Επιχειρήσεις

Πληροφορική: Ασκήσεις ισορροπίας μετά την πανδημία – προοπτικές απασχόλησης και ταλέντα

Συγκεκριμένα, κατά την πανδημία υπήρξε έντονη ανάγκη για εξειδικευμένα ταλέντα στον τομέα της Πληροφορικής λόγω της αυξημένης ζήτησης για ψηφιακές υπηρεσίες, τηλεργασία και άλλες ψηφιακές λύσεις.

Αυτή η απροσδόκητη αύξηση έχει δημιουργήσει μια προσωρινή πτώση στις προοπτικές ανάπτυξης, αλλά ο κλάδος παραμένει ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της οικονομίας.

Με τα παραπάνω λόγια ερμηνεύει την τρέχουσα κατάσταση στον κλάδο εν Ελλάδι η ManpowerGroup τονίζοντας πως οι προθέσεις προσλήψεων στον κλάδο Πληροφορικής είναι συγκρατημένες για το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Σύμφωνα με την σχετική έρευνα, οι προθέσεις προσλήψεων για τον συγκεκριμένο κλάδο διαμορφώνονται στο +11%.

Συγκεκριμένα το 29% των εργοδοτών στον συγκεκριμένο κλάδο εκφράζουν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε προσλήψεις. Παράλληλα, το 18% προβλέπει μείωση στις προσλήψεις, ενώ το 47% δεν προβλέπει κάποια αλλαγή.

Ένα μονοψήφιο ποσοστό, το 6%, δεν έχει ακόμη διαμορφώσει τις προθέσεις του σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προσλήψεων στον κλάδο της Πληροφορικής για το επίμαχο διάστημα.

Μόνιμη πρόκληση η έλλειψη ταλέντου

Η αντιμετώπιση της έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού αποτελεί διαρκή πρόκληση για τους οργανισμούς στον κλάδο της Πληροφορικής.

Στην πρόσφατη Έρευνα Έλλειψης Ταλέντου του ομίλου ManpowerGroup για το πρώτο τρίμηνο του 2024, το 74% των εργοδοτών στην Ελλάδα ανέφερε δυσκολία στον εντοπισμό των κατάλληλων υποψηφίων για τις θέσεις εργασίας στον κλάδο της Πληροφορικής.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2023. Παρόλα αυτά, η υψηλή ποσοστιαία αναλογία των εργοδοτών που δυσκολεύονται στην εύρεση κατάλληλου προσωπικού αποδεικνύει την επιμονή του προβλήματος.

Λύσεις αντιμετώπισης

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 56% των Ελλήνων εργοδοτών προσφέρει στον κλάδο της Πληροφορικής αντιμετωπίζουν αυτή τη σημαντική πρόκληση της έλλειψης ταλέντου με μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την τοποθεσία (υβριδικό μοντέλο ή απομακρυσμένη εργασία) και τον χρόνο εργασίας (ευελιξία ωραρίου/ part time).

To 37% με αυξήσεις των μισθών, δημιουργώντας ένα ελκυστικότερο οικονομικό κίνητρο.

Επιπλέον, το 32% εφαρμόζει μπόνους συμμετοχής για να προσελκύσει και να διατηρήσει τα ταλέντα. Το 24% αποφασίζει να μειώσει τις απαιτήσεις εξειδίκευσης, ενώ ταυτόχρονα, το ίδιο ποσοστό προτιμά να δώσει προτεραιότητα στην αυτοματοποίηση επιλεγμένων εργασιών ή διαδικασιών.

Επίσης, σε εύρεση νέων δεξαμενών ταλέντων π.χ. εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας και σε πρόσληψη ατόμων εκτός των τοπικών συνόρων αναφέρει ότι θα προχωρήσει το 18% των εργοδοτών για να αντιμετωπίσει την έλλειψη ταλέντων.

Τέλος, ένα μικρότερο ποσοστό (13%) θα διακρατήσει τα ταλέντα ακόμη κι αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο.

Αντιμετώπιση-Έλλειψης-Ταλέντου-στην-Πληροφορική.PNG?mtime=20240109192803#asset:454974