Φορολογικά

ΟΕΕ – Αναγκαία εκπαίδευση – Στις 8.2.2024 το σεμινάριο για myDATA με τον κ.Νιφορόπουλο και τον Α.Ντίνο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι τα  σεμινάρια της αναγκαίας εκπαίδευσης έτους 2024 τα οποία θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο είναι τα:

•    «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», Δευτέρα 29 Ιανουαρίου έως Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Άγγελο Διονυσόπουλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

•    «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – φορολογικό μέρος», Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

•    «Ηλεκτρονικά Βιβλία», την Πέμπτη 8 και Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητές τον κ. Αντώνη Ντίνο, Προϊστάμενο Τμήματος Συντονισμού Διεύθυνσης Ελέγχων ΑΑΔΕ και τον κ. Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο , Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και

•    «Ειδικά θέματα εταιρικών μετασχηματισμών και Διασυνοριακών Πράξεων (ν.4601/2019 και ν.5055/2023 ) – Συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μετατροπές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο – Καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ», Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 17:00 με 22:00, με εισηγητή τον κ. Γεράσιμο Γεωργόπουλο Προϊστάμενο Τμήματος Θεσμικών Ρυθμίσεων Εταιρειών – Διεύθυνση Εταιρειών Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα σεμινάρια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε, μετά από είσοδο σας στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΕΕ , με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:
•    Με τη διαδικασία του live streaming (ζωντανή μετάδοση) την ημέρα και ώρα διεξαγωγής τους.
•    Με πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, το οποίο παραμένει αναρτημένο στις ψηφιακές υπηρεσίες, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν διαρκή πρόσβαση σε αυτό.