Φορολογικά

Νέος νόμος 5076/2023 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για το Κτηματολόγιο και τις διατάξεις για την απλοποίηση και επίσπευση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5076/2023 – Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων – Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις:

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (άρθρα 3-15)

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

-Άρθρο 24 Διαδικασία είσπραξης οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας – Προσθήκη παρ. 18Α στο άρθρο 24 του ν. 2130/1993

-Άρθρο 25 Κατάργηση της πολλαπλής προσκόμισης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος σε περίπτωση διηρημένων ιδιοκτησιών κείμενων εντός του ιδίου γεωτεμαχίου – Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 14 ν. 2664/1998 – Καταχώριση εγγραπτέου δικαιώματος επί υπέρβασης ή μη συμπλήρωσης χιλίων χιλιοστών συστατικής πράξης οροφοκτησίας

-Άρθρο 26 Υποβολή ψηφιακών αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων και ψηφιακών περιλήψεων – Κατάργηση της προσάρτησης αντιγράφου κτηματολογικού διαγράμματος σε περίπτωση υποβολής ψηφιακής αίτησης – Προσθήκη παρ. 7 και 8 στο άρθρο 14 του ν. 2664/1998 – Προσθήκη δυνατότητας υποβολής εγγραπτέας πράξης μέσω ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου – Τροποποίηση άρθρου 29 ν. 4821/2021

Παρατίθεται ακολούθως ο νόμος, όπως δημοσιεύτηκε, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: