Επιχειρήσεις

Με περισσότερες προκαταλήψεις η Gen Z από τους boomers;

Αυτό είναι που τις καθιστά, ακόμα και, όταν έχουν θετικό πρόσημο, δυνητικά επιβλαβείς.

Όσον αφορά τις έμφυλες προκαταλήψεις, αποτελούν αυτοματισμούς που επηρεάζουν άμεσα τις ζωές των γυναικών, οι οποίες δεν τυγχάνουν αντίστοιχης εμπιστοσύνης με τους άνδρες σε θέσεις ισχύος, αλλά αντίθετα φαίνεται να θεωρείται πως μέχρι και η σωματική τους ακεραιότητα μπορεί να αμφισβητηθεί.

Άραγε πώς μετασχηματίζεται η κοινωνία; τι αντιλήψεις επικροτούν σήμερα;

Αρνητικό θεωρείται το γεγονός ότι οι νεότερες γενιές εμφανίζουν περισσότερες προκαταλήψεις σε σχέση με τις μεγαλύτερες! Την ίδια ώρα το 44% έχει τουλάχιστον μία προκατάληψη για τη θέση των γυναικών ενώ παράλληλα τα ζητήματα έμφυλης ισότητας κατατάσσονται στην 5η από το τέλος θέση όσον αφορά τη σπουδαιότητα!

ActionAid-2.jpg?mtime=20231124163352#asset:447997

Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται σε τελευταία έρευνα της ActionAid για τις έμφυλες προκαταλήψεις, οι οποίες τροφοδοτούν μεταξύ άλλων φαινόμενα βίας στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα όπως τα στερεότυπα για τη θέση των γυναικών στην πολιτική, την εκπαίδευση, την οικονομική ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα.

Οι πιο διαδεδομένες προκαταλήψεις… και επιμέρους στοιχεία

Άξιο αναφοράς, σύμφωνα με τα ευρήματα, είναι ότι το 54% των αντρών έχουν τουλάχιστον μία προκατάληψη, όπως και το 34% των γυναικών, ενώ 1 στους 5 άντρες έχει τουλάχιστον 3 προκαταλήψεις.

Σημαντικό στοιχείο όμως είναι ότι οι νεότερες γενιές (άτομα ηλικίας 17-26, η περίφημη Gen Z δηλαδή) εμφανίζουν περισσότερες προκαταλήψεις σε σχέση με τις μεγαλύτερες (άνω των 59 ετών, οι boomers).

ActionAid-1.jpg?mtime=20231124163352#asset:447998

ActionAid-3.jpg?mtime=20231124163351#asset:447996