Επιχειρήσεις

Είμαστε τα δεδομένα μας

Ειδικά, η εκρηκτική εξάπλωση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), διαμορφώνει ένα ιδιότυπο και καινοφανές οικοσύστημα που και μέσα από την επεξεργασία αλγορίθμων, ενσωματώνει τις έννοιες της αγοράς, της πώλησης, της λήψης σημαντικών αποφάσεων, καθώς επίσης αυτές της ανάπτυξης στρατηγικών αλλά και της της ανάληψης δράσεων. Ουσιαστικά, αναφερόμαστε σε ένα “παράλληλο σύμπαν – συγκοινωνούν δοχείο”, με το ανθρώπινο πνεύμα και σκέψη. Σε αυτή τη νέα και διαρκώς εξελισσόμενη συνθήκη, απαιτείται συλλογική δράση, με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Όπως λοιπόν, όλοι πλέον διαπιστώνουμε, το αποτύπωμα των δεδομένων μας καθορίζει τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης σε έναν παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Από την παρακολούθηση των καταναλωτικών συνηθειών έως την πρόβλεψη των επιπτώσεων ενός γεγονότος στις χρηματοοικονομικές αγορές, τα δεδομένα κυριαρχούν στο παγκόσμιο κοινωνικό και οικονομικό οικοσύστημα. Ειδικότερα, τα Big Data τα οποία συνδέονται με την επεξεργασία και ανάλυση ενός τεράστιου φάσματος πληροφοριών που αναπαράγονται συνεχώς, επιτρέπουν την ανάκτηση πολυδιάστατων στοιχείων από διάφορες πηγές, όπως η διαδικτυακή δραστηριότητα στα κοινωνικά δίκτυα. Ενισχύουν συνεπώς, την ικανότητά μας να κατανοούμε τα πρότυπα, να προβλέπουμε τις τάσεις και να λαμβάνουμε αποφάσεις.

Αναπότρεπτα λοιπόν τίθεται το ερώτημα:

Είμαστε τα δεδομένα μας;

Προφανώς και είμαστε, οπότε η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων πρέπει να αντιμετωπισθεί με ιδιαίτερη προσοχή και όπως τα δεδομένα μπορούν – ως προς την ποιοτική τους διάσταση – να προσφέρουν πλεονεκτήματα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, πρέπει αντίστοιχα να διασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικότητας και η δίκαιη χρήση τους. Επιπλέον, καθώς τα δεδομένα “κυβερνούν” την οικονομία, η ασφάλεια και η ηθική χρήση τους καθίστανται ζωτικές. Οι κυβερνοαπειλές και ο κίνδυνος για την ιδιωτικότητα απαιτούν εκτεταμένες πολιτικές ασφαλείας, ενώ παράλληλα, η δημιουργία εταιρικών πρακτικών που σέβονται την ηθική και την ιδιωτικότητα των ατόμων αποτελεί αναγκαιότητα. Από την ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών μέχρι την πρόβλεψη των τάσεων στην αγορά, τα Big Data καθορίζουν τον ρυθμό της προόδου, αλλά μπορεί να γίνουν και “η μαγιά”, όπου μέσα από κακές πρακτικές προσδιορισμού μοτίβων και ανάλυσης συμπεριφορών και πληροφοριών από αναβαθμισμένους μηχανισμούς Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), να αποτελέσουν την “ηθική ρωγμή” της καθημερινότητας όλων μας.

Και ποια είναι η πηγή άντλησης δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα;

Τα Κοινωνικά Δίκτυα, οι πλατφόρμες όπου εκφράζουμε, συνδεόμαστε και αποτελούν την καρδιά της ψηφιακής μας επικοινωνιακής διαδρομής.

Σε αυτό το πλαίσιο, η “ευζωία” της ψηφιακής μας εποχής εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ της καινοτομίας και της προστασίας της ιδιωτικότητας. Καλούμαστε συνεπώς, συλλήβδην, να αναπτύξουμε μια ψηφιακή κουλτούρα που σέβεται την αξιοπρέπεια μας και διασφαλίζει τον έλεγχο των δεδομένων μας. Μόνον έτσι μπορούμε να απολαμβάνουμε τα οφέλη της ψηφιακής εποχής σε ένα περιβάλλον που είναι ταυτόχρονα καινοτόμο και ασφαλές. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, τρεις έννοιες συνθέτουν ένα πανίσχυρο τρίγωνο που διαμορφώνει το πορτρέτο της ψηφιακής μας κοινωνίας: η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), τα Big Data και τα Κοινωνικά Δίκτυα.

Ο οδικός χάρτης για ένα βιώσιμο πλαίσιο…

Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις προχωρούν με αστραπιαίους ρυθμούς, η διαυγής διαχείριση των Big Data σε συνδυασμό με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αναδεικνύεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η διαμόρφωση πολιτικών, προσδιορισμένων με σαφήνεια για τις διαδικασίες συλλογής, αποθήκευσης και αξιοποίησης των δεδομένων αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της διαφάνειας στο ψηφιακό οικοσύστημα. Η ενθάρρυνση ενός ανοιχτού και δημόσιου διαλόγου αναδεικνύεται ως καταλυτικός παράγοντας για την αποφυγή πιθανών κινδύνων και τη διαμόρφωση θετικών πρακτικών. Με την εκπαίδευση του συνόλου των εμπλεκομένων, σχετικά με τη χρήση και διασύνδεση των Big Data με την Τεχνητή Νοημοσύνη, διασφαλίζουμε τη σωστή κατανόηση και αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών. Τέλος, η διεθνής συνεργασία αποτελεί αναγκαιότητα για την καθιέρωση κοινών προτύπων, διασφαλίζοντας ένα ολοκληρωμένο και δίκαιο περιβάλλον στη χρήση των Big Data και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης παγκοσμίως.