Φορολογικά

Σε 1.028.123 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για το Νοέμβριο

ΔΥΠΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Δ.ΥΠ.Α.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2023

Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για τον μήνα Νοέμβριο 2023, ανήλθε σε 1.028.123 άτομα. Από αυτά 500.602 (ποσοστό 48,7%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 527.521 (ποσοστό 51,3%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.  για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

– Οι άνδρες ανέρχονται σε 368.425 άτομα (ποσοστό 35,8%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 659.698 άτομα (ποσοστό 64,2%).

– Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 333.438 άτομα (ποσοστό 32,4%).

– Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας1 εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 490.948  άτομα (ποσοστό 47,8%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 315.607 άτομα (ποσοστό 30,7%) και 191.644 άτομα (ποσοστό 18,6%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων2, για τον μήνα Νοέμβριο 2023, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 147.754 άτομα, από τα οποία οι 104.102 (ποσοστό 70,5%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 43.652 (ποσοστό 29,5%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 60.331 (ποσοστό 40,8%) και οι γυναίκες σε 87.423 (ποσοστό 59,2%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 94.988  (ποσοστό 64,3%) είναι κοινοί, 1.464 (ποσοστό 1,0%) είναι οικοδόμοι, 43.652 (ποσοστό 29,5%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 4.401  (ποσοστό 3,0%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 3.122 (ποσοστό 2,1%) είναι εκπαιδευτικοί και 127 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

______________________
1 Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται και η Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
2 Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου ως συνημμένο.