Επιχειρήσεις

Gen AI: Ποια η αναμενόμενη επίδραση στο ΑΕΠ – ποιοι κλάδοι θα δουν πρώτοι τα οφέλη

Ειδικότερα, η Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative AI -Gen AI) έχει ήδη επηρεάσει ή αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων, τόσο στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όσο και στους λοιπούς κλάδους της οικονομίας,

Άραγε ποιο μπορεί να είναι το πραγματικό αντίκτυπο του Gen AI στην ελληνική οικονομία και το κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικών ΤΠΕ;

5 κλάδοι της οικονομίας ως βασικοί πρωταγωνιστές

Σε τελευταία μελέτη της η Deloitte εκτιμά πως η Gen AI μπορεί να έχει ένα σωρευτικό αντίκτυπό γύρω στο +5,5% επί του ΑΕΠ της χώρας ως το 2030, δηλαδή περί τα 10,7 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να αγγίξει ακόμα και το +9,8%…

Αξίζει να σημειωθεί, ότι περίπου το 50% αυτής της επίδρασης εκτιμάται ότι θα προέλθει από 5 κλάδους της οικονομίας:

  • Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες,
  • Χονδρικό Εμπόριο,
  • Μεταποίηση,
  • Παροχή Υπηρεσιών
  • Ενημέρωση & Επικοινωνία

Σύμφωνα με την Deloitte, η επίδραση του Gen AI στο κενό ειδικών ΤΠΕ αναμένεται να είναι, επίσης, σημαντική, με το προβλεπόμενο κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης να φτάνει τις 83.000 θέσεις περίπου σωρευτικά έως το 2030.

Η εφαρμογή μέτρων πολιτικής που θα οδηγήσουν στη μείωση του κενού ειδικών ΤΠΕ καθίσταται επιτακτική. Ιδιαίτερη σημασία πλέον έχουν τα εστιασμένα και ταχύρρυθμα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε αποφοίτους STEM αλλά και λοιπών κατευθύνσεων εκτός STEM, που οδηγούν σε διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις.

Λίγοι ακόμα «πειραματίζονται»… αλλά οι περισσότερο εκτιμούν πως το Gen AI θα βοηθήσει την ανάπτυξη

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η υιοθέτηση του Gen AI στις ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με το 15% περίπου των ερωτηθέντων επιχειρήσεων να απαντά ότι έχει ξεκινήσει να πειραματίζεται με την εν λόγω προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία, παρόλο που 8 στις 10 επιχειρήσεις πιστεύουν πως η υιοθέτηση λύσεων Gen AI μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να ενισχύσει την ανάπτυξή τους.

Επίσης, 2 στις 3 εταιρείες του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμα προσαρμόσει τη στρατηγική τους για την ενσωμάτωση λύσεων Gen AI.

Ταυτόχρονα, 3 στις 5 εταιρείες του κλάδου εκτιμούν ότι η έλευση του Gen AI θα δημιουργήσει σημαντικές ανάγκες υποστήριξης των λοιπών κλάδων της οικονομίας, διογκώνοντας έτσι την πρόκληση που αντιμετωπίζουν στην εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς υφίσταται σημαντικό κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε ειδικούς ΤΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση, η παγκόσμια εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε τις προϋποθέσεις για βελτίωση κάθε τμήματος της καθημερινότητας, όχι μόνο των πολιτών αλλά και των κρατών και των επιχειρήσεων.

Πόσο θα ωφεληθούμε όλοι τελικά;