Φορολογικά

Τράπεζα της Ελλάδος: Oι ξένοι αύξησαν τις τοποθετήσεις τους σε ελληνικά ομόλογα κατά 4,3 δις ευρώ στο 11μηνο 2023


Του Νίκου Σακελλαρίου, συνεργάτη του Taxheaven


Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα κατά το 11μηνο 2023, καταγράφηκε μεγάλη ζήτηση των ξένων επενδυτών στα ελληνικά ομόλογα, επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Στο σύστημα της Τράπεζας της Ελλάδος αυτό καταγράφεται ως η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην άνοδο κατά 2,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 4,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων ξένων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια και δευτερευόντως την αύξηση κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ελληνικές μετοχές.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη μείωση κατά 7,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 5,0 δισεκ. ευρώ) και, σε μικρότερο βαθμό, από την αύξηση κατά 494,7 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους συνδέεται με τη στατιστική προσαρμογή σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 5,0 δισεκ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 1,9 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους και, σε μικρότερο βαθμό, από τη μείωση κατά 1,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Στο τέλος Νοεμβρίου του 2023 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 12,3 δισεκ. ευρώ, έναντι 11,1 δισεκ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου του 2022.