Φορολογικά

Μία ώρα επί της ουσίας: «Έλεγχος φυσικών και νομικών προσώπων και ο ρόλος του λογιστή-φοροτεχνικού»

Ο κόμβος, στην προσπάθειά του για έγκυρη ενημέρωση των συναδέλφων, θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα, 4.12.2023 στις 17:00, μία ακόμη εκπομπή «Επί της ουσίας», με θέμα «Έλεγχος φυσικών και νομικών προσώπων και ο ρόλος του λογιστή-φοροτεχνικού».

Η ανάλυση των θεμάτων θα γίνει από τον έγκριτο συνάδελφο Χρήστο Κρίγκα, ενώ στη συζήτηση θα συμμετέχει και ο Κωνσταντίνος Γραβιάς.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

→  Από ποιους ελεγχόμαστε, ποιες οι υπηρεσίες ελέγχου.
→  Ποια είναι η διαδικασία επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο.
→  ΕΛ.ΚΕ τα νέα ελεγκτικά κέντρα από τον 7.2022.
→  Αποφάσεις ελέγχου απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων.
→  Έμμεσες τεχνικές ελέγχου άρθρα 28 Ν. 4172/2013 και άρθρο 27 Ν. 4174/2013.
→  Ποια είναι τα στάδια της ελεγκτικής διαδικασίας.
→  Ζητήματα παραγραφής.
→  Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών Άρθρο 63 ν.4174/2013 ΔΕΔ, Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.
→  Σκέψεις και προβληματισμοί επί της διεξαγωγής των φορολογικών ελέγχων.