Επιχειρήσεις

Trophy Τροφή – The Event: Συναντώντας τη Βιωσιμότητα και την Καινοτομία στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Αυτή η στενή διασύνδεση μεταξύ γαστρονομίας, εστίασης, του κλάδου τροφίμων και των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής αποτελεί πλέον ένα ουσιαστικό κομμάτι μία σύγχρονης συζήτησης. Η αυξανόμενη ανησυχία για τη βιωσιμότητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας αναδεικνύει την ανάγκη για δράση από την βάση της αλυσίδας. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη γεωργία μέσω ακραίων καιρικών συνθηκών, που επιβαρύνουν την παραγωγή τροφίμων. Πλημμύρες, ξηρασίες και αύξηση των θερμοκρασιών απειλούν την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων. Αυτό επηρεάζει και τη διαθεσιμότητα τροφίμων και οδηγεί σε αλλαγές. Η εστίαση και η γαστρονομία αντιμετωπίζουν την πίεση να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές.

Η καινοτομία στη γεωργία είναι το βασικό κλειδί για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Ήδη έχουμε γράψει σε προηγούμενα άρθρα για καινοτομίες, όπως η χρήση ειδικών αισθητήρων για την διάγνωση του στρες των φυτών, τα νέου τύπου θερμοκήπια και την εφαρμογή οικολογικών μεθόδων καλλιέργειας που βοηθούν στη βελτίωση της παραγωγής, μειώνοντας το κόστος και την περιβαλλοντική επίπτωση.

Κατά σύμπτωση, ένα event τράβηξε την προσοχή μου, καθώς αναδεικνύει ακριβώς αυτήν την ενδιαφέρουσα προοπτική, εστιάζοντας στη βιωσιμότητα στον αγροδιατροφικό τομέα. Μου φάνηκε μία σπουδαία ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και πρωτοποριακών ιδεών, προκειμένου να ενημερωθώ για τις θετικές εξελίξεις που θα διαμορφώσουν τον τομέα που επηρεάζει και διαμορφώνει τον κόσμο μας.

Η καινοτόμος πρωτοβουλία, το Trophy Τροφή της οργάνωσης «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» ανακοινώνει την εντυπωσιακή εκδήλωση για το 2023, το TrophyΤροφή – The Event. Για όσους ασχολούνται με τον κλάδο των τροφίμων και της αγροδιατροφικής ανάπτυξης, το event αποκαλύπτει αυτές τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται τόσο στον πρωτογενή, όσο και στον δευτερογενή τομέα. Άμεσα συνδεδεμένοι κλάδοι με την γαστρονομία, οι ομιλίες σηματοδοτούν πόσο θα επηρεαστούν και κλάδοι όμοροι, όπως αυτός της εστίασης και της βιομηχανίας των τροφίμων από τις εξελίξεις στον χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, η εκδήλωση περιλαμβάνει πάνελ συζήτησης όπως το «Start ups & Κλιματική Αλλαγή – Πρωτοβουλίες που απαντούν τα ερωτήματα του αύριο», «Διευρύνοντας τη στρατηγική αειφορίας: Αναγεννητική Γεωργία», «Μηδενικές εκπομπές άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και Πανεπιστήμια», «Έρευνα και σύνδεση με τις προκλήσεις του αγροδιατροφού κλάδου», καθώς και τα fireside chats «Ηow to make Sustainability Profitable & Profitability Sustainable», «Η επόμενη ημέρα του Αγροδιατροφικού τομέα – Κλιματικές υπηρεσίες και εργαλεία κλιματικών προσομοιώσεων» και «Θαλάσσια οικονομία: Περιβάλλον, Βιωσιμότητα, Καινοτομία».

Το TrophyΤροφή – The Event στην ουσία ξεδιπλώνει μια σημαντική πτυχή του χώρου μας: τη βαθιά συνδεδεμένη εξέλιξη της αγρο-διατροφικής βιομηχανίας με τις έννοιες της βιωσιμότητας, της γαστρονομίας και της καινοτομίας μέσα από πρακτικές, σύγχρονες λύσεις για τη βελτίωση της γεωργίας, προκειμένου να είναι βιώσιμες στο μέλλον. Μέσω πάνελ συζητήσεων, εκπρόσωποι του οικοσυστήματος της καινοτομίας, εταιρειών του κλάδου, ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων θα εξερευνήσουν όλα αυτά θέματα, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής από νέες start ups, η αναγεννητική γεωργία, οι πρωτοβουλίες για μηδενικές εκπομπές άνθρακα στην αλυσίδα εφοδιασμού και προγράμματα έρευνας που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

Το event θα διεξαχθεί την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023, στο Ωδείο Αθηνών, στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής στην Αθήνα. Με την εκδήλωση αυτή ουσιαστικά ολοκληρώνονται οι δράσεις του «TrophyΤροφή» για το 2023, το οποίο τα τελευταία 5 χρόνια διαμορφώνει μια συνολική πρόταση αξίας για ολόκληρο το ελληνικό οικοσύστημα της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, συνδυάζοντας καινοτόμες ενέργειες, όπως τα «Trophy Meet-ups» και το πρόγραμμα ανοικτής καινοτομίας «Trophy Open Innovation». Η σημαντική πρωτοβουλία στηρίζεται από το σύνολο σχεδόν των ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, καθώς και από μεγάλες εταιρίες του κλάδου και προέρχεται από την πρωτοβουλία του οργανισμού “Νέα Γεωργία Νέα Γενιά”, με την υποστήριξη κορυφαίων εταιρειών όπως οι Bayer, ΑΒ Βασιλόπουλος, BASF και Intertech. Ιδρυτικός Δωρητής του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Για όσους ενδιαφέρονται, θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

TrophyΤροφή: Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023, 16:30, στο Ωδείο Αθηνών, αίθουσα Άρης Γαρουφαλής (Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19, 106 75, Αθήνα).

Δήλωση Συμμετοχής: https://www.generationag.org/trophytrofh-the-event