Φορολογικά

Οι αναπροσαρμογές από 1.1.2024 των εφάπαξ βοηθημάτων για έξοδα κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο 54/2023 για τα ποσά που αποδίδει το π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ:

Από 01/01/2024 το ανώτατο όριο ημερήσιου επιδόματος ασθενείας με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών αναπροσαρμόζεται:
α) Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η. της 3ης ασφαλιστικής κλάσης) σε 17,75 €
β) Μετά τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η. της 8ης ασφαλιστικής κλάσης) σε 32,62 €

Το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8πλάσιο του Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης) σε 842,96 €

Στους πίνακες της εγκυκλίου 54/2023 παρατίθενται αναλυτικά τα ημερήσια ποσά επιδόματος ασθενείας και μητρότητας.

Εν συνεχεία με την εγκύκλιο 55/2023 το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας που αποδίδει το τ. Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων π. ΤΑΞΥ/e-ΕΦΚΑ αναπροσαρμόζονται για το έτος 2024 ως εξής:

Το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8πλάσιο του Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης) αναπροσαρμόζεται από 01.01.2024 σε 842,96 € και σε περίπτωση θανάτου έμμεσου μέλους οικογενείας 421,48 €.

Στους πίνακες της εγκυκλίου 55/2023 παρατίθενται αναλυτικά τα ημερήσια ποσά επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας που ισχύουν από 01.01.2024.