Επιχειρήσεις

Γιατί 1 στους 3 εργαζόμενους είναι στην «πόρτα της εξόδου» σήμερα;

Η παραπάνω θεώρηση είναι μόνο μια πτυχή της «μεγάλης εικόνας» σήμερα στην αγορά εργασίας που παρουσιάζει η τελευταία έρευνα της ΕΥ.

Μπορεί τα «απόνερα» του COVID-19 να έχουν – θεωρητικά – περάσει, η υβριδική εργασία αποτελεί ακόμη ζητούμενο για τις δυο πλευρές, καθώς οι μισοί εργαζόμενοι δε θέλουν να επισκέπτονται το γραφείο περισσότερο από μία μέρα την εβδομάδα!

Υπό αυτό το πρίσμα, εκτιμάται πως σχεδόν 1 στους 3 εργαζόμενους σήμερα είναι πολύ πιθανόν να παραιτηθεί το επόμενο διάστημα. Πλην της ευελιξίας, οι εργαζόμενοι θέτουν ως προτεραιότητα τις αποδοχές αλλά… και την ευεξία.

Τέλος, στη συζήτηση σήμερα μπαίνει δυναμικά και η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI – GenAI) και οι συνέπειες της σε όλες τις εκφάνσεις των σχέσεων και της εργασίας…

Τι απασχολεί τους εργοδότες

Η προσέλκυση και η διακράτηση ταλέντων αποτελούν τις κύριες ανησυχίες για τους εργοδότες σε όλο τον κόσμο, ωστόσο, περισσότερο από το ένα τρίτο (35%) των εργαζόμενων είναι πιθανό να παραιτηθούν τους επόμενους 12 μήνες, με τη Gen Z (38%) και τους millennials (37%) να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της EY, 2023 Work Reimagined Survey.

Όπως και στην περσινή έρευνα, οι αποδοχές παραμένουν η κύρια ανησυχία για τους εργαζόμενους (35%). Ωστόσο, αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη ανησυχία για τους εργοδότες, οι οποίοι επικεντρώνονται περισσότερο στην προσέλκυση νέων ταλέντων (37%) και στη διακράτησή τους (34%), αναδεικνύοντας αποκλίνουσες προτεραιότητες στον χώρο εργασίας.

Οι εργοδότες κινδυνεύουν, επίσης, να υπερεκτιμήσουν την επιρροή της ευελιξίας ως κίνητρο για την προσέλκυση νέων ταλέντων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 84% των εργοδοτών πιστεύουν ότι η δυνατότητα ευελιξίας θα επηρεάσει θετικά την πρόσληψη ταλέντων, ωστόσο, το 63% των εργαζόμενων μοιράζονται αυτή την άποψη.

Αυτό, ισχύει ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους σε κλάδους έντασης γνώσης, των οποίων η εργασία, παραδοσιακά, λάμβανε χώρα σε περιβάλλον γραφείου, για τους οποίους η ευελιξία αποτελεί, πλέον, ελάχιστο προαπαιτούμενο, με περισσότερους από το ένα τρίτο να θέλουν να εργάζονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως.

Απομακρυσμένη Εργασία: Χάσμα ανάμεσα σε εργοδότες – εργαζόμενους

Μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζόμενων σε τομείς έντασης γνώσης, φαίνεται να έχει δημιουργηθεί ένα «αδιέξοδο» όσον αφορά την απομακρυσμένη εργασία, την ευελιξία και την επιστροφή στο γραφείο. Ενώ το 47% των εργοδοτών προτιμούν το προσωπικό τους να είναι στο γραφείο δύο έως τρεις ημέρες την εβδομάδα, το 50% των εργαζόμενων δήλωσαν ότι δεν είναι πρόθυμοι να έρχονται στο γραφείο πάνω από μία ημέρα την εβδομάδα.

Ωστόσο, μία σειρά από παράγοντες ωθούν τους εργαζόμενους προς την εργασία στο γραφείο, όπως η ανάγκη να παραμείνουν κοινωνικά συνδεδεμένοι (36%), η συνεργασία με συναδέλφους (30%), και η δημιουργία και η διατήρηση σχέσεων (29%). Η έρευνα διαπιστώνει, επίσης, ότι η επένδυση σε ακίνητα υψηλής ποιότητας, συσχετίζεται θετικά με βασικές παράμετρους, όπως η εργασιακή κουλτούρα, η παραγωγικότητα και η διακράτηση ταλέντου.

Πώς θα έρθουν οι δυο πλευρές πιο κοντά

Σύμφωνα με την ΕΥ, υπάρχει ένα σαφές χάσμα μεταξύ της αισιοδοξίας των εργοδοτών και των εργαζόμενων, σχετικά με τους νέους τρόπους εργασίας.

Ενώ το 73% των εργοδοτών πιστεύουν ότι τα διευθυντικά στελέχη και η ηγεσία ευθυγραμμίζονται με τους νέους τρόπους εργασίας (π.χ., εξ αποστάσεως και υβριδική εργασία), μόνο το 55% των εργαζόμενων συμφωνούν με αυτή την παραδοχή.

Υπάρχει, ωστόσο, και μία αισιόδοξη πτυχή στα ευρήματα της έρευνας για τους οργανισμούς που επιδεικνύουν ενσυναίσθηση. Οι εργαζόμενοι που αναφέρουν υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης, ενδυνάμωσης και φροντίδας από την ηγεσία, συμφωνούν 2,3 φορές περισσότερο ότι η εταιρεία τους έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία τις εξωτερικές πιέσεις τα τελευταία δύο χρόνια, και είναι 40% λιγότερο πιθανό να παραιτηθούν.

Τι πιστεύουν για το Generative AI

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που αποκαλύπτει η εν λόγω έρευνα, το 48% των εργαζόμενων αναμένουν ότι το GenAI θα βελτιώσει την ευελιξία, ενώ το 84% των εργοδοτών χρησιμοποιούν σήμερα, ή να σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι, τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι εργοδότες, κατατάσσουν τη «μάθηση και τις δεξιότητες» ως τον κορυφαίο παράγοντα για τη διασφάλιση της ανάπτυξης και ικανοποίησης των εργαζόμενων σε νέα μοντέλα εργασίας, μόνο 18% των εργοδοτών σχεδιάζουν να παρέχουν εκπαίδευση σε δεξιότητες που σχετίζονται με το GenAI.