Επιχειρήσεις

ΤΜΕΔΕ: Οι ισχυρές επιδόσεις και… πώς στηρίζει έμπρακτα τον τεχνικό κόσμο

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν την συνεχή μεγέθυνση του Ταμείου το οποίο έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του πιστοδοτικού του ρόλου και τη δημιουργία υπεραξιών, συμβάλλοντας ενεργά στον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει ο τεχνικός κόσμος στο νέο παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως για μια ακόμη χρονιά το ΤΜΕΔΕ καταγράφει ένα ισχυρό EBITDA και μια σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, δείγμα της συνεχούς ανάπτυξης και της ισχυρής παρακαταθήκης που θέτει για το μέλλον.

Ενδεικτικά, ο τζίρος το 2022 ενισχύθηκε στα 11,9 εκ. ευρώ από 9 εκ. ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ πολύ μεγάλη ήταν η αύξηση στα EBITDA (από 1,6 εκατ. στα 4,4 εκατ. ευρώ)

«Σύμμαχος» του τεχνικού κόσμου

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δείχνουν και την ένδειξη της εμπιστοσύνης των μελών του προς το ΤΜΕΔΕ, μιας και τα έσοδα από εγγυητικές επιστολές αυξήθηκαν κατά 18,7%.

Πέραν τούτου, βάσει της στρατηγικής που έχει χαράξει το ΤΜΕΔΕ, αποτελεί ισχυρός σύμμαχος με την ενίσχυση του πιστοδοτικού του ρόλου, την ενδυνάμωση των μικρών και μεσαίων εταιρειών του μελετητικού και κατασκευαστικού κλάδου, αλλά και των νέων επιστημόνων και startups εταιρειών, δημιουργώντας υπεραξίες σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

«Αιμοδότης» σε… μικρές και μεσαίες εταιρείες

Όπως περιγράφεται, μεταξύ άλλων, στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις, το Ταμείο σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προχώρησε στην παράταση, αλλά και στην αναβάθμιση για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2024, του προγράμματος δανειοδότησης, μέσω του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ».

Πλέον κάθε δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης, μέσω τραπεζικού δανεισμού, καθώς το ποσό αυξάνεται στα 400.000 ευρώ από 200.000 ευρώ που ήταν αρχικά.

Το Ταμείο παρέχει εγγύηση προς τις τράπεζες για το 80% της χρηματοδότησης. Σημειώνεται πως το πρόγραμμα έχει αποσπάσει διεθνές βραβείο ως «βέλτιστη πρακτική» σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας AECM, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Οι ειδικοί όροι του εν λόγω δανειακού προϊόντος το καθιστούν μοναδικό στην κατηγορία του, καθώς τα δάνεια έχουν διάρκεια από 1 έως 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 1 έτος και ο δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του, χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τα τέλη Αυγούστου έχουν χορηγηθεί περίπου 35 εκατ. ευρώ σε 300 και πλέον μικρές και μεσαίες τεχνικές εταιρίες, με την απήχηση του προγράμματος να είναι ιδιαίτερα θετική.

Πρωτοπορία στο… Microfinance

Άξιο αναφοράς επίσης είναι το γεγονός πως από τον Ιούνιο του 2023 σε λειτουργία βρίσκεται το «ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions», η 1η αδειοδοτημένη από την ΤτΕ εταιρεία μικροχρηματοδοτήσεων θεσμικού φορέα στη χώρα.

Η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, μέσω της πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, χορηγώντας μικροδάνεια ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού έως 25.000 ευρώ, με μηδενικά έξοδα, προσφέροντας μια σύγχρονη εμπειρία για τους νέους επιστήμονες, τις startups επιχειρήσεις και τις μικρές μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες τον τεχνικού κόσμου.

Υπολογίζεται πως τους πρώτους 3 μήνες λειτουργίας του, εκταμιεύτηκαν περισσότερα από 2,5 εκ. ευρώ σε πάνω από 150 επαγγελματίες του τεχνικού κόσμου.

Την ίδια ώρα, το ΤΜΕΔΕ διερευνά την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων για την ενίσχυση των πόρων εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, μέσω του AECM, του European Investment Fund (EIF) και άλλων φορέων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Διαβάστε αναλυτικά: Το ΤΜΕΔΕ φέρνει πρώτο την νέα εποχή στην μικροχρηματοδότηση

Στο επίκεντρο ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ορθή διακυβέρνηση

Από την άλλη πλευρά, ικανοποιώντας τις τελευταίες ανάγκες και απαιτήσεις του τεχνικού κόσμου το ΤΜΕΔΕ έχει προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών για την ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

Βασικός στόχος να να διευκολύνει τα μέλη του και να παράσχει εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου, με πλήρη ασφάλεια και διαφάνεια. Αξιολογώντας διαρκώς τους κανονισμούς και τις πολιτικές της Διοίκησης, προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που ενδυναμώνουν το κλίμα εμπιστοσύνης και τους ισχυρούς δεσμούς με τα μέλη του.

Η ανανέωση των πιστοποιήσεων κατά ISO 37001:2016 για το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και κατά ISO 19600: 2014 για το Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης αποτελεί ένα επιπλέον βήμα, ώστε να δημιουργηθούν εντός του Ταμείου οι κατάλληλες δομές και τα θεσμικά εργαλεία προκειμένου να επιβεβαιώνεται η χρηστή διοίκηση, η καταλληλόλητα των στελεχών του, αλλά και η συνεχής βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, μέσω της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών και της αυτοαξιολόγησης.