Επιχειρήσεις

Μια σύγχρονη λύση συνδεσιμότητας προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η ψηφιακή μετάβαση αναμφίβολα αποτελεί σήμερα μια κρίσιμη παράμετρο για την ίδια την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και «κλειδί» για την περαιτέρω ανάπτυξη τους.

Αναντίρρητα, για παράδειγμα, η πρόσφατη πανδημία ανέδειξε με εμφατικό τρόπο την χρησιμότητα που έχουν για μια επιχείρηση τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Την ίδια ώρα, ο διεθνής ανταγωνισμός υπό το πρίσμα του εν εξελίξει ψηφιακού μετασχηματισμού που αλλάζει εκ βάθρων ότι ξέραμε έως σήμερα (εσωτερικές διαδικασίες ενός οργανισμού, υπηρεσίες, προϊόντα, επικοινωνίες, ανάγκες πελατών κ.α.) αποτελεί έναν παράγοντα – καταλύτη ώστε οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν γοργά το «ψηφιακό τους ταξίδι».

Έχουν γίνει βήματα αλλά…

Είναι αλήθεια πως ακόμη απαιτούνται περαιτέρω βήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Όπως σημείωνε πρόσφατα το Παρατηρητήριο του ΣΕΒ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, οι ΜμΕ συνήθως υστερούν καθώς η ψηφιακή ωριμότητα συνδέεται με το επιχειρηματικό μέγεθος.

7 στις 10 μεγάλες επιχειρήσεις κινούνται σε υψηλά επίπεδα ωριμότητας, κάτι που ισχύει μόλις για το 23% των μεσαίων και το 13% των μικρών επιχειρήσεων.

Όπως υπογραμμίζεται, τα σημαντικότερα εμπόδια στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την έρευνα είναι οι εσωτερικές αντιστάσεις και η έλλειψη ψηφιακής κουλτούρας (36%), η εύρεση επαρκών οικονομικών πόρων (14%) και η έλλειψη δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας εντός της επιχείρησης (10,5%).

Στον αντίποδα, ενθαρρυντικό είναι το στοιχείο πως το 86% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον ένα έργο μετασχηματισμού, σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ.

Ειδικότερα σημαντικό είναι το γεγονός – σύμφωνα με την ίδια έρευνα – ότι η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η σημερινή ψηφιακή τεχνολογία (όπως σημείωσε το 62% που προχώρησε σε κάποιο έργο μετασχηματισμού) είναι μαζί με την ανάπτυξη το βασικό κίνητρο που προχωρά κανείς σε κινήσεις αναδιάρθρωσης της εταιρείας του.

Κοντολογίς, απαιτούνται λύσεις και υπηρεσίες… γιατί διάθεση για αλλαγές υπάρχει.

Σταθερά δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις η COSMOTE – ο κομβικός ρόλος της συνδεσιμότητας

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνδεσιμότητα αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη για την εύρυθμη λειτουργία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σύγχρονων επιχειρήσεων.

«Σύμμαχος» στον δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων παραμένει διαχρονικά η COSMOTE.

Παρέχει σταθερά σε ΜμΕ και ελεύθερους επαγγελματίες τις πλέον τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες και λύσεις για την ισότιμη συμμετοχή τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής κοινωνίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους.

Η νέα υπηρεσία COSMOTΕ SD WAN Business

Εστιάζοντας τώρα στην συνδεσιμότητα, η υπηρεσία COSMOTΕ SD WAN Business, αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση που εξυπηρετεί για κάθε επιχείρηση με πολλά εταιρικά σημεία, καθώς προσφέρει εύκολη διαχείριση της κίνησης των δεδομένων, των εφαρμογών και των συσκευών, μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα στο cloud.

Την ίδια ώρα, προσφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και απόλυτο έλεγχο των εταιρικών εφαρμογών, δημιουργώντας όλες τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη ανάπτυξη της επιχείρησης, στο online περιβάλλον.

COSMOTE_SD-Wan_Business_visual_gr.jpg?mtime=20231219180400#asset:452793

Πρακτικά, μέσω της τεχνολογίας SD-WAN (Software – Defined Wide Area Network), δίνεται η δυνατότητα για εύκολη διαχείριση της κίνησης των δεδομένων, των εφαρμογών και συσκευών, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται εύκολα και εξ αποστάσεως το δίκτυο τους, καθώς και να το διαμορφώνουν ή και να το επεκτείνουν.

Η διαχείριση και ο έλεγχος του δικτύου γίνεται κεντρικά μέσω cloud dashboard, καλύπτοντας τις εκάστοτε ανάγκες κάθε επιχείρησης

Αξίζει να σημειωθεί πως, χάρη στην κρυπτογράφηση της κίνησης μεταξύ σημείων παρουσίας, οι χρήστες έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε εσωτερικές και εταιρικές εφαρμογές μέσω cloud και Internet, με απόλυτη ασφάλεια.

Σημειώνεται επίσης πως με την αξιοποίηση συνδυασμών τεχνολογιών διασύνδεσης σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (ΜPLS, Broadband Internet και LTE), στη νέα αυτή υπηρεσία, η κατανομή των resources των δικτύων δρομολογείται αυτόματα με τον καλύτερο, κατά περίπτωση, τρόπο, χωρίς καθυστερήσεις, επιτυγχάνοντας την βέλτιστη απόδοση και εξοικονόμηση κόστους.

3 πακέτα – πολλά τα οφέλη

Συνοπτικά, τα οφέλη είναι πολλά και σημαντικά για ΜμΕ και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να έχουν ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των σημείων παρουσίας τους και ταυτόχρονα να έχουν εφαρμογές στο Internet ή στο cloud: Ασφάλεια, Προσβασιμότητα, Διασύνδεση, Διαχείριση, Ευελιξία και υπηρεσίες.

Το νέο εργαλείο της COSMOTE διατίθεται με τον απαραίτητο software και hardware εξοπλισμό, σε 3 προγράμματα κατάλληλα σχεδιασμένα να εξυπηρετήσουν την κίνηση σε κάθε σημείο παρουσίας της επιχείρησης και μπορεί να αξιοποιηθεί ανεξαρτήτως παρόχου.

Προτεραιότητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων για την COSMOTE

Το παραπάνω ψηφιακό εργαλείο, όπως αποδεικνύεται, είναι μια ακόμη προηγμένη υπηρεσία της COSMOTE στο πλαίσιο των αναγκών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Άλλο ένα εφόδιο στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της ψηφιοποίησης.

Όπως εξηγεί ο Διευθυντής Β2Β Marketing, CRM & Channel Management Ομίλου ΟΤΕ κ. Θάνος Φαλάγγας η COSMOTE θα συνεχίσει να σχεδιάζει ολοκληρωμένες λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητά τους και να προσφέρουν καλύτερη εμπειρία στους πελάτες τους.

«Για την COSMOTE ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων αποτελεί προτεραιότητα, καθώς συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Η νέα υπηρεσία COSMOTΕ SD WAN Business απαντά αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες συνδεσιμότητας κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης, με ευκολία, αξιοπιστία και ασφάλεια», τονίζει χαρακτηριστικά.