειακών ελέγχων. (Άρθρα 22 και 23)
  • Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για νοθεία, λαθρεμπόριο καυσίμων ή παρεμπόδιση του ελέγχου: προβλέπεται σφράγιση της εγκατάστασης για δύο χρόνια, ενώ ορίζεται ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η εγκατάσταση σφραγίστηκε, δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων επίσης για δύο χρόνια από τη διαπίστωση της παράβασης. (Άρθρο 20)
  • Θεσπίζονται υποχρεώσεις για τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης («δέουσας επιμέλειας») για τη νοθεία και το λαθρεμπόριο καυσίμων στα πρατήρια με τα οποία συνεργάζονται. Μεταξύ άλλων, υποχρεούνται να ελέγχουν αν τα πρατήρια διαθέτουν το σύστημα ελέγχου εισροών – εκροών, καθώς και τις απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά. Επίσης, υποχρεούνται να κάνουν έναν τουλάχιστον έλεγχο ποιότητας καυσίμου το χρόνο. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις οι εταιρείες θα διακόπτουν τη συνεργασία, θα αποσύρουν το σήμα τους από τα παραβατικά πρατήρια και θα ενημερώνουν την ΑΑΔΕ.
  (Άρθρο 19)

  Βραχυχρόνιες μισθώσεις
  • Φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου, θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκειται σε ΦΠΑ.
  • Αυξάνονται τα πρόστιμα για μη εγγραφή στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», στο 50% των ακαθαρίστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο 5.000 ευρώ (σήμερα το πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ).
  • Ορίζεται ως βραχυχρόνια η μίσθωση ακινήτου, ανεξάρτητα αν είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα ή όχι, για χρονική διάρκεια μικρότερη των εξήντα ημερών κάθε φορά και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες, πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.
  • Επεκτείνεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, που είναι 0,5 % επί των εσόδων.
  • Καταργείται ο φόρος διαμονής και θεσπίζεται το «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές επαύλεις, βραχυχρόνιες μισθώσεις και τουριστικές επαύλεις. Το τέλος κλιμακώνεται κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο από 1,5 έως 10 ευρώ την ημέρα και από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο από 0,5 έως 4 ευρώ την ημέρα.

  Δείτε αναλυτικά : Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Το νέο πλαίσιο φορολόγησης

  Νέο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης για ατομικές επιχειρήσεις
  Θεσπίζεται το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και η μείωση κατά 50% του τέλος επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που δηλώνουν εισοδήματα υψηλότερα από το τεκμήριο, ενώ για όσους δηλώνουν χαμηλότερα εισοδήματα, το τέλος μειώνεται κατά 25%.
  Δείτε αναλυτικά :
  Τεκμαρτή φορολόγηση επαγγελματιών – Πως θα εφαρμοστεί
  Πως μειώνεται το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
  Τέλος επιτηδεύματος: Οι περιπτώσεις όπου μειώνεται κατά 50% και 25%
  «Φρένο» στη σύσταση μονοπρόσωπων εταιρειών μετά το νέο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης επιχειρεί το Υπ.Οικ.

  Και η αγορά αγαθών στις εκπιπτόμενες δαπάνες για την ανακαίνιση κτιρίων – Στο 100% η έκπτωση

  • Μεγαλύτερη μείωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων. Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι με το σημερινό καθεστώς εκπίπτει το 40% της δαπάνης (το όριο αυτό καταργείται με το νομοσχέδιο) ενώ λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες μόνο για τις εργασίες κι όχι για τα υλικά (οι οποίες περιλαμβάνονται με το νομοσχέδιο). (Άρθρο 29)
  Δείτε αναλυτικά
  :  Και η αγορά αγαθών στις εκπιπτόμενες δαπάνες για την ανακαίνιση κτιρίων – Στο 100% η έκπτωση.


  Μείωση ΦΣΚ και φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών


  • Μειώνονται όπως είχε ήδη γίνει γνωστό οι φόροι συγκέντρωσης κεφαλαίου (από 0,5 σε 0,2%) και χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά 50%, σε 1 τοις χιλίοις.
  (Άρθρα 46 και 47)

  Μια φορά και όχι κάθε χρόνο θα γίνεται η δήλωση για την υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων

  • Για τις φορολογικές δηλώσεις συζύγων, προβλέπεται ότι η δήλωση μπορεί να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει με δήλωσή του μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή της χωριστής δήλωσης είναι δεσμευτική και για τον άλλο σύζυγο, είναι ανέκκλητη για το πρώτο έτος που αφορά και ισχύει για κάθε επόμενο φορολογικό έτος, αν δεν ανακληθεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του αντίστοιχου έτους.
  (Άρθρο 44)

  Τα παραπάνω σχολιάστηκαν και στο  briefing της εβδομάδας

 

Νέα μητρώα 

 • Νέο ψηφιακό μητρώο για τα πρατήρια καυσίμων
  Με τη νέα απόφαση 329718/2-11-2023 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατήριων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» δημοσίας ή και ιδιωτικής χρήσης της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012, των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες) της υπ’ αρ. 72983/6562/14 (Β’ 88/2015) κοινής υπουργικής απόφασης των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων του π.δ. 455/1976 (Α’ 169), καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης (εφεξής «πρατηρίων»).
  Σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου πρατηρίων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των λειτουργούντων πρατηρίων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών δεδομένων των ελέγχων.
  Στο Ψηφιακό Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία του Πίνακα 2 του Παραρτήματος, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016.
  Στην περίπτωση που αναφέρονται συνοδές εγκαταστάσεις (συνεργεία, πλυντήρια, λιπαντήρα), αυτές καταχωρούνται αναλυτικά και στο αντίστοιχο μητρώο των «Ψηφιακό Μητρώο λειτουργούντων συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης».
  Η απόφαση  → 329718/02-11-2023

  Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ)
  Με την έκδοση της εγκυκλίου με αριθμό πρωτοκόλλου 339624/2023, που υπεγράφη από την Υφυπουργό Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, επήλθαν σημαντικές βελτιωτικές αλλαγές στο λογισμικό του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.). Συγχρόνως παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που αφορούν στη διαδικασία καταχώρησης και την ομαλή λειτουργία του Μητρώου.
  Η απόφαση  → 339624/10-11-2023

  Μητρώο συνεργείων, πλυντηρίων και σταθμών οχημάτων – Νέα απόφαση
  Με τη νέα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας ή και ιδιωτικής χρήσης
  Η απόφαση
   → 329369/02-11-2023 Τα παραπάνω σχολιάστηκαν και στο  briefing της εβδομάδας


Αγροτικό πετρέλαιο – Επιστροφή ΕΦΚ, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής

 • Δημοσιεύθηκε και για φέτος όπως κάθε χρόνο η απόφαση με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2023.

  Η απόφαση

   → Α.1180/2023
   

Αύξηση επιδομάτων και ενισχύσεις για τον Δεκέμβριο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός

 • Οι έκτακτες ενισχύσεις θα καταβληθούν στις εξής ομάδες πολιτών:

  – 800.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ, θα λάβουν επιπλέον μιάμιση δόση επιδόματος παιδιού. Ενδεικτικά το συνολικό ποσό (αρχικό ποσό συν επιπλέον μιάμιση δόση) που θα λάβει το Δεκέμβριο μια οικογένεια με τρία παιδιά κυμαίνεται από 280 έως 700 ευρώ.

  – 1,055 εκατ. συνταξιούχοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά ή έχουν κάτω των 10 ευρώ και λαμβάνουν άθροισμα κυρίων συντάξεων έως 700 ευρώ, θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ. Οι ίδιοι θα λάβουν αύξηση στις συντάξεις τους από 1-1-2024. Έτσι, ένας συνταξιούχος με αποδοχές 600 ευρώ θα λάβει συνολική αύξηση (έκτακτο επίδομα 150 ευρώ + αύξηση περίπου 3 % από 1.1.2024) σε ετήσια βάση 366 ευρώ ή 5,1 %.

  Την ίδια έκτακτη ενίσχυση (150 ευρώ) θα λάβουν τον Δεκέμβριο και οι 33.000 δικαιούχοι του επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα.

  – 210.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα λάβουν επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος. Υπενθυμίζεται ότι από τον Δεκέμβριο, όπως έχει ανακοινωθεί, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αυξάνεται κατά 8 %. Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια θα λάβει το Δεκέμβριο συνολικά 648 ευρώ (αρχικό επίδομα + αύξηση 8 % + έκτακτο επίδομα).

  – 225.000 δικαιούχοι του επιδόματος ΑΜΕΑ του ΟΠΕΚΑ, του εξωιδρυματικού επιδόματος και λοιπών επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ θα λάβουν ενίσχυση ύψους 200 ευρώ.
   

Πως ασφαλίζεται το προσωπικό πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων

 • Με τη νέα εγκύκλιο 49/2023 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 11 ν. 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 134 του ν. 4964/2022.

  Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 11 «Στελέχωση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων», όπως τροποποιημένες ισχύουν, κωδικοποιήθηκαν τα θέματα στελέχωσης των πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και το καθεστώς ασφάλισης των προσώπων που απασχολούνται σε αυτά.

  Η απόφαση
   → Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 49/2023

   

Σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας από 1.1.2024

 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1179/2023 σχετικά με τη ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Bank Account Nexus Crosscheck APPplication (συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας).

  Σύμφωνα με την απόφαση από 1.1.2024 ενεργοποιείται η λειτουργίας του «Συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας» το οποίο θα αξιοποιεί τα δεδομένα του Αρχείου Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών και στόχο θα έχει την ταχεία λήψη και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν σε ελεγχόμενα πρόσωπα, κατά τρόπο τυποποιημένο και ενιαίο, προκειμένου να καταστεί ταχύτερος και αποτελεσματικότερος ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και συνεπώς αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη η φορολογική ελεγκτική διαδικασία, με τελικό σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής, την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος και την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης.

  Η απόφαση  → Α.1179/2023

  Τα παραπάνω σχολιάστηκαν και στο  briefing της εβδομάδας
   

Δόθηκαν αυτόματα από την ΑΑΔΕ ΑΦΜ στα ανήλικα τέκνα

 • Την Περασμένη δευτέρα η ΑΑΔΕ απέστειλε email στους γονείς ανήλικων τα οποία έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος.
  Το ανέφερε
  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 13 Νοεμβρίου 2023 αποδόθηκε αυτόματα και χωρίς να απαιτείται καμία δική σας ενέργεια ο ΑΦΜ …………..στο ανήλικο τέκνο σας …………….

  Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε για όλα τα εξαρτώμενα ανήλικα άγαμα τέκνα, που έχουν ή θα έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31/12/2023, σύμφωνα με τον ΑΜΚΑ των γονέων, τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος έτους 2022 και κατόπιν επαλήθευσης από το Μητρώο Πολιτών.

  Η απόδοση ΑΦΜ αφενός δεν δημιουργεί υποχρέωση υποβολής δηλώσεων του τέκνου σας, αφετέρου εξασφαλίζει την πληρέστερη συμπλήρωση των δικών σας φορολογικών δηλώσεων με δυνατότητα επαλήθευσης των προϋποθέσεων παροχής σχετικών ελαφρύνσεων, επιδομάτων κι ενισχύσεων.

  Στην ψηφιακή πύλη myAADE μπορείτε να:


  ·
    δείτε τον ΑΦΜ του ανήλικου τέκνου σας, ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία/Στοιχεία Φυσικού Προσώπου/Σχέσεις Φυσικού Προσώπου.
  ·
    εκδώσετε κωδικούς πρόσβασης του τέκνου σας ακολουθώντας τη διαδρομή myAADE /ΑΦΜ & Κλειδάριθμος/Εγγραφή.
  Στόχος μας είναι, σε δεύτερη φάση, να χορηγηθεί, με την ίδια διαδικασία, ΑΦΜ σε όλα τα ανήλικα τέκνα, από το πρώτο έτος της ηλικίας τους, που έχουν δηλωθεί από τους γονείς τους στις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και μπορούν να ταυτοποιηθούν με την παραπάνω ψηφιακή διαδικασία.
  Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με το παρόν μήνυμα μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ: +30 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 07:30 – 17:00.

  Βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις αποδόθηκε αυτόματα δεύτερο ΑΦΜ σε όσα ανήλικα τέκνα είχαν ήδη για κάποιο λόγο εκδώσει ΑΦΜ. Η ΑΑΔΕ δεν πρόσεξε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια και ορισμένοι τρέχουν να διορθώσουν το λάθος της ΑΑΔΕ.

Briefing

✔ Το briefing της εβδομάδας – Περί φορολογικού νομοσχεδίου και λοιπών θεμάτων (17.11.2023)
 

 

Επισημάνσεις – αρθρογραφία – ΔΕΔ


✔ Άρθρα Λογιστικός χειρισμός κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων του προγράμματος «Πρόγραμμα Ι: Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» της Απόφασης 3345/2022, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

✔ ΑΑΔΕ: Ταχύτερη η έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης με υλοποίηση από οποιαδήποτε ΔΟΥ

✔ Έμμεσες τεχνικές ελέγχου: Η ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την κάλυψη δαπανών διαβίωσης δεν αποτελεί δηλούμενο εισόδημα που προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013

✔ Έμμεσες τεχνικές ελέγχου: Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας – προσαύξηση περιουσίας – Η παράλειψη δήλωσης διατροφής δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση της φορολογικής υποχρέωσης

✔ Όρια απαλλαγών ΦΠΑ στα κράτη μέλη της ΕΕ

✔ Καταβολή μερισμάτων με μετρητά σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία

Για το φορολογικό νομοσχέδιο

✔ ΕΛΦΕΕ Ρόδου: Περί φορολογικής δικαιοσύνης – Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό

✔ Σύλλογος λογιστών Αρκαδίας: Συμμετοχή στην Πανελλήνια απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 22/11 με κλείσιμο των γραφείων μας

✔ ΔΗΚΙΟ: Ανακοίνωση για το φορολογικό νομοσχέδιο

✔ ΛΣΑ: «Συντασσόμαστε με τους Φορείς στις κινητοποιήσεις για τα νέα φορολικά μέτρα»

✔ Σύλλογος αυτοαπασχολούμενων και εμπόρων Αθήνας: «Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο-έκτρωμα της Κυβέρνησης δεν θα περάσει»

✔ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ: «Στο δρόμο στις 22 Νοέμβρη και στην κάλπη στις 10 Δεκέμβρη αφόπλισε αυτούς που σε πυροβολούν!»

✔ ΕΦΕΕΑ: «Η νέα φοροεπιδρομή δεν θα περάσει!!!» 

Τα νέα της ΑΑΔΕ


✔ ΑΑΔΕ: Ολοκλήρωση μεταφοράς αρμοδιοτήτων στο ΚΕΒΕΙΣ Αττικής με ενσωμάτωση 5 επιπλέον ΔΟΥ

✔ Οργανισμός ΑΑΔΕ – Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων Τμήματος των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.
Η απόφαση  → Δ.ΟΡΓ.Α 1135138 ΕΞ 2023

✔ Φορολογική ενημερότητα: Νέες λειτουργίες στην ψηφιακή εφαρμογή

✔ Φορολογικός Λογαριασμός: Ενημέρωση Οκτωβρίου

 

 

Εργατικά Ασφαλιστικά – ΔΥΠΑ


✔ Π. Τσακλόγλου: «Με το νέο νομοσχέδιο θα λαμβάνουν και οι αυτοαπασχολούμενες και οι αγρότισσες επίδομα μητρότητας για 9 μήνες στο ύψος του κατώτατου μισθού»

✔ Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους πυρόπληκτων και πλημμυροπαθών επιχειρήσεων

 • Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προχωρά σταδιακά στην καταβολή αποζημιώσεων ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες των προηγούμενων μηνών.

  Ειδικότερα, την Παρασκευή 10/11/2023 καταβλήθηκε ποσό ύψους 1.540.608,00 € αποζημίωσης ειδικού σκοπού για συνολικά 4.528 πληρωμές:
  – στους δικαιούχους εργαζόμενους επιχειρήσεων που επλήγησαν από πυρκαγιές καταβλήθηκε αποζημίωση ειδικού σκοπού που αντιστοιχεί για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2023
  και
  – στους δικαιούχους εργαζόμενους επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες
  καταβλήθηκε αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023.

  Επιπλέον, την Παρασκευή 17/11/2023, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προγραμματίζει πληρωμή των δικαιούχων αποζημίωσης ειδικού σκοπού εργαζόμενων επιχειρήσεων που επλήγησαν από πυρκαγιές & πλημμύρες, για τον μήνα Οκτώβριο, ύψους 957.216,00 € για συνολικά 2.153 πληρωμές δικαιούχων.
   

 

ΣτΕΔΕΕ -Α.Π.

✔ ΣτΕ 54/2023 Ανατροπή μαχητού τεκμηρίου του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όταν υφίσταται έκθεση ΣΟΕ που καθορίζει το τίμημα της αγοραπωλησίας ακινήτου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 40 του ν. 3342/2005

✔ ΣτΕ 62/2023 Διάθεση εισιτηρίων εισόδου τιμής ένεκεν καζίνο (ν. 2238/1994)

✔ Άρειος Πάγος 773/2022 Λύση εταιρείας αορίστου χρόνου μετά από καταγγελία εταίρου – Σπουδαίος λόγος καταγγελίας – Συνέπειες καταγγελίας, αποζημίωση και ζημιά λοιπών εταίρων

✔ ΣτΕ: Χορήγηση μηνιαίου εξωιδρυματικού επιδόματος στα μέλη της οικογένειας συνταξιούχου ΟΑΕΕ

Νομοθεσία
 

✔ Κτηματολόγιο και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων – Νέο νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση

✔ Ο νέος νόμος 5066/2023 για τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από πολυεθνικές και υποβολή στην ΤτΕ οικονομικών καταστάσεων από εταιρείες που δανειοδοτούνται

Εκλογές Ο.Ε.

✔ Εκλογές ΟΕΕ: Ανακήρυξη συνδυασμών υποψηφίων για ανάδειξη των μελών των ΤΔ των ΠΤ
 

Αντιδράσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο

✔ ΕΛΦΕΕ Ρόδου: Περί φορολογικής δικαιοσύνης – Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό

✔ Σύλλογος λογιστών Αρκαδίας: Συμμετοχή στην Πανελλήνια απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 22/11 με κλείσιμο των γραφείων μας

✔ ΔΗΚΙΟ: Ανακοίνωση για το φορολογικό νομοσχέδιο

✔ ΛΣΑ: «Συντασσόμαστε με τους Φορείς στις κινητοποιήσεις για τα νέα φορολογικά μέτρα»

✔ Σύλλογος αυτοαπασχολούμενων και εμπόρων Αθήνας: «Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο-έκτρωμα της Κυβέρνησης δεν θα περάσει»

✔ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ: «Στο δρόμο στις 22 Νοέμβρη και στην κάλπη στις 10 Δεκέμβρη αφόπλισε αυτούς που σε πυροβολούν!»

✔ ΕΦΕΕΑ: «Η νέα φοροεπιδρομή δεν θα περάσει!!!»

Λοιπά ενδιαφέροντα

✔ Ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτων: Σε συμφωνία κατέληξαν συμβολαιογράφοι και Υπουργεία

✔ 227 εταιρείες εμπλέκονται στην απάτη άνω των 8 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΥΥ

✔ ΕΣΠΑ 2021-2027: 2η απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

✔ Απαλλαγή της αποζημίωσης Εθνοφυλάκων από το φόρο εισοδήματος


 

Φορολογικές αποφάσεις και όχι μόνο  

✔ Φορολογικές διατάξεις ν. 5062/2023: Ενίσχυση γεωργικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα τον Σεπτέμβριο 2023

 • Με την οδηγία αυτή κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 21 και 24 του ν. 5062/2023
  α) άρθρο 21 «Ενίσχυση για γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023».
  β) άρθρο 24 »Έναρξη ισχύος».

  Η οδηγία
   → Ο.3067/2023

✔ Φορολογική ενημερότητα – Τροποποίηση της Α 1162/2023 με προσθήκη νέων περιπτώσεων

 • Με νέα απόφαση τροποποιείται η απόφαση Α.1162/2023 σχετικά με την φορολογική ενημερότητα.
  Συγκεκριμένα
  :
  – Δεν απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας στις περιπτώσεις σύνταξης διορθωτικού ή επαναληπτικού συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου, με το οποίο διορθώνονται λάθη ή παραλείψεις που περιέχονται στην αρχική μεταβιβαστική πράξη, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται κάποιο από τα ουσιώδη στοιχεία της μεταβίβασης, δηλαδή οι συμβαλλόμενοι, το αντικείμενο της μεταβίβασης, η αξία του εμπράγματου δικαιώματος, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτου ή το συμφωνηθέν τίμημαΗ αίτηση για αποδεικτικό ενημερότητας εφόσον ζητείται για είσπραξη χρημάτων περιέχει , τα στοιχεία του τίτλου πληρωμής με τον Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΜΑΡΚ) ή το πλήθος αυτών εάν τα στοιχεία τίτλου πληρωμής με τον ΜΑΡΚ είναι άνω των πέντε (5), ή εάν ελλείπει ο ΜΑΡΚ, οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποιεί τη συγκεκριμένη πληρωμή, καθώς και το ποσό της είσπραξης για το οποίο απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας. Στην περίπτωση περιοδικών απαιτήσεων αναγράφονται και τα στοιχεία της περιοδικής απαίτησης, που αποδεικνύουν τον περιοδικό χαρακτήρα αυτής, όπως ενδεικτικά ο αύξων αριθμός της περιοδικής απαίτησης/σύμβασης, η ημερομηνία του εγγράφου/ σύμβασης και το εισπραττόμενο ποσό.

  -Η αίτηση για αποδεικτικό ενημερότητας ε

  άν το αποδεικτικό ζητείται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία με τον όρο της παρακράτησης, περιέχει, τον/ τους αριθμό/ούς ταυτότητας του ακινήτου (ΑΤΑΚ), το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα, την αντικειμενική αξία (βάσει ποσοστού κυριότητας του αιτούντος) του ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος, καθώς και το τίμημα (βάσει ποσοστού κυριότητας) και τους όρους παρακράτησης και απόδοσης του τιμήματος όπως ενδεικτικά μέσω χορήγησης δανείου.
  Εάν δεν υφίσταται ο ΑΤΑΚ είτε επειδή ο αιτών το αποδεικτικό ενημερότητας δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων είτε επειδή το προς μεταβίβαση δικαίωμα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, αναγράφονται τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου. Στην περίπτωση που το αποδεικτικό ενημερότητας ζητείται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 12 του ΚΦΔ από τον συμβολαιογράφο για τον εργολάβο κατά τη μεταβίβαση ποσοστών οικοπέδου σε τρίτο, καθώς και στην περίπτωση που το αποδεικτικό ενημερότητας ζητείται για τη σύνταξη οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου σε εκτέλεση προσυμφώνου με αυτοσύμβαση, αναγράφονται τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου.

  Η απόφαση

   → Α.1181/2023

✔ Αδειοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού – Νέα ημερομηνία μηχανογραφικής υλοποίησης στο ΠΣ τελωνειακών υπηρεσιών ICISnet της ΑΑΔΕ των νέων αδειών

 • Με την απόφαση αυτή τροποποιείται η ημερομηνίας έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία Α.1267/2021  απόφασης, λόγω καθορισμού νέας ημερομηνίας μηχανογραφικής υλοποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet της ΑΑΔΕ των νέων αδειών που αφορούν:
  α) Την μεταποίηση, διαμεσολάβηση, κατοχή και χονδρική εμπορία καπνού καθώς και τσιγαρόχαρτου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και
  β) την κατοχή, διαμεσολάβηση και χονδρική εμπορία εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών.

  Η απόφαση

   → Α.1176/2023

✔ Στον έλεγχο αθέμιτης κερδοφορίας όλες οι κατηγορίες ελαιόλαδου

 • Με τη νέα απόφαση 105865/2023 τροποποιείται η απόφαση 80372/08-09-2023 «Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), κλιμάκωση των προστίμων, εξειδίκευση των κατηγοριών των αγαθών που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση των καταναλωτών και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στην εφαρμογή του ιδίου άρθρου – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 72820/11-08-2023 (Β’ 5058) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης» και ειδικότερα το άρθρο 7 όπου τροποποιείται ο εκεί αναφερόμενος πίνακας με την διευκρίνιση ότι στην κατηγορία «ελαιόλαδο» περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες ελαιολάδου που πωλούνται στο καταναλωτικό κοινό αλλά και την αφαίρεση των κατηγοριών σχολικών ειδών, αφού η περίοδος ανελαστικής ζήτησης για τα αγαθά αυτά έχει παρέλθει

  Η απόφαση

   → 105865/10-11-2023

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Τροποποίηση του προγράμματος – Αύξηση ποσών. Η απόφαση  → 97046/6.11.2023

Μόνιμη μείωση τιμής: Τροποποίηση της απόφασης 92568/2023 σχετικά με την επισήμανση προϊόντων. Η απόφαση  → 107168/14-11-2023

Α.1178/2023 Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17.1.2022 για τον καθορισμό του ACCUTRACE™ PLUS ως κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου θέρμανσης και των πετρελαίων εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης), μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις.

32863/16.11.2023 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις πυρκαγιές: α) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της 2ας έως και 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γ) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της 27ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, δ) της 20ης Μαΐου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας Πελο-ποννήσου και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ε) της 23ης Ιουλίου 2021, της 14ης Αυγούστου 2021 και της 24ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου..

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/119216/2095 Καθορισμός «Τιμολογίου Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τις κατηγορίες «Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο» και «Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο» για τον μήνα Νοέμβριο του 2023..

Συμπληρωματική επιχορήγηση πυρόπληκτων σε περιοχές της Εύβοιας. Η απόφαση  → 31524/10-11-2023

Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε όλους μας.