Επιχειρήσεις

Η «DOTSOFT Α.Ε.» ανάδοχος έργου έξυπνης πόλης στο Δήμο Ναυπακτίας

Έτσι η Ναύπακτος εντάσσεται στο δίκτυο των περισσοτέρων από 40 Δήμους πανελλαδικά που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Smartiscity, την οποία υλοποιεί και διανέμει αποκλειστικά η DOTSOFT, με την εμπειρία που τη διακρίνει σε αντίστοιχες υλοποιήσεις.

Μέσω του έργου αυτού, ο Δήμος Ναυπακτίας θα εξοπλιστεί με μια σειρά έξυπνων εφαρμογών και αισθητήρων, που στόχο έχουν την αξιοποίηση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας η οποία αναπτύσσεται στην εμπορική περιοχή της πόλης, τον εκσυγχρονισμό του κέντρου και τη συνεχή αναβάθμιση του Δήμου με τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος, της κινητικότητας, αλλά και την καθημερινότητα των Δημοτών και των επισκεπτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, και όσον αφορά τον εξοπλισμό, θα τοποθετηθούν 158 αισθητήρες έξυπνης στάθμευσης με 3 πινακίδες πληροφόρησης για τις ελεύθερες θέσεις, 1 Οθόνη εξωτερικού χώρου 75’’, εξοπλισμός για την ελεύθερη πρόσβαση στο Internet σε 27 σημεία του Δήμου με χρήση ασύρματου δικτύου, 4 έξυπνες πεζοδιαβάσεις και 1 έξυπνο παγκάκι. Το σύνολο του παραπάνω εξοπλισμού θα εγκατασταθεί σε κομβικά σημεία της πόλης της Ναυπάκτου.

Επιπρόσθετα, η DOTSOFT παρέχει την ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης έξυπνης πόλης Smartiscity, την πλατφόρμα προβολής δεδομένων προς τους Δημότες, mobile εφαρμογές πληροφόρησης των Δημοτών για υπηρεσίες έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας και όλες τις εφαρμογές διαχείρισης των εκάστοτε υποσυστημάτων που περιλαμβάνονται στο έργο. Τέλος προσφέρονται υπηρεσίες λειτουργίας εφαρμογών έξυπνης πόλης μέσω της ένταξης στο δίκτυο Datagers, του πρώτου κέντρου λειτουργίας εφαρμογών έξυπνων πόλεων στην Ελλάδα.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024. Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.