Φορολογικά

Παράταση της προθεσμίας συσχέτισης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Παράταση μέχρι 11.3.2024 της προθεσμίας συσχέτισης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικιών ζήτησε με κατεπείγουσα επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ και το Διοικητή της ΑΑΔΕ, προκειμένου να προλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουυν τη σχετική διαδικασία μέσω της ειδικής πλατφόρμας, ώστε να μην χάσουν την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ. 

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό των Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη
Τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Θεοχάρη
Τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή
Ενταύθα

Αθήνα,  21.2.2024
 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, αξιότιμε κ. Διοικητά
 
Όπως είναι γνωστό, αύριο 22.2.2024 εκπνέει η προθεσμία δήλωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, προκειμένου τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ασφαλίσει ακίνητά τους από φυσικές καταστροφές να τύχουν της μείωσης 10% του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρίες που διαθέτουν οργανωμένα λογιστήρια και αυτοματοποιημένες διαδικασίες φαίνεται ότι ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στην υποχρέωσή τους για ανάρτηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων φυσικών προσώπων, είτε λόγω έλλειψης ενημέρωσης είτε -στις περισσότερες περιπτώσεις- λόγω έλλειψης εξοικείωσης με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα στη συσχέτιση των συμβολαίων που έχουν αναρτήσει οι ασφαλιστικές εταιρίες με τους αντίστοιχους ΑΤΑΚ των ασφαλισμένων ακινήτων.
Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις η περιγραφή των ακινήτων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν συμφωνεί με την περιγραφή τους στο έντυπο Ε-9, σε άλλες δεν ασφαλίζονται μαζί με τον χώρο κύριας χρήσης και οι λοιποί βοηθητικοί χώροι και γενικά πολλά ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα έχουν αντιμετωπίσει τεχνικές δυσκολίες που δεν τους έχουν επιτρέψει να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη διαδικασία της συσχέτισης. Ακόμα και οι φοροτεχνικοί, έχοντας διαρκώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα χιλιάδες αιτήματα ενδιαφερομένων ιδιοκτητών ακινήτων για την συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι απολύτως αναγκαίο να δοθεί παράταση τουλάχιστον μέχρι τις 11 Μαρτίου προκειμένου να προλάβουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν την συσχέτιση των ακινήτων τους με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ώστε να μην απαξιωθεί στην πράξη, μία ρύθμιση που βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση και δημιουργεί κίνητρα για την καθολική ασφάλιση των κτιρίων, η οποία σε κάθε περίπτωση θα ωφελήσει τόσο τους πολίτες, όσο και το ίδιο το Κράτος.

Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή, και προκειμένου η παραπάνω ρύθμιση να πετύχει και να μην δημιουργήσει αίσθημα αδικίας στους ενδιαφερόμενους πολίτες, σας επαναλαμβάνουμε και τα αιτήματά μας αφενός να μην εξαιρεθούν από την έκπτωση του 2023 όσοι υπολείπονται των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και με απόφασή σας να χορηγηθεί η έκπτωση για το τελευταίο τρίμηνο του 2023 σε όλους όσοι έχουν ασφάλιση κατοικίας με κάλυψη πυρκαγιάς και σεισμού, ανεξαρτήτως ασφαλισμένου ποσού, ακόμα κι αν δεν περιλαμβάνεται η κάλυψη της πλημύρας και αφετέρου για το πρώτο τρίμηνο του 2024 να δοθεί προθεσμία έως την 31-3-2024 για να ευθυγραμμιστούν τα ασφαλιστικά συμβόλαια τους με όλες τις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης.
 
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία

                                               Με εξαιρετική εκτίμηση
                          Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματεύς
                           Στράτος Παραδιάς                              Τάσος Βάππας
                 Δικηγόρος Α.Π. – Πρόεδρος UIPI       Δικηγόρος Α.Π. – υ.Δ.Ν.
 

Στράτος Παραδιάς
Δικηγόρος Α.Π. Αθηνών
Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ-UIPI
Σοφοκλέους 7, Αθήνα 10559 GR
Mob. 6944597700 Fax 210 3257846
Stratos Paradias, Lawyer at the Supreme Court
7 Sofokleous Str., Athens GR 10559
[email protected] www.paradias.gr
www.pomida.gr www.uipi.com