Φορολογικά

Νόμος 5082/2024 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για τη διαφάνεια στις τιμές, για το βρεφικό γάλα και για τη φορολογική αντιμετώπιση χρεογράφων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο ν. 5082/2024 με τίτλο “Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις”.

Υπενθιμίζουμε ότι στον νόμο περιέχονται μεταξύ άλλων διατάξεις όπως :

-Άρθρο 38 Εξορθολογισμός και διαφάνεια τιμών

-Άρθρο 39 Μέτρα για τον εξορθολογισμό των τιμών βρεφικού γάλακτος
-Άρθρο 40 Επείγουσα αναβάθμιση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας «e-katanalotis» για την υποστήριξη πρωτοβουλιών για την επαύξηση του ανταγωνισμού
-Άρθρο 46 Φορολογική αντιμετώπιση χρεογράφων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 52 ν. 5045/2023

Δείτε το νόμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου