Φορολογικά

Νέο ληξιπρόθεσμο χρέος 777 εκ. τον Νοέμβριο

Αναρτήθηκε το Tax Administration Monitor Νοεμβρίου 2023 με την ΑΑΔΕ να δίνει τις παρακάτω πρόσθετες διευκρινίσεις:

Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Νοεμβρίου 2023:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

ΜΤΒΛ ΟΚΤ – ΝΟΕΜΒ

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

105.720.426.032

106.019.832.240

-0,28%

Ανεπίδεκτα είσπραξης

26.314.339.619

26.310.762.473

0,01%

Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

79.406.086.414

79.709.069.767

-0,38%

Πλήθος οφειλετών

3.979.795

4.013.138

-0,83%

Την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ο αριθμός των οφειλετών ήταν 4.094.981 (αυξημένος κατά 2,8%).
 

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

 KPI 1

2019

2020

2021

2022

2023

2023/2022

2023/2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

354.228.686

353.465.865

242.516.019

282.331.673

333.918.138

18,27%

37,69%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

297.417.622

329.956.257

197.311.010

263.827.917

255.578.493

-3,13%

29,53%

ΜΑΡΤΙΟΣ

272.230.876

183.569.065

186.095.014

271.780.105

287.514.041

5,79%

54,50%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

241.393.686

146.570.566

187.351.198

220.442.514

258.165.444

17,11%

37,80%

ΜΑΙΟΣ

244.263.816

164.927.674

187.368.260

225.395.645

273.190.708

21,20%

45,80%

ΙΟΥΝΙΟΣ

219.496.360

205.991.062

208.855.544

224.615.345

247.841.282

10,34%

18,67%

ΙΟΥΛΙΟΣ

239.888.433

238.782.140

198.739.717

209.897.409

247.265.042

17,80%

24,42%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

159.804.219

197.028.361

164.116.122

175.221.409

196.350.255

12,06%

19,64%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

225.137.578

183.715.951

174.782.479

182.134.888

181.747.186

-0,21%

3,98%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

224.601.082

160.727.689

176.188.868

176.072.957

203.793.188

15,74%

15,67%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

155.337.828

130.673.928

178.245.555

191.560.145

181.427.221

-5,29%

1,78%

11ΜΗΝΟ

2.633.800.187

2.295.408.558

2.101.569.786

2.423.280.008

2.666.790.997

10,05%

26,90%

2. ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ

2.1.  Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 777 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 676 εκ. (αύξηση κατά 15%).

Το 97% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

28.893.060

52.668.767

82%

Εισόδημα

176.594.784

232.958.139

32%

Φόροι στην Περιουσία

55.654.052

53.012.436

-5%

Πρόστιμα  Άμεσοι

12.676.831

9.766.882

-23%

Φ.Π.Α.

288.578.645

301.274.479

4%

Τέλη και Χαρτόσημα

3.213.979

3.174.979

-1%

Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων

3.334.972

3.737.286

12%

Τέλη κυκλοφορίας

2.475.138

1.045.375

-58%

Δικαστικά έξοδα

6.075.605

4.015.242

-34%

Λοιποί έμμεσοι

6.186.871

14.964.018

142%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

6.441.262

3.353.744

-48%

Δάνεια

51.944.272

53.682.157

3%

Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά

11.296.501

12.602.229

12%

Καταλογισμοί

2.072.607

2.357.192

14%

Λοιπά μη φορολογικά

7.346.239

6.235.894

-15%

 ΣΥΝΟΛΟ

662.784.818

754.848.820

14%

Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6,548 δις € , ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 7.316 δις € (μείωση κατά 10,5%).

Υπενθυμίζουμε ότι στο ποσό αυτό υπάρχει ακραία τιμή, ποσού 0,8 δις € το 2022.

2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 694 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα  597 εκ (αύξηση κατά 16%).

Για το 11μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5,642 δις €, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 7,316 δις € (μείωση κατά 22,9%)  -> πάλι εδώ έχουμε την ακραία τιμή των 0,8 δις € το 2022.

2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Νοέμβριος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 324 εκ. €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022 έφτασαν τα 284 εκ. € (αύξηση κατά 14%).

Το 93% προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

25.340.704

32.246.432

27%

Εισόδημα

84.803.116

107.119.456

26%

Φόροι στην Περιουσία

29.643.017

25.030.454

-16%

Φ.Π.Α.

129.218.758

136.792.141

6%

ΣΥΝΟΛΟ

269.005.595

301.188.484

12%

Για το 11μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 2,231 δις €, ενώ την ίδια περίοδο το 2022 είχαν φτάσει τα 2,202 εκ. € (οριακή αύξηση).

3.  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

 ΜΗΝΑΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023/2022

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023/2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

       462.195.280  

       425.930.171  

      334.892.778  

         350.033.149  

      417.762.518  

19,3%

24,7%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

      422.238.586  

      460.807.129  

      392.099.598  

      449.849.880  

      406.716.034  

-9,6%

3,7%

ΜΑΡΤΙΟΣ

      412.552.761  

      284.163.496  

      350.572.787  

      478.129.209  

      525.973.793  

10,0%

50,0%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

      367.932.556  

      226.124.044  

      299.378.691  

      377.095.826  

      402.714.887  

6,8%

34,5%

ΜΑΪΟΣ

      353.972.485  

      239.408.565  

      315.814.377  

      399.866.652  

      467.406.040  

16,9%

48,0%

ΙΟΥΝΙΟΣ

      363.383.493  

      279.050.480  

      342.437.303  

      391.438.816  

      428.155.954  

9,4%

25,0%

ΙΟΥΛΙΟΣ

      432.322.900  

      355.334.408  

      324.301.548  

      422.235.040  

      461.632.761  

9,3%

42,3%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

      395.472.071  

      300.499.032  

      296.595.563  

      376.884.092  

      395.040.296  

4,8%

33,2%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

      476.793.696  

      393.192.369  

      392.335.667  

      521.043.353  

      486.483.558  

-6,6%

24,0%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

      571.697.751  

      363.034.734  

      395.262.675  

      427.630.237  

      498.994.684  

16,7%

26,2%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

      502.973.798  

      378.561.289  

      475.979.952  

      487.597.566  

      498.039.849  

2,1%

4,6%

11ΜΗΝΟ

     4.761.535.378  

     3.706.105.716  

     3.919.670.939  

     4.676.214.843  

     4.988.920.374  

6,7%

27,3%