Φορολογικά

Η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων ασφάλισης κατοικίας για μειωμένο ΕΝΦΙΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  Α.1030/2024 με την οποία τροποποιείται η  Α.1014/25.01.2024 κυα ως προς τις προθεσμίες υποβολής, τροποποίησης ή διόρθωσης αιτήσεων και επιβεβαίωσης στοιχείων, για τη χορήγηση μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) σε ασφαλισμένες κατοικίες φυσικών προσώπων, για το έτος 2024.

H απόφαση ορίζει αναλυτικά :

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1014/25.01.2024 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η ημερομηνία «22/2/2024» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1/3/2024» και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του ίδιου άρθρου η ημερομηνία «11/3/2024» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «19/3/2024» και η παρ. 5 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ειδικά για το έτος 2024 οι αιτήσεις των παρ. 1 και 2 και οι τυχόν τροποποιήσεις και διορθώσεις αυτών υποβάλλονται το αργότερο έως 1/3/2024. Η επιβεβαίωση των στοιχείων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την παρ. 4 πραγματοποιείται το αργότερο έως 19/3/2024.».

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου