Επιχειρήσεις

Βιομηχανία: «Κλειδί» για ν’ ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας η Τεχνολογία

Ευνόητο, καθώς τα τελευταία χρόνια, μετά την πανδημία και την συνεχής ανάδειξη σύγχρονων εργαλείων, η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει ανάγκες, τάσεις και στόχους. Το ίδιο ισχύει και για την αγορά εργασίας, τα στελέχη, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες τους.

Οι τάσεις στην βιομηχανία

Σήμερα, σχεδόν οι μισές (45%) βιομηχανικές εταιρείες θέτουν την ψηφιοποίηση ως βασικό παράγοντα για τον οποίο θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της επιχειρησιακής τεχνολογίας (Operational Technology) τα επόμενα τρία χρόνια!

Σε ειδική μελέτη της Schneider για τον κλάδο, υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων το έλλειμμα δεξιοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο στην βιομηχανία: Η ένταξη των νέων ταλέντων στο δυναμικό αποτελεί βασική πρόκληση για περισσότερες από τις μισές εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα (52%).

Η λύση; Παράλληλα με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, πάνω από τα δύο τρίτα (70%) των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η ψηφιοποίηση θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης ταλέντων, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα των ψηφιακών εργαλείων να προσφέρουν περισσότερα από απλή παραγωγικότητα και αποδοτικότητα, τονίζει η μελέτη.

Στο «παιχνίδι» βιωσιμότητα και προηγμένες τεχνολογίες

Ενώ η κρίση των δεξιοτήτων συνεχίζεται, ο βιομηχανικός χώρος εργασίας υφίσταται ραγδαίες αλλαγές. Οι στόχοι της βιωσιμότητας και οι προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα ψηφιακά δίδυμα, ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στο εργατικό δυναμικό.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 45% και το 47% αντίστοιχα, πιστεύουν ότι οι αυξανόμενες απαιτήσεις των βιομηχανικών εταιρειών για την επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας θα απαιτήσουν σημαντική επέκταση των υφιστάμενων εργασιακών ρόλων στο εργοστάσιο.

Διατήρηση Ταλέντων: Υπάρχει προβληματισμός… αλλά και αισιοδοξία για λύση

Αξίζει να σημειωθεί πως η έρευνα διαπίστωσε ότι πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (52%) θεωρούν ότι η απόκτηση και η διατήρηση ταλέντων αποτελεί πρόκληση, η οποία όμως μπορεί να ξεπεραστεί, γεγονός που δείχνει ότι οι βιομηχανικές επιχειρήσεις μοιράζονται ένα επίπεδο αισιοδοξίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων του εργατικού δυναμικού.

Τι πιστεύουν οι άνθρωποι του κλάδου

  • Τρεις στους πέντε (60%) πιστεύουν ότι οι ρόλοι των επιχειρησιακών τεχνολογιών (ΟΤ) θα αλλάξουν τα επόμενα τρία χρόνια, είτε μέτρια (41%) είτε σημαντικά (19%).
  • Επιπλέον, η μεγάλη πλειοψηφία (73%) συμφωνεί ότι η ψηφιοποίηση θα αλλάξει σημαντικά τη φύση της εργασίας τα επόμενα τρία χρόνια.
  • Τρεις στους δέκα (31%) θεωρούν ότι οι ρόλοι του ποιοτικού ελέγχου θα αυξηθούν ή θα ενισχυθούν σημαντικά από την ψηφιοποίηση.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι τα επόμενα τρία χρόνια οι βιομηχανικές εταιρείες αναμένουν ότι θα απαιτηθούν νέες δεξιότητες σε τομείς όπως ο προγραμματισμός και η ενσωμάτωση ρομποτικής (το 49% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν διαθέτει καθόλου ή έχει ανεπαρκείς δεξιότητες σε αυτόν τον τομέα) και η επεξεργασία δεδομένων, η οπτικοποίηση και η ανάλυση (κατά μέσο όρο πάνω από το 30% δεν διαθέτει καθόλου ή έχει ανεπαρκείς δεξιότητες σε αυτούς τους τομείς).

Ενώ οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι δίνουν προτεραιότητα στις επενδύσεις στην επεξεργασία δεδομένων, την οπτικοποίηση και την ανάλυση, ο προγραμματισμός και η ενσωμάτωση ρομποτικής αναφέρεται μόνο ως μέτρια προτεραιότητα για σχεδόν από τους μισούς ερωτηθέντες.

Μια βασική σύσταση από την έρευνα αποτελεί οι βιομηχανικές εταιρείες να συνεργαστούν με εταίρους από όλο το βιομηχανικό οικοσύστημα, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων τεχνολογικών δεξιοτήτων με λύσεις, κατάρτιση και άλλες δυνατότητες για να προετοιμάσουν το εργατικό δυναμικό τους για το μέλλον.