Επιχειρήσεις

Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ- Καιρίδη για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού​

Ο κος Καββαθάς τόνισε ότι με αφετηρία την υγειονομική κρίση η στενότητα της αγοράς εργασίας είναι ένα φαινόμενο σχεδόν δομικό για αρκετούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας ως απόρροια των κενών θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με τη μείωση της ανεργίας. Φαινόμενο που είναι μάλιστα εντονότερο στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, των κατασκευών καθώς και της μεταποίησης (βιομηχανία – βιοτεχνία), με κάποιες δραστηριότητες σε αυτούς να αντιμετωπίζουν ζήτημα επιβίωσης, παρά τις θετικές προοπτικές σε παραγγελίες, ζήτηση για εξαγωγές, κ.α.

Η εισροή εργατικού δυναμικού από άλλες χώρες θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να αποτελέσει μία λύση, εφόσον αντιμετωπιστούν ζητήματα που προκύπτουν με απλοποίηση-επιτάχυνση γραφειοκρατικών διαδικασιών σε σχέση με αιτήματα και διαδικασίες προς τις Προξενικές Αρχές, η στέγαση, η εκμάθηση γλώσσας και σχετικής επαγγελματικής ορολογίας, καθώς και εκπαίδευση-κατάρτιση σε οριζόντιες και πιο εξειδικευμένες δεξιότητες.

Ο Υπουργός αναγνώρισε το μέγεθος του προβλήματος και τη σημασία των παραγωγικών φορέων στη διαχείριση του ζητήματος και συμφωνήθηκε η εξέταση των προοπτικών αξιοποίησης των επιχειρησιακών φορέων της ΓΣΕΒΕΕ, του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ-ΚΔΒΜ στην προσπάθεια αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού από άλλες χώρες