Φορολογικά

Παράταση πλειστηριασμών για πληγέντες από πυρκαγιές και διαγραφή οφειλών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών

Με τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39  του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπονται τα ακόλουθα :

– Διαγράφονται αυτοδικαίως από την οριζόμενη ημερομηνία, οφειλές, ληξιπρόθεσμες ή μη, από δάνεια χορηγηθέντα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε αποβιώσαντες στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 καθώς και σε συγγενείς αυτών, όπως ειδικότερα αναφέρονται. (άρθρο 38)

– Παρατείνεται περαιτέρω, έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.(άρθρο 39)


Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 38 Προβλέπεται η αυτοδίκαιη και αναδρομική διαγραφή των οφειλών, ληξιπρόθεσμων ή μη κατά την 28η Φεβρουαρίου 2023, από δάνεια που έχει χορηγήσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε αποβιώσαντες στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, το οποίο συνέβη την ως άνω ημερομηνία, είτε στα πρόσωπα που συνδέονται με τους αποβιώσαντες με στενή οικογενειακή σχέση (γονείς, σύζυγοι ή συμβίοι, τέκνα). Η ρύθμιση είναι απαραίτητη για τη διαγραφή των σχετικών δανειακών οφειλών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, λαμβανομένης υπόψη της νομικής μορφής του εν λόγω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το οποίο αποτελεί ν.π.δ.δ.. Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στο πλέγμα των αντίστοιχων ρυθμίσεων, με τις οποίες η πολιτεία αποδίδει ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών και ανταποκρίνεται έμπρακτα στο καθήκον κοινωνικής ευαισθησίας απέναντι στους στενούς συγγενείς τους με την άρση οικονομικών βαρών, τα οποία επιτείνουν την οδύνη τους για την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων.

Άρθρο 39 Παρατείνεται μέχρι την 31η. 12.2024 η αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης έως την 31η.12.2024 σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4916/2022 (A’ 65).

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 38

Διαγραφή οφειλών από δάνεια χορηγηθέντα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε αποβιώσαντες στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς και σε στενούς συγγενείς τους

1. Οφειλές, ληξιπρόθεσμες ή μη, από δάνεια που έχει χορηγήσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πριν από την 28η Φεβρουαρίου 2023, είτε σε αποβιώσαντες στο ταυθήμερο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, είτε σε γονείς, συζύγους ή συμβίους και τέκνα των εν λόγω αποβιωσάντων, διαγράφονται αυτοδικαίως και αναδρομικώς από την ως άνω ημερομηνία.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 39

Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων – Τροποποίηση άρθρου 84 ν. 4916/2022

Το άρθρο 84 του ν. 4916/2022 (A’ 65) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 84

Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων

Αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης έως την 31η.12.2024.».