Επιχειρήσεις

Εργασία: Συζητάμε για Τεχνητή Νοημοσύνη… αλλά 4 στους 10 δεν χρησιμοποιούν καν ψηφιακά εργαλεία

Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο πως μόλις τo 11,7% χρησιμοποιεί ψηφιακές συσκευές όλο ή σχεδόν όλο το χρόνο εργασίας και το 10,9% τις χρησιμοποιεί τον μισό ή λίγο περισσότερο από τον χρόνο εργασίας, σύμφωνα με τελευταία στοιχείς της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα ποσοστά αυτά βέβαια προκύπτουν από την ενσωμάτωση κάθε λογής επαγγέλματος (τεχνίτες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, ανειδίκευτοι εργάτες χειριστές μηχανημάτων κλπ), ωστόσο και σε επίπεδο υπαλλήλων γραφείου και ανώτερων στελεχών τα ποσοστά διείσδυσης των ψηφιακών εργαλείων δεν μπορούν να χαρακτηριστούν και πολύ μεγάλα!

Ένα άλλο στοιχείο της εικόνας που διαμορφώνεται σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, είναι και το γεγονός ότι ελάχιστοι εργαζόμενοι αφιερώνουν χρόνο για να εκτελέσουν πολύπλοκους υπολογισμούς κατά την εργασία τους, με τη συντριπτική πλειοψηφία (69%) να δηλώνει πως δεν αφιερώνει καθόλου χρόνο για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών.

Χρήση ψηφιακών συσκευών ανά επάγγελμα

Εξετάζοντας τον χρόνο χρήσης ψηφιακών συσκευών κατά επάγγελμα, παρατηρείται ότι η συχνότερη χρήση απαντάται στους υπαλλήλους γραφείου, τους τεχνικούς – τεχνολόγους και τα ανώτερα στελέχη.

Εύλογα, η μικρότερη χρήση εμφανίζεται στους ανειδίκευτους εργάτες και στους γεωργούς, κτηνοτρόφους και αλιείς.

410.PNG?mtime=20231127170655#asset:448371

Χρόνος που αφιερώνεται σε γνωστικές διαδικασίες: Ανάγνωση εγχειριδίων και τεχνικών εγγράφων και εκτέλεση πολύπλοκων υπολογισμών

Το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν ότι αφιερώνουν τον μισό ή περισσότερο από τον χρόνο εργασίας τους στην ανάγνωση εγχειριδίων και τεχνικών εγγράφων είναι 3,9%, ενώ το ποσοστό όσων ασχολούνται με πολύπλοκους υπολογισμούς είναι περίπου 4,1%.

Εξετάζοντας την απασχόληση με γνωστικές διαδικασίες κατά επάγγελμα, φύλο και ομάδες ηλικιών, παρατηρείται ότι το ποσοστό των ατόμων που αφιερώνουν σε αυτές τον μισό ή περισσότερο από τον χρόνο εργασίας είναι υψηλότερο στα ανώτερα στελέχη, τους επαγγελματίες και τους τεχνικούς – τεχνολόγους.

Ειδικότερα, το ποσοστό είναι υψηλότερο στο σύνολο των ανδρών απ’ ό,τι στο σύνολο των γυναικών (10,2% έναντι 9,7%) ενώ διαφοροποιείται ανά συνδυασμό φύλου και επαγγέλματος, καθώς τα ποσοστά είναι υψηλότερα στους άνδρες με εξαίρεση τους τεχνικούς-τεχνολόγους και τους υπαλλήλους γραφείου.

Όσον αφορά στο συνδυασμό φύλου και ηλικίας, οι γνωστικές διαδικασίες είναι παρατηρούνται περισσότερο στους άνδρες 35-54 ετών και στις γυναίκες 15-34 ετών (10,7% και 12,2%, αντίστοιχα).