Επιχειρήσεις

Ένα ακόμη έτος αλλαγών για τις επιχειρήσεις: Η ετοιμότητα των στελεχών και ο ρόλος της Τεχνολογίας

Κατά τις εκτιμήσεις των ειδικών – όπως αποτυπώθηκε σε τελευταία έρευνα της Accenture – η τεχνολογία είναι είναι πλέον ο νούμερο ένα παράγοντας επιχειρηματικής αλλαγής.

«Ο βασικότερος παράγοντας αλλαγών, δηλαδή η τεχνολογία, αποτελεί ταυτόχρονα κλειδί επιτυχίας. Πιστεύουμε ότι οι εταιρείες που θα διακριθούν την επόμενη δεκαετία είναι αυτές που υιοθετούν μια στρατηγική διαρκούς επανεφεύρεσης κάθε τμήματος της επιχείρησής τους, αξιοποιώντας την τεχνολογία, τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ διασφαλίζουν παράλληλα ότι οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας μετασχηματισμού», σχολιάζει ο Jack Azagury, Group Chief Executive – Strategy & Consulting της Accenture

«Ο ρυθμός αλλαγής έχει επιταχυνθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς οι σταδιακές αλλαγές στον τρόπο εργασίας και απόδοσης δεν επαρκούν πλέον», σημειώνει.

Είναι τελικά οι διοικήσεις και τα επιμέρους στελέχη έτοιμα να επαναπροσδιορίσουν στρατηγικές, τρόπο εργασίας και διαδικασίες; Πόσοι θα προσαρμοστούν και πόσοι θα μείνουν πίσω;

Σύμφωνα με την Accenture, τα ηγετικά στελέχη των εταιρειών, παρότι αισιόδοξα, αμφισβητούν την ετοιμότητα ανταπόκρισής τους στις αλλαγές

Τι δείχνει η έρευνα

Ο νέος ετήσιος δείκτης κατατάσσει έξι παράγοντες επιχειρηματικής αλλαγής (Τεχνολογία, Ταλέντο, Οικονομία, Γεωπολιτική κατάσταση, Κλίμα, Καταναλωτής & Κοινωνία) αξιοποιώντας μια σειρά βασικών επιχειρηματικών δεικτών, όπως η παραγωγικότητα της εργασίας και οι δαπάνες πληροφορικής.

Στη συνέχεια, συγκρίνει αυτά τα δεδομένα με μια έρευνα 3.400 υψηλόβαθμων στελεχών αναφορικά με τον αντίκτυπο κάθε παράγοντα στους οργανισμούς τους, καθώς και την ετοιμότητα ανταπόκρισής τους.

Η ανάλυση του σχετικού δείκτη (Pulse of Change της Accenture) ανέδειξε την τεχνολογία στην πρώτη θέση της κατάταξης το 2023 ως παράγοντα επιχειρηματικής αλλαγής (σε σχέση με την έκτη θέση το 2022), γεγονός που οφείλεται κυρίως στις εξελίξεις στον τομέα της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Το ταλέντο ήταν η δεύτερη αιτία επιχειρηματικής αλλαγής – συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως η έλλειψη δεξιοτήτων και δέσμευσης εργαζομένων. Στον αντίποδα, τα στελέχη κατέταξαν το ταλέντο στην τέταρτη θέση.

Ωστόσο, το 42% των στελεχών αναφέρει ότι η έλλειψη δεξιοτήτων είναι μία από τις τρεις κύριες προκλήσεις που θα εμπόδιζαν την ικανότητα των οργανισμών τους να ανταποκρίνονται σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει για τις επιχειρήσεις να θέσουν τη στρατηγική ταλέντου ως κεντρική προτεραιότητα, ειδικά στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

Επιπρόσθετα, η ανάλυση του δείκτη διαπίστωσε συνολικά, και στους έξι παράγοντες, ότι ο ρυθμός μεταβολής έχει αυξηθεί ραγδαία από το 2019 – 183% τα τελευταία τέσσερα χρόνια και 33% μόνο το προηγούμενο έτος.

Όλοι βλέπουν αλλαγές, αλλά οι μισοί δεν είναι έτοιμοι

Ενδιαφέρον ωστόσο έχει το γεγονός ότι σχεδόν 9 στους 10 (ηγετικά στελέχη) αναμένει ακόμη ταχύτερο ρυθμό αλλαγών το 2024.

Όμως, παρά την αισιοδοξία τους, περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι δεν είναι πλήρως προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος φέτος.

Όπως αναφέρει επίσης η έρευνα σημαντικό είναι ωστόσο το γεγονός ότι το 60% βλέπει την αλλαγή ως ευκαιρία, ενώ 68% αναμένει ότι η αύξηση των εσόδων θα επιταχυνθεί το 2024.

Η τεχνολογία ως ευκαιρία, αλλά με επιφυλάξεις

Το 61% των στελεχών αναμένει ότι ο ρυθμός τεχνολογικών αλλαγών θα επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο το 2024. Μάλιστα, 76% αντιμετωπίζει την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη περισσότερο ως ευκαιρία παρά ως απειλή και πρακτικά πιο ουσιαστική για την αύξηση των εσόδων παρά για τη μείωση του κόστους.

Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί (47%) δηλώνουν ότι δεν είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τον επιταχυνόμενο ρυθμό τεχνολογικής αλλαγής και το 72% προσεγγίζει τώρα τις επενδύσεις με μεγαλύτερη προσοχή λόγω του ευρύτερου προβληματισμού για την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Accenture-Pulse.jpg?mtime=20240116123518#asset:456051