Φορολογικά

Πάνω από 57.000 νέες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν το 2023

Σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, μέσα στο 2023 ιδρύθηκαν οι περισσότερες επιχειρήσεις από κάθε άλλη χρονιά από το 2011.

Αναλυτικά, με βάση τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, το 2023 δημιουργήθηκαν 57.402 νέες επιχειρήσεις και έκλεισαν 20.547. Οι ενάρξεις ήταν περισσότερες κατά 14,94% από τις ενάρξεις του 2022 και διαγραφές ήταν λιγότερες κατά 5,13%. Έτσι, το ισοζύγιο ενάρξεων-κλεισίματος επιχειρήσεων βελτιώθηκε κατά 30,32% μέσα στο 2023 και προστέθηκαν επιπλέον 36.855 νέες επιχειρήσεις.

Ανά είδος οι επιχειρήσεις που δημιουργούνται είναι κυρίως οι ατομικές και οι ΙΚΕ με τις κατηγορίες των οποίων ο αριθμός μειώθηκε το 2023 να είναι οι ΕΠΕ, οι Συνεταιρισμοί και οι Κοινωνίες.

Ο καλύτερος μήνας για το 2023 ήταν ο Μάρτιος, με 6.714 ενάρξεις επιχειρήσεων. Ο μήνας με τα περισσότερα κλεισίματα επιχειρήσεων ήταν ο Δεκέμβριος, με 2.583 διαγραφές επιχειρήσεων.