Φορολογικά

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5087/2024 με τις διατάξεις για τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ και την αλλαγή της προθεσμίας υποβολής Ε9

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  νόμος 5087/2024 Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων, διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Υπενθιμίζουμε ότι στον συγκεκριμένο νόμο περιέχονται οι διατάξεις για :

– Την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας.

– Για τις δόσεις πληρωμής ΕΝΦΙΑ (σε 11 το 2024 και σε 12 από το 2025 και μετά).

– Για την προθεσμία υποβολής Ε9 (μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, ενώ ειδικά για το έτος 2024, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 8η Μαρτίου 2024)

-Για τον επανακαθορισμό του πλαισίου χρηματοδότησης της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 99 του ν. 5079/2023. σχετικά με τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου για το έτος 2024. ώστε να καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αντί από το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. του ίδιου Υπουργείου.

Τα σχετικά άρθρα :

Άρθρο 54 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2024 των ακινήτων πληγέντων από φυσικές καταστροφές – Αντικατάσταση παρ. 6, τροποποίηση παρ. 7 και κατάργηση παρ. 7Η άρθρου 3 ν. 4223/2013

Άρθρο 55 Καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4223/2013

Άρθρο 56 Χρόνος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 3 άρθρου 23 ν. 3427/2005

Άρθρο 57 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 99 ν. 5079/2023

Δείτε το νόμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου