Επιχειρήσεις

Η Ελλάδα υστερεί σε επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και υπερτερεί σε εισροές κεφαλαίων σε μετοχές τα τελευταία 5 χρόνια

Συνοψίζοντας τις εκατοντάδες σελίδες επιχειρημάτων εκατέρωθεν, μπορούμε να πούμε ότι οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου είτε αφορούν εργοστάσια, είτε δημόσιες υποδομές, είτε ξενοδοχεία είναι περισσότερο χρονοβόρες, αποδίδουν λιγότερο και πολύ αργότερα απ’ ότι οι επενδύσεις σε μετοχές. Όμως για μία οικονομία, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου είναι αυτές που δίνουν την ανάπτυξη, δημιουργώντας τεράστιες υπεραξίες.

Υπολογίζεται ότι η κατασκευή ενός μεγάλου εργοστασίου δίνει ώθηση πάνω από 30% στην τοπική οικονομία (επίπεδο νομού) για 4-5 χρόνια περίπου και περίπου 0,1%-0,2% στο ΑΕΠ της χώρας από την πρώτη χρονιά λειτουργίας. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η κατασκευή του εργοστασίου της Nissan στο Σάντερλαντ στη Βρετανία την δεκαετία του ’80 που βοήθησε μία ολόκληρη περιοχή (Bορειο Ανατολική Αγγλία) να βγει από την αποβιομηχάνιση και την οδήγησε σε ανάπτυξη και η ανάπτυξη του ΟΛΠ στον Πειραιά η οποία ανέβασε τα έσοδα και της ευρύτερης περιοχής ενώ βάσει καταστατικού είναι υποχρεωμένη η διοίκηση του Οργανισμού να επενδύσει και σε υποδομές σε όλους τους γειτονικούς δήμους.

Ταυτόχρονα, οι κατασκευές εκτινάσσουν την απασχόληση και σε τοπικό επίπεδο στους κλάδους των κατασκευών, δημιουργώντας παράπλευρές μονάδες εργασίας. Αντίθετα, οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου μόνο έμμεσα μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη η οποία όμως ανταποδίδει κυρίως στους μετόχους και δεν βγαίνει προς την οικονομία. Εδώ μπορούμε να δούμε παραδείγματα μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις, που επενδύοντας σε εργοστασιακές υποδομές ή σε νέους κλάδους πολλαπλασιάζουν το προσωπικό τους. Η αύξηση των μετοχών τους κατά 50% ουσιαστικά δεν αποφέρει (αναγκαστικά) αύξηση απασχόλησης αλλά απλώς δίνει κεφάλαια στην εταιρεία και στους μετόχους.

Η Ελλάδα υστερεί σε πάγιες επενδύσεις και πρέπει να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Η αύξηση των χρηματιστηριακών επενδύσεων τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα, έχουν μετασχηματίσει μεν κάποιες εισηγμένες αλλά έχουν αφήσει εκτός ανάπτυξης τα δημόσια οικονομικά. Αναλογικά με το ΑΕΠ, η αύξηση του μεριδίου των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου είναι αργή. Από το 13,7%, που ήταν το κλείσιμο του 2022, αναμένεται να αυξηθεί στο 14,45% το 2023 και στο 15,7% το 2024, εφόσον βέβαια επιβεβαιωθούν οι σχετικές επιδόσεις. Εθνικός στόχος είναι η αναλογία να φτάσει και πάλι στο 20%, κάτι όμως που θα χρειαστεί αρκετά χρόνια, αλλά και πολύ περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια.

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου -δηλαδή οι καθαρές επενδύσεις χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή των αποθεμάτων που επίσης επηρεάζουν το ΑΕΠ- αναμένεται ότι θα φτάσει κοντά στα 37 δισ. ευρώ το 2024. Πρόκειται για σαφώς καλύτερη επίδοση σε σχέση με τα 28,5 δισ. ευρώ του 2022 ή τα 32,4 δισ. ευρώ του 2023. Είναι μια πρόβλεψη που θα στηριχτεί στην εκταμίευση των πόρων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης (σ.σ.: εκτιμάται ότι η ένεση της επόμενης χρονιάς θα ανέλθει στα 12 δισ. ευρώ, ενισχυμένη λόγω και της ανακατανομής κονδυλίων προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στη Θεσσαλία).