Επιχειρήσεις

Ευθύνη του εργοδότη η συμπερίληψη στην εργασία – Απαιτείται ακόμη δρόμος

Η συμπερίληψη στον χώρο εργασίας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Adecco, καθώς η πλειοψηφία των εργαζομένων έχει θετική άποψη όσον αφορά στην πρόοδο που έχουν σημειώσει οι εργοδότες στην προώθηση της διαφορετικότητας και της ένταξης τα τελευταία χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, το 60% των ηγετών των επιχειρήσεων αισθάνεται ότι χρειάζεται υποστήριξη για να προχωρήσει περαιτέρω στην αναβάθμιση αυτού του πεδίου. Το ίδιο ισχύει και για το 58% των managers, καθώς και για το 48% των υπαλλήλων.

Ευθύνη του εργοδότη λένε 6 στους 10 εργαζόμενους…

Ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί ευθύνη του εργοδότη σύμφωνα με την πλειοψηφία των εργαζομένων. Αυτό ισχυρίζεται η εν λόγω έρευνα, η οποία βέβαια επισημαίνει πως οι ηγέτες αναγνωρίζουν την ανάγκη να αυξηθεί η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη στον χώρο εργασίας, αλλά έρχονται αντιμέτωποι με προκλήσεις στην εφαρμογή ανάλογων πρακτικών.

Ευκαιρία για εκπαίδευση

Σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης ή προγραμμάτων συμβουλευτικής για ηγέτες θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις για την προώθηση ενός ποικιλόμορφου και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακού περιβάλλοντος.

«Θιγμένοι»… οι χαμηλόμισθοι

Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι με χαμηλότερο εισόδημα συχνά αντιλαμβάνονται ότι ο χώρος εργασίας τους δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο συμπερίληψης.

Όχι μόνο θεωρούν ότι λαμβάνουν μειωμένη προσοχή για τα οικονομικά τους ζητήματα (34% εργαζομένων με χαμηλότερο εισόδημα έναντι 43% εργαζομένων με υψηλότερο εισόδημα), αλλά αισθάνονται ότι δεν εντάσσονται πλήρως στο εργασιακό περιβάλλον και, επίσης, ότι δεν ακούγονται οι απόψεις τους.

…και στην εκπαίδευση

Η ανισότητα επεκτείνεται στην εκπαίδευση για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη (D&I), με τους εργαζομένους με χαμηλότερο εισόδημα να είναι λιγότερο πιθανό να λάβουν την πολύτιμη καθοδήγηση που είναι απαραίτητη για την προώθηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό αποκαλύπτει ένα σημαντικό κενό στην υποστήριξη του εργατικού δυναμικού, όπου η οικονομική ενίσχυση ενδέχεται να μην φθάνει αποτελεσματικά σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο.

Παράλληλα, η απουσία πρακτικών συμπερίληψης και περαιτέρω εκπαίδευσης σε αυτό το πλαίσιο, καθιστά δυσκολότερες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με χαμηλότερο εισόδημα στο να εκφράσουν τις ανάγκες τους στον εργασιακό τους χώρο.

Υπάρχουν διαφορές όμως σε σχέση με το τι γίνονταν λίγα χρόνια πριν

Καταλήγοντας, σύμφωνα με την Adecco, το 60% των ερωτηθέντων εργαζομένων συμφωνούν ότι η εταιρεία ή ο εργοδότης τους έχει βελτιωθεί ως προς τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για άτομα όλων των υποβάθρων σε σύγκριση με πριν από 2-5 χρόνια.

Επιπλέον, το 62% των ερωτηθέντων αισθάνονται ότι εργάζονται σε ένα περιβάλλον που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και ενθαρρύνει τη συμπερίληψη.

Η πρόοδος όσον αφορά στις δυνατότητες ένταξης στον χώρο εργασίας αντικατοπτρίζει θετικές αλλαγές. Απαιτείται, ωστόσο, περισσότερη υποστήριξη από τις εταιρείες για να διασφαλιστεί ότι η πολυσυλλεκτικότητα και η συμπερίληψη αφορούν, χωρίς εξαιρέσεις, σε όλους τους εργαζομένους.