Φορολογικά

Διετής αναβολή για ορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της πρότασης της Επιτροπής να αναβληθεί κατά δύο έτη η προθεσμία για τη χρήση ειδικών ανά τομέα ευρωπαϊκών προτύπων υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας (ESRS). Η πρόταση αυτή περιλαμβανόταν στις προτάσεις του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2024 με σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις εταιρείες και τη μείωση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων κατά 25%.

Η οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD) απαιτεί απ’ όλες τις μεγάλες εταιρείες και τις εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλλουν εκθέσεις χρησιμοποιώντας κοινά υποχρεωτικά πρότυπα. Περιλαμβάνει διατάξεις για την χρήση ειδικών ανά τομέα ESRS. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες αναβάλλει την προθεσμία χρήσης των εν λόγω ειδικών ανά τομέα προτύπων από τα μέσα του 2024 στα μέσα του 2026. Αυτή η αναβολή θα δώσει στις εταιρείες περισσότερο χρόνο για να συμμορφωθούν με τα οριζόντια πρότυπα που εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 2023, τα οποία ισχύουν για όλες τις εταιρείες, ανεξαρτήτως οικονομικού τομέα. Επιπλέον, η οδηγία CSRD καθορίζει χωριστά πρότυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται από ορισμένες εταιρείες εκτός ΕΕ. Η χθεσινή συμφωνία αναβάλλει επίσης την προθεσμία χρήσης των εν λόγω προτύπων από τα μέσα του 2024 στα μέσα του 2026.

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Η απόφαση αυτή δείχνει ότι ακούμε τις ανησυχίες των επιχειρήσεων και ανταποκρινόμαστε σε αυτές. Η υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες είναι ζωτικής σημασίας για την πράσινη μετάβαση και για τη διαφάνεια έναντι των επενδυτών. Σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι τυποποιημένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων συνεπάγονται μικρότερη, όχι μεγαλύτερη επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι ο ρυθμός των αλλαγών μπορεί να δυσκολέψει πολλές εταιρείες. Γι’ αυτό, λοιπόν, χαίρομαι που το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν με την πρότασή μας να δώσουμε περισσότερο χρόνο μέχρι την υποχρεωτική χρήση των ειδικών ανά τομέα προτύπων υποβολής εκθέσεων. Συνάδει πλήρως με τον στόχο μας να μειώσουμε τις συνολικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.»