Φορολογικά

Αντί σχολίου, ανασκόπηση 18-12-2023 έως 24-12-2023 – Χρόνια Πολλά

Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλες και όλους!

Αντί σχολίου, όπως συνηθίζουμε τις ημέρες των εορτών, παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα θέματα της περασμένης εβδομάδας.

Σημαντικά θέματα εβδομάδος

Νέα απόφαση για τον ΑΜΚΑ

 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα ΚΥΑ (Φ80320/109864) σχετικά με τον  Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.
  Με την απόφαση ορίζεται μεταξύ άλλων πότε ο ΑΜΚΑ καθίσταται ανενεργός, πότε ενεργοποιείται, πότε απενεργοποιείται, όταν συντρέξουν οι όροι απενεργοποίησης, πότε ενεργοποιείται εκ νέου με την απόδειξη της συνδρομής ορισμένων προϋποθέσεων και πότε αδρανοποιείται με το θάνατο.

  Η απόφαση

   →  Φ80320/109864

Μέχρι 31.01.2024 to τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το 2022-2023

 • Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1209/2023 σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α’ 136) καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την είσπραξη των εν λόγω τελών.

  Χρόνος υποβολής της δήλωσης

  :
  H δήλωση της παρ. 1 υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myAADE.gov.gr). Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν τη δήλωση της παρ. 1 κατά τον ίδιο χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α. και το δηλωθέν ποσό καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου αυτού.

  Απόδοση οφειλόμενων τελών του 2022 και τελών για το 2023

  :
  Τα οφειλόμενα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2022 περιλαμβάνονται σε μία δήλωση και καταβάλλονται εμπρόθεσμα στο σύνολό τους έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024.
  Τα τέλη παρεπιδημούντων και επί ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2023, περιλαμβάνονται στις δηλώσεις των αντίστοιχων φορολογικών περιόδων, οι οποίες υποβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την τελευταία εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα του Ιανουαρίου 2024.
  Τα οφειλόμενα ανωτέρω ποσά για το έτος 2023 καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία.

  Η απόφαση
   →  Α.1209/2023


Δείτε το δωρεάν webinar myDATA: Τι ισχύει από 1/1/2024 – Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής – Διασύνδεση ΦΗΜ με POS – Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Οι προθεσμίες, το ποινολόγιο και οι επερχόμενες εξελίξεις


Μόνιμα στο 13% ΦΠΑ τα μη αλκοολούχα ποτά

 • Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τροποποιείται το κεφ. Α’ (ως προς τα αγαθά) του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α., ώστε τα μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΚ ΕΧ 2202) και τα αεριούχα νερά της ΔΚ 2201 (ΔΚ ΕΧ 2201) να υπάγονται μόνιμα στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%)
   

Στο ΦΕΚ η απόφαση για την επέκταση της χρήσης POS

 • Δημοσιεύθηκε η απόφαση η οποία προβλέπει εκ βάθρων αναθεώρηση προηγούμενων ρυθμίσεων για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα, καθώς και άλλες σύγχρονες μεθόδους πληρωμών.
  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ επεκτείνεται η υποχρέωση αποδοχής πληρωμής με κάρτα (χρεωστικές ή πιστωτικές) σε επιπλέον 35 (ΚΑΔ) κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

  Η απόφαση

   →  119899/13-12-2023

  Δείτε επίσης το σχετικό άρθρο του κόμβου – Υπόχρεοι σε POS και σε αποδοχή πληρωμών IRIS – Όλες οι λεπτομέρειες
   


Υπολογισμός EBITDA – Εφαρμογή κανόνα περιορισμού τόκων ΚΦΕ

 • Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ που αφορά στη δυνατότητα παροχής πλήρους ή επιπλέον του 30% έκπτωσης του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού για φορολογούμενους που ανήκουν σε ενοποιημένο όμιλο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις κατ’ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, καθώς επίσης και στον τρόπο υπολογισμού των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA).
  Με την εγκύκλιο επισημαίνεται ότι  στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 49 του ΚΦΕ εμπίπτουν οι φορολογούμενοι, μεμονωμένα νομικά πρόσωπα/οντότητες, που είναι μέλη ενοποιημένου ομίλου για λογιστικούς σκοπούς, ο οποίος υποχρεούται σε σύνταξη ενοποιημένων καταστάσεων σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
  Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ομίλου, ο οποίος συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π., αυτές δύνανται να εφαρμόσουν τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 49 του ΚΦΕ εφόσον από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 31-33 και των λοιπών άρθρων του Κεφαλαίου 7 των Ε.Λ.Π. προκύπτει ότι υποχρεούνται σε σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις – μέλη ομίλων που δεν υποχρεούνται σε εφαρμογή των άρθρων 31-33 των ΕΛΠ, λόγω της υποχρεωτικής ή προαιρετικής εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α., κριτήριο για την υπαγωγή τους στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 49 του ΚΦΕ είναι να έχουν, αντίστοιχα, υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων καταστάσεων με βάση τα εν λόγω Πρότυπα.

  Η εγκύκλιος  → Ε.2085/2023

Εξαιρέσεις καταβολής ειδικού φόρου επί των ακινήτων – Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά

 • Με την εγκύκλιο Ε.2086/18.12.2023 της ΑΑΔΕ παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις εξαιρέσεις από την καταβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων (ΕΦΑ), όπως αυτά επικαιροποιήθηκαν με την Α.1089/2023

  Συνεπώς

  για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων των εξαιρέσεων από τον ΕΦΑ, είναι δυνατό να λαμβάνονται υπόψη και τα οριζόμενα στην Α. 1089/2023 απόφαση δικαιολογητικά σε προηγούμενα της δημοσίευσης της απόφασης Α. 1089/2023 έτη, κατά τα οποία ισχύουν οι νομοθετικά προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

  Η απόφαση

   → Ε.2086/2023


Αναπροσαρμογή από 1.1.2024 ημερήσιων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων

Επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό – Πώς θα χορηγηθεί


Παράταση τελών κυκλοφορίας έως 29 Φεβρουαρίου 2024Παράταση τελών κυκλοφορίας – Δημοσιεύθηκε η απόφαση

 • Παρατείνεται έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024 η προθεσμία πληρωμής των Τελών Κυκλοφορίας οχημάτων.
  Επίσςη με το Δελτίο τύπου έγινε γνωστό επίσης ότι ε
  ρχεται νέο σύστημα προστίμων – Δεν θα υπάρχει αμέσως η προσαύξηση 100% εάν δεν πληρωθούν τα τέλη, αλλά μια σταδιακή προσαύξηση ανάλογα με την καθυστέρηση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

  Η απόφαση

   →  Α.1207/202


Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας στον e-ΕΦΚΑ για το 2024

 • Διαθέισμη είναι από την περασμένη εβδομάδα η πρόσβαση στη σχετική ιστοσελίδα e-ΕΦΚΑ για την επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2024Επισημάνσεις
  – Η κατάταξή σας σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.
  – Η επιλογή σας θα ενεργοποιηθεί κατά την έκδοση των εισφορών Ιανουαρίου 2024.
  – Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.
  – Η προθεσμία για υποβολή της αίτησης είναι έως και την Τετάρτη 31/01/2024.


Νέα διευρυμένη μεταβατική περίοδος (από 01.4.2018 έως 31.12.2024) για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το ΦΠΑ

 • Σύμφωνα με τη νέα απόφαση A.1208/2023 τροποποιείται Η παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1177/19-9-2018  και ορίζεται ότι :

  «Για την ημερολογιακή περίοδο από 01.04.2018 έως την 31.12.2024 και για τις χορηγηθείσες απαλλαγές της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ εντός της περιόδου αυτής, θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας».

  Η παρ. 1 της ΠΟΛ.1177/2018 που αντικαθίσταται αφορά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής της.
  Ειδικότερα με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι για την ημερολογιακή περίοδο από 01.04.2018 έως την 31.12.2024 και για τις χορηγηθείσες απαλλαγές της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ εντός της περιόδου αυτής, θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 της της ίδιας απόφασης.

  Δηλαδή διευρύνεται ακόμη περισσότερο η μεταβατική περίοδος και από 01.04.2018 έως και 31.12.2022 που ήταν βάσει της προηγούμενης τροποποίησης ορίζεται από 1.4.2018 έως και 31.12.2024 και επιπλέον για τις χορηγηθείσες απαλλαγές στα πλοία της υποπερίπτωσης αα’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του κώδικα ΦΠΑ, εντός της περιόδου αυτής, να θεωρούνται ως πλοία που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία της περ. (i) της παρ. 1 του άρθρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα, ήτοι στο θαλάσσιο χώρο που εκτείνεται πέραν των 6 ναυτικών μιλίων από τη φυσική ακτογραμμή της ηπειρωτικής ή νησιωτικής Χώρας- εύρος αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας.

  Πρόκειται για τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοικτή θάλασσα, στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων και τα οποία υπάγονται στις δασμολογικές διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 και 8906 90 10 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. [Καν. (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει] και τα οποία εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα.

  Η απόφαση  →  Α.1208/2023


 

Briefing

✔ Το briefing της χρονιάς – Η ανασκόπηση του 2023
 

 

Επισημάνσεις – αρθρογραφία – ΔΕΔ


✔ Άρθρα Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων: Καταστροφή αρχείου έτους 2017

✔ Έμμεσες τεχνικές ελέγχου σε αγρότη παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών – Κλειστή αποθήκη σε πορτοκάλια και μανταρίνια – Φύρα σε ποσοστό 20%

✔ Εκπτώσεις επί μεγάλου αριθμού αποδείξεων λιανικής σε ποσοστό άνω του 70% – Ο έλεγχος έκρινε ότι ποσοστά εκπτώσεων 80% έως 100% δεν συνάδουν με την συναλλακτική πρακτική

✔ Ο φόρος που καταβλήθηκε από το νομικό πρόσωπο στην Κύπρο αφαιρείται κατά προτεραιότητα έναντι άλλων εκπτεστέων φόρων – Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1310/2023

✔ Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή;

 

Επιδοτήσεις – Προγράμματα

✔ Ψηφιακές Συναλλαγές: Παράταση αιτήσεων Β’ κύκλου και έναρξη υποβολής για τον Γ’

✔ Αύξηση προϋπολογισμού προγραμμάτων αναβάθμισης και επανακατάρτισης ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

✔ Νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 1.300 μακροχρόνια ανέργους στα νοσοκομεία

✔ Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων των 2 Δράσεων του ΕΣΠΑ για την επιδότηση νέων επιχειρήσεων – Μέχρι τον Φεβρουάριο οι αιτήσεις 


Τα νέα της ΑΑΔΕ


✔ Βράβευση Οργανικών Μονάδων ΑΑΔΕ για το 2022. Η απόφαση  →  Δ.Σ.Σ. Α 1155735 ΕΞ 2023

✔ Ψηφιακή κοινοποίηση αποφάσεων για ενδικοφανείς προσφυγές

✔  Φορολοταρία: Ολοκληρώθηκε η ετήσια κλήρωση για το 2023

✔ Επίσημες σελίδες στο LinkedIn και στο Χ για την ΑΑΔΕ

✔ Η τεχνητή νοημοσύνη στους ελέγχους και στη λειτουργία της ΑΑΔΕ

✔ Φορολοταρία: 24η Δημόσια Κλήρωση για συναλλαγές Νοεμβρίου

✔ myAADElive: Νέα υπηρεσία άμεσης βιντεοκλήσης

✔ Δ.ΟΡΓ.Α 1155292 ΕΞ 2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1117863 ΕΞ 2023/27-09-2023 (Β 5751) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτής

✔ Δ.ΟΡΓ. 1154872 ΕΞ 2023 Αποστολή του Εγχειριδίου Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)

■ To καλάθι του Αϊ Βασίλη


To καλάθι του Αϊ Βασίλη και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Η απόφαση  →  121428/15-12-2023

Για την Ηλεκτρονική τιμολόγηση στο Δημόσιο


✔ Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης – Ανακοίνωση ΓΓΠΣ&Ψ

 

Δώρο Χριστουγέννων

Επιθεώρηση Εργασίας: Ενημέρωση για το Δώρο Χριστουγέννων

✔ Δώρο Χριστουγέννων: Υπολογισμός και καταβολή του

✔ ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ: Δώρο Χριστουγέννων 2023

✔ ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ: Τρόπος αμοιβής αργιών Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

✔ Άρθρα Υπολογισμός δώρου Χριστουγέννων σε περίπτωση μερικής απασχόλησης – Περίπτωση μη καταβολής

 

Εργατικά Ασφαλιστικά – ΔΥΠΑ


✔ Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών μετατροπής συμβάσεων – ΑΠΔ και προσδιορισμός εισφορών
 

✔ Γουνοποιία – Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας για το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Η απόφαση  → Δ.15/Δ’/110441/2023

✔ e-ΕΦΚΑ: Έκδοση 11.000 επικουρικών συντάξεων σε 24 ώρες

✔ Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάβασης στο ΤΕΚΑ

✔ ΤΕΑΥΦΕ: Νέα ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών με έναρξη ισχύος από 1/1/2024

✔ 1.028.123 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ τον Νοέμβριο

✔ ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τα voucher Πολιτισμού και Θεάματος

✔ Πρόστιμα σε οδικές μεταφορές από την Επιθεώρηση Εργασίας

✔ Έκτακτο οικονομικό βοήθημα 100 ευρώ στους συνταξιούχους του ΕΔΟΕΑΠ

✔ Bασικοί στόχοι και παρεμβάσεις που φέρνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο

✔ Καταβολή ενίσχυσης χαμηλοσυνταξιούχων – Άνοιξε η πλατφόρμα για έλεγχο ενίσχυσης ευάλωτων νοικοκυριών

✔ Κατάρτιση και Απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών – Τροποποίηση της 79435/07.09.2023. Η απόφαση  →  112410/21-12-2023

✔ Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων δύσκολα εξυπηρετήσιμων πληθυσμιακών ομάδων και 7.000 ανέργων με εμπόδια στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας – Τροποποίηση της 90097/2022. . Η απόφαση  → 110291/2023


✔ Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω – Τροποποίηση της 110359/22-11-2022 . Η απόφαση  →  111743/20-12-2023

✔ Αύξηση δικαιούχων στο πρόγραμμα προεργασίας για ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών – Τροποποίηση 78564/26-8-2022. Η απόφαση  →  111521/20-12-2023

✔ Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Μολδαβίας. Η απόφαση  →  Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 51/2023

✔ 788339/2023 Καταβολή Αδειοδωροσήμου Χριστουγέννων 2023 (Γ’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους


 

ΣτΕΔΕΕ -Α.Π.

✔ ΣτΕ 1803/2023 Δεν θεωρείται ότι δάνειο που έλαβε ανώνυμη εταιρεία διατίθεται προς το συμφέρον της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές, σε περίπτωση κατά την οποία το δάνειο συνήφθη προς τον σκοπό διανομής μερίσματος στους μετόχους, δεδομένου ότι η ικανοποίηση της αξίωσης, μέσω της καταβολής του αντίστοιχου ποσού, δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής και συναλλακτικής δραστηριότητας της ανώνυμης εταιρείας, αλλά στο πλαίσιο του εταιρικού δεσμού με τους μετόχους

✔ ΣτΕ 1619/2023 Ακίνητα από κληρονομιά που συμπεριλαμβάνονται σε χώρο που προ του χρόνου επαγωγής της κληρονομίας έχει ήδη χαρακτηρισθεί αρχαιολογικός

✔ ΣτΕ 1310/2023 Ο φόρος που καταβλήθηκε από το νομικό πρόσωπο στην Κύπρο αφαιρείται κατά προτεραιότητα έναντι άλλων εκπτεστέων φόρων (άρθρο 68 ν. 4172/2013)

✔ ΣτΕ – Δημόσιες συμβάσεις: Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) λειτουργεί ως προκαταρκτική μόνο απόδειξη και όχι ως οριστική

 

Νομοθεσία

✔ Νέος νόμος 5079/2023 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος με την μονιμοποίηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά και την ενίσχυση στη Ρόδο

✔ Στο ΦΕΚ ο νέος ασφαλιστικός νόμος 5078/2023

✔ Κωδικοποίηση του αρχείου νόμων του κόμβου με το νέο ασφαλιστικό νόμο 5078/2023
 

Εκλογές Ο.Ε.

✔ Εκλογές ΟΕΕ: Τα αποτελέσματα για τη ΣτΑ

✔ Ανεξάρτητη Κίνηση Θράκης: Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των εκλογών του ΟΕΕ

 

Κλαδικά

✔ ΠΟΦΕΕ: Αίτημα μεταφοράς καταληκτικής ημερομηνίας δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, τροποποιητικών, ηλεκτρονικών και χειρόγραφων, με λήξη 29/12/2023

✔ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ: «Καταγγελία για τις εκλογές στο ΟΕΕ»

✔ Δίκτυο Συνεργασίας και Παρέμβασης Λογιστών-Φοροτεχνικών: Ανακοίνωση για ΓΣ ΠΟΦΕΕ

✔ Αγωνιστική Συσπείρωση Φοροτεχνικών Ελ. Επαγγελματιών: «Δώσαμε μάχη να υιοθετηθούν από το συνέδριο της ΠΟΦΕΕ τα δίκαια αιτήματα και οι διεκδικήσεις της πλειοψηφίας των αυτοαπασχολούμενων λογιστών»

 

Λοιπά ενδιαφέροντα

✔ Πρόστιμα 41,7 εκατ. στις τράπεζες για τις προμήθειες ανάληψης μετρητών

✔ Νέα παράταση πρόσβασης του κοινού στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – Η απόφαση :
184655 ΕΞ 14-12-2023

✔ Επίδομα παιδιού – Α21: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα

✔ Σε λειτουργία η πλατφόρμα pet.gov.gr για το Μητρώο Ζώων Συντροφιάς

✔ Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου

✔ Μέγιστη προθεσμία πληρωμής 30 ημερών για όλες τις εμπορικές συναλλαγές προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

✔ Από σήμερα έως 29 Φεβρουαρίου 2024 οι αιτήσεις για ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας ΜμΕ

✔ Υπ. Ανάπτυξης: «Ο νόμος για την αθέμιτη κερδοφορία θα συνεχιστεί και το 2024»

✔ ΔΥΠΑ: Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού – Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής ξενοδοχείων-καταλυμάτων


 

Φορολογικές αποφάσεις και όχι μόνο  

✔ Από 1.1.2024 τροποποιείται η απόφαση Α.1104/2020 και εκσυγχρονίζεται η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ. Η απόφαση  → Α.1201/2023

✔ Ψηφιακή κοινοποίηση Αποφάσεων ΔΕΔ

 • Με την τροποποίηση της ΠΟΛ.1064/12.4.2017 Εισάγεται η ηλεκτρονικής κοινοποίησης ως βασικός τρόπος κοινοποίησης των αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
  Η απόφαση
   → Α.1203/2023

✔ Παράταση είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών πληγέντων στο Δήμο Ασπροπύργου. Η απόφαση  → Α.1206/2023

✔ Κοινοποίηση διατάξεων του φορολογικού νόμου 5073/2023 από την ΑΑΔΕ

 • Με την Οδηγία κοινοποιούνται οι διατάξεις του ν.5073/2023 (νέου φορολογικού) χωρίς να δίνονται επιπλέον οδηγίες.
  Ηοδηγία
  Ο.3071/2023

✔ Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2720 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας περιόδου 2024-2026. Η εγκύκλιος  → Ε.2077/2023

✔ Κωδικοποίηση κανονισμών δασμολογικής κατάταξης της Ε. Επιτροπής για τα έτη 2022 – 2023. Η εγκύκλιος  → Ε.2079/2023

✔ Κοινοποίηση κανονισμών της Ε. Επιτροπής – Δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων. Η εγκύκλιος  →Ε.2080/2023

✔ ROSA: Εργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής – Ενημέρωση ΑΑΔΕ. Η εγκύκλιος  →  Ε.2081/2023

  ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/136162/2333 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06.08.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β’ 1403) όπως ισχύει – Εισαγωγή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Κ.Ο.Τ. Γ – Τιμολογίου Πολυτέκνων.

Ενεργειακές Κοινότητες και ΓΕΜΗ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης Έκθεσης Ελεγκτών. Η απόφαση  → 104562/08-11-2023

ΓΕΜΗ: Σχετικά με τη δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων διορισμού εκκαθαριστή σε εταιρείες. Η απόφαση  → 102526/03-11-2023

 

Αρωγή – Φυσικές καταστροφές, ενισχύσεις και λοιπά μέτρα

Αποζημίωση πληγέντων από πλημμύρες σε περιοχές της Καρδίτσας. Η απόφαση  → 43684/21-12-2023

Αποζημίωση πληγέντων από πλημμύρες σε περιοχές των Τρικάλων. Η απόφαση  → 43675/21-12-2023

Αποζημίωση πληγέντων από πλημμύρες σε Μαγνησία και Σποράδες. Η απόφαση  → 43677/21-12-2023

Αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από πλημμύρες σε περιοχές του Δήμου Αμφιλοχίας. Η απόφαση  → 39408/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/08-12-2023

Αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από πλημμύρες σε περιοχές των Δήμων Αν. Μάνης και Ευρώτα. Η απόφαση  → 39437/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/08-12-2023

Αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια από σεισμούς στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Βοιωτία και στη Φθιώτιδα. Η απόφαση  → 42120/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/17-12-2023

Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα – Τροποποίηση της 1067/243916/01-08-2023. Η απόφαση  → 1740/392686/20-12-2023

Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για αντιμετώπιση ζημιών από πλημμύρες στην Πέλλα. Η απόφαση  → 41613/14-12-2023

Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιές και πλημμύρες σε Μαγνησία και Λάρισα – Τροποποίηση της 167641 ΕΞ 2022. Η απόφαση  → 41614/14-12-2023

Στεγαστική συνδρομή για αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στη Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Αττική – Τροποποίηση της 20875/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/04.10.2023. Η απόφαση  → 42081/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/2023

Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από πλημμύρες στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής. Η απόφαση  → 42469/2023

Επιχορήγηση πληγέντων από πλημμύρες στο Δήμο Σάμης στην Κεφαλονιά. Η απόφαση  → 185015 ΕΞ 14-12-2023

44182/22.12.2023 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 17173/11.09.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 5404)..

44181/22.12.2023 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 17176/11.09.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγη-σαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 5405)..
.44180/22.12.2023 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 17143/11.09.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, σε πολίτες που επλή-γησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα» (Β’ 5406).
 

 Καλά Χριστούγεννα σε όλους