Φορολογικά

Νόμος 5085/2024 – Στο ΦΕΚ ο νόμος με τη διάταξη για τον κατώτατο μισθό

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5085/2024 Κύρωση της από 11.12.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» (Α’ 203) – Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Υπενθιμίζουμε ότι εκτός από τις διατάξεις για την καταπολέμηση της αθλητικής βίας ο νόμος περιέχει διάταξη όπως :

Άρθρο 26 Καθορισμός κατώτατου μισθού για το έτος 2024

Άρθρο 27 Ρύθμιση αναφορικά με τις οφειλές ηλεκτρικής ενέργειες σε πληγείσες περιοχές από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023