Επιχειρήσεις

Προς μια οικονομία χαμηλών ρύπων…

Το 2024 ξεκινά με τις αρχές ESG να γίνονται (ολοένα και περισσότερο) μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής καθώς οι εταιρείες αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο ότι οι βιώσιμες πρακτικές δεν είναι μόνο απαραίτητες για τη διαχείριση της φήμης αλλά και για τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία.

Στον δρόμο της μετάβασης προς μια «πράσινη» και αειφόρο ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις, κύριο μέλημα, μεταξύ άλλων, όπως είναι ευνόητο είναι η επιτάχυνση της απεξάρτησης της ενεργειακής βιομηχανίας από τον άνθρακα.

Πώς τελικά οι δείκτες ESG διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση;

Προς μια Οικονομία Χαμηλών Εκπομπών Ρύπων το νέο έτος

Όπως περιέγραψε πρόσφατα ο πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE) κ. Νίκος Αυλώνας, καθώς η ζήτηση για ζητήματα γύρω από τα κριτήρια ESG συνεχίζει να διανύει μια ανοδική πορεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών αναδιαμορφώνουν τις στρατηγικές χρηματοδότησης και τις επιχειρησιακές τους προσεγγίσεις, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τους παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Κερδισμένες μεταξύ άλλων θα είναι και οι εταιρείες ενέργειας που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και υποστηρίζουν τις εταιρείες στην μετάβασή τους προς μια Οικονομία Χαμηλών Ρύπων.

Net-Zero στόχοι για τις επιχειρήσεις

Η δέσμευση για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στα επιχειρηματικά μοντέλα των μεγάλων εταιρειών, με περίπου το ένα πέμπτο των 2.000 μεγαλύτερων εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών να δεσμεύονται για στόχους Net-Zero.

Αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα και άνοδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Περίπου το 50% των επενδυτικών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επενδυτικών ταμείων όπως το ολλανδικό συνταξιοδοτικό ταμείο ABP, αποδεσμεύονται από επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα, σηματοδοτώντας μια παγκόσμια στροφή προς τις εναλλακτικές λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας.

Ενσωμάτωση των στόχων μείωσης του άνθρακα στις αλυσίδες εφοδιασμού

Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία βρίσκεται σε εφαρμογή, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη ενσωμάτωσης των στρατηγικών μείωσης του άνθρακα στις πρακτικές της αλυσίδας εφοδιασμού, επηρεάζοντας τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων ΜμΕ και στην Ελλάδα, πέρα από τις εταιρείες ενέργειας.