Φορολογικά

Το σχόλιο της Δευτέρας – Τελικά ο λογιστής είναι πληκτρολογιστής ή τσεκαδώρος;

Επιμέλεια:
Καρποδίνης Δημήτρης
Πτυχιούχος Α.Ε.Ι.
Λογιστής – Φοροτεχνικός

Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven

Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Η αυτοματοποίηση φέρνει αλλαγές στο ρόλο του λογιστή, στρέφοντάς τον προς πιο σύνθετες στρατηγικές εργασίες ή συνεργασίες εάν τελικά πετύχουν. Η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και η υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας είναι απαραίτητες για την επιτυχημένη προσαρμογή του επαγγέλματος στο νέο τοπίο. Με αφορμή των συνεχών αλλαγών και την δυσκολία αφομοίωσης τους θα υπάρξουν συνάδελφοι λογιστές που ανάλογα την ηλικία τους ή θα βγουν εκτός αγοράς εργασίας ή θα δυσκολευτούν αρκετά να την ακολουθήσουν.  Για κάποιους αυτό που δείχνει πρόβλημα για άλλους δείχνει ευκαιρία καθώς οι αλλαγές στον κλάδο δημιουργεί προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για όσους είναι πρόθυμοι να προσαρμοστούν.  Όσοι επενδύσουν στην εκπαίδευση και την εξειδίκευση θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις νέες συνθήκες του αύριο.
Με την αυξανόμενη αυτοματοποίηση, οι λογιστικές καταχωρήσεις τείνουν (αργεί ακόμα αλλά θα γίνει κάποια στιγμή… αυτή τη στιγμή περιμένουμε όλοι …) να γίνονται όλο και πιο αυτόματες. Σίγουρα, η υλοποίηση του my DATA δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί δυσκολίες αυξάνοντας το φόρτο εργασίας με την υλοποίηση νέων λειτουργιών αλλαγή της εργασιακής κουλτούρας και ζήτηση σε λογιστές με εξειδικευμένες δεξιότητες και υπηρεσίες. Η εξειδίκευση και η δυνατότητα προσαρμογής θα αποτελέσει βασικό παράγοντα επιτυχίας των λογιστών στο νέο τοπίο. Η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία θα είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των αλλαγών που φέρνει η αυτοματοποίηση μεταβάλλοντας σημαντικά τον ρόλο μας, ο οποίος παραμένει σημαντικός λόγω της εξειδίκευσης με σκοπό την ορθή φορολογική συμμόρφωση, την αποφυγή προστίμων ή την απώλεια κερδών στη διαχείριση των οικονομικών μιας εταιρείας.
 
Ως προς το “ξεκλειδωμένο” κλείδωμα του εντύπου ΦΠΑ σίγουρα θα αυξήσει τους χρόνους συμφωνίας πόσω μάλλον όταν έχεις διαβιβασμένα παραστατικά τα οποία έχουν ΜΑΡΚ και δεν τα βρίσκεις (για συμφωνία) στην πλατφόρμα MYDATA. 

Όσοι χρησιμοποιούν διαβιβάσεις εσόδων με category1_95 π.χ. εγγυοδοσία, πρακτορεία ταξιδίων, εκτελωνιστές, κ.ά, θα δουν ενημερωμένο (κακώς με ποσά) το κωδικό 349 του εντύπου ΦΠΑ με αποτέλεσμα να χρειάζεται διόρθωση των εκροών τους με διαβίβαση παραστατικό τύπου 11.4. Αν και έχω την εντύπωση ότι αυτό διορθώθηκε, δεν είναι το μόνο πρόβλημα που θα μας ταλαιπωρήσει από τη διαδικασία συμφωνίας της δήλωσης. Ελπίζω τα τυχόν προβλήματα και οι δυσλειτουργίες ωρίμανσης της πλατφόρμας my data να έχουν λυθεί μέχρι την υποβολή των δηλώσεων των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γιατί είναι και ο μεγαλύτερος όγκος των δηλώσεων. Ωστόσο στα διπλογραφικά που έχουν και μεγαλύτερο πλήθος παραστατικών γίνεται κόλαση…
Μέσα στην εβδομάδα αναρτήθηκε νέα έκδοση my data (1.08) για την πιλοτική διαβίβαση των παραστατικών διακίνησης μεταξύ των οποίων και τα Δελτία αποστολής (9.3). Πολλές οι αλλαγές και δύσκολες οι προσαρμογές όλων των εμπλεκόμενων που στη προσπάθεια να συμφωνήσουν σιγοτραγουδούν το λαϊκό τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου  «Βαδίζω και παραμιλωωωωώ…».
 
Πολλές οι ερωτήσεις για την διασύνδεση των pos, την υποχρεωτικότητα εφαρμογή τους αλλά και την καταληκτική ημερομηνία διασύνδεσης. Ένα είναι το σίγουρο «βρέξει χιονίσει», δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβουν οι τεχνικοί να εφαρμόσουν (roll out μέχρι 29/02) το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από πλευράς του υπουργείου. Να θυμίσω επίσης (ειπώθηκε και στο briefing) ότι η υποχρέωση διασύνδεσης έως 29.2 αφορά μόνο την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το pos και δεν αφορά παρόχους και erp οι οποίοι θα ακολουθήσουν μετά…

 

Σημαντικά θέματα εβδομάδος

  POS – POS – Διασύνδεση

  Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για συμπληρωματικό φόρο έως 15% στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και μεγάλους ομίλους

 • το νέο αυτό σύστημα εφαρμόζει ένα παγκόσμιο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας, ένα ελάχιστο δηλαδή πραγματικό φορολογικό συντελεστή 15% για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τους μεγάλους ομίλους. Η εφαρμογή αυτού του συντελεστή μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον συμπληρωματικό φόρο έως της τάξεως του 15% επί των κερδών, εφόσον αυτές οι επιχειρήσεις κατέβαλαν σε φόρους ποσοστό μικρότερο αυτού.
  Αφορά  συνιστώσες οντότητες που είναι μέλη ομίλου πολυεθνικής εταιρείας (ΠΕ) ή εγχώριου ομίλου μεγάλης κλίμακας, οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τελικής μητρικής οντότητας με ετήσια έσοδα τουλάχιστον επτακόσια εκατομμύρια (750.000.000) ευρώ.
 • Ως έσοδα λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που εμφανίζονται στις ενοποιημένες καταστάσεις του ομίλου. Στην έννοια του εσόδου περιλαμβάνεται και το κέρδος από την πώληση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (non – current assets). Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 2 καθορίζονται οι εξαιρούμενες οντότητες, ενώ πρέπει ειδικά να σημειωθεί ότι η υποπερ. βα) της περ. β καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις δανεισμού κεφαλαίων από τρίτα μέρη.

  Τα παραπάνω σχολιάστηκαν και στο briefing της εβδομάδας

  Επιστρεπτέα προκαταβολή: Βεβαίωση ποσού ή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού σε περιπτώσεις φυσικού προσώπου που απεβίωσε και νομικής οντότητας που λύθηκε

 • Για την καταβολή των οφειλών (επιστρεπτέου ποσού και τόκων) της επιστρεπτέας προκαταβολής νομικών προσώπων ή νομικής οντότητας που λύθηκε ή ολοκλήρωσε τις εργασίες της εκκαθάρισης ή διαγράφηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα που τις οφείλει, τα πρόσωπα που έχουν μια από τις ιδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4987/2022, Α’ 206) κατά τον χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσης αυτών.
  Τα πρόσωπα που ευθύνονται και ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 του ΚΦΔ είναι
  :
  Τα πρόσωπα που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φ.Π.Α. και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επ’ αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προυποθέσεις που ορίζονται στην σχετική παράγραφο. Τα παραπάνω σχολιάστηκαν και στο briefing της εβδομάδας

  Παράταση δηλώσεων ασφάλισης κατοικίας για μειωμένο ΕΝΦΙΑ έως την 1η Μαρτίου 2024

  Ο νέος Κανονισμός de minimis από 1.1.2024 – Στα 300.000 ευρώ η ενίσχυση

 • Στις 13 Δεκεμβρίου του 2023 δημοσιεύθηκε ο νέος κανονισμός  (ΕΕ) 2023/2831 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

  Με τον Κανονισμό αυξάνεται από 01-01-2024 το ανώτατο όριο για το ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση ανά κράτος μέλος κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 3 ετών, σε 300.000 ευρώ. Το εν λόγω ανώτατο όριο αντικατοπτρίζει τον πληθωρισμό που σημειώθηκε από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 και τις εκτιμώμενες εξελίξεις κατά την περίοδο ισχύος του νέου κανονισμού. 

  Ο νέος κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, εκτός από:
  α) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·
  β) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά·
  γ) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων·
  δ) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις·
  ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·
  ε) τις ενισχύσεις που χορηγούνται για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε τις ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα·
  στ) τις ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών αντί εισαγόμενων.

  Ο Κανονισμός    Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2831
   

  Σε λειτουργία οι νέες εκδόσεις myDATA και timologio

 • Με τη νέα έκδοση v1.0.8 του myDATA:

  • ενεργοποιούνται οι διαδικασίες διασύνδεσης ταμειακών συστημάτων με τα POS,
  • διατίθενται νέα παραστατικά, όπως Δελτίο Αποστολής, Δελτίο Παραγγελίας Εστίασης, Απόδειξη Είσπραξης και Απόδειξη Επιστροφής POS με επιλογή ένδειξης «Εισπράξεις Τρίτων»,
  • εξυπηρετείται η διαδικασία προσυμπλήρωσης και υποβολής της Δήλωσης ΦΠΑ με τον κανόνα εσόδων – εξόδων, με την υλοποίηση της νέας μεθόδου RequestVatInfo,
  • παρέχεται η δυνατότητα πιλοτικής διαβίβασης παραστατικών διακίνησης,
  • υλοποιείται νέα μέθοδος διαβίβασης πληρωμών στις συναλλαγές POS για ετεροχρονισμένες συναλλαγές και νέα μέθοδος διαβίβασης παραστατικών υπό έκδοση για τις περιπτώσεις που δεν ολοκληρώνεται η έκδοση του παραστατικού,
  • εισάγεται η δυνατότητα διαβίβασης παράλειψης και απόκλισης από τον Λήπτη για παραστατικά που δεν διαβίβασε ή διαβίβασε με απόκλιση ο Εκδότης,
  • διατίθενται νέοι συνδυασμοί χαρακτηρισμών εξόδων για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στον χαρακτηρισμό εξόδων.

  Περαιτέρω, με τη νέα έκδοση v1.5.0 για το timologio παρέχονται λύσεις για την ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης αγαθών, και ειδικότερα:
  • δύνανται να εκδοθούν Παραστατικά Διακίνησης «Μη Συσχετιζόμενα», καθώς και Παραστατικά «Μικτών Τύπων» που φέρουν θέση και Δελτίων Διακίνησης, καθώς και να ορισθούν λοιπές συσχετιζόμενες οντότητες κατά την έκδοση παραστατικού (π.χ. μεταφορέας),
  • εμπλουτίζονται οι εγγραφές σχετικά με τον σκοπό διακίνησης και τις Μονάδες Μέτρησης Ποσότητας,
  • παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης Taric Code για τα προϊόντα,
  • προστίθενται νέοι συνδυασμοί χαρακτηρισμών σε συμφωνία με την τελευταία έκδοση 1.0.8 του myDATA,
  • εισάγεται σελίδα στατιστικών (dashboards) ανά μήνα – έτος.

  ΕΛΤΕ: Νέο ΔΠΧΑ 18 Παρουσίαση και γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις

  Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις: Άνοιξαν οι αιτήσεις Η απόφαση    →ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/19058/138/20-02-2024


 

■ Briefing

Το briefing της εβδομάδας – POS για χονδρικές, παράταση διασύνδεσης, de minimis, ημερίδα myDATA κ.ά. (23.2.2024) – Εάν προτιμάτε να ακούτε και όχι να διαβάζετε.

Επισημάνσεις – αρθρογραφία

Ισχυρισμός ελέγχου ότι η καταστροφή αγαθών ήταν πώληση για την οποία δεν εκδόθηκε φορολογικό στοιχείο – ΣτΕ 4049/2014 – Το έλλειμμα απογραφής δεν αρκεί ελλείψει συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων για την στοιχειοθέτηση της παραβάσεως πωλήσεων άνευ εκδόσεως φορολογικών στοιχείων

Εκπρόθεσμη μεταβολή ΚΑΔ – Αλλαγή ΚΑΔ με την οποία δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά το αντικείμενο εργασιών και η φορολογική αρχή δε στερήθηκε οποιασδήποτε ενημέρωσης ως προς το αντικείμενο άσκησης της δραστηριότητας

Τα πατάρια στο Ε9

Διεύρυνση πλαισίου εφαρμογής έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου

Επισκόπηση πρόσφατης νομολογίας (ζημιά από υποτίμηση αποθεμάτων, ΕΦΑ, μερίσματα θυγατρικής, αξία ακινήτου για τεκμήριο, πιστωτικό ΦΠΑ και παραγραφή, δάνειο για εξόφληση μερισμάτων, ζημιά από κλοπή κ.ά)

Άρθρα Φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από προκαταβολή μισθού (δάνειο) εργοδότη σε εργαζόμενο χωρίς σύμβαση

Οι συντελεστές ΦΠΑ στην Ευρώπη για το 2024

Πλατφόρμες

Επίδομα παιδιού – Α21: Ανοίγει την Δευτέρα 26/2 η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων

Εργατικά Ασφαλιστικά

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 26 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου

e-ΕΦΚΑ: Πληρωμές συντάξεων μηνός Μαρτίου

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια Ιανουαρίου με τις νέες εισφορές – Εμπρόθεσμη πληρωμή μέχρι 29.02

67.700 ελέγχους θα διενεργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας», κατά το έτος 2024. Η απόφαση    →11909/14-02-2024

Π. Τσακλόγλου: Οι μισές περίπου συντάξεις καταβάλλονται από τους φορολογούμενους και όχι από τους εργαζόμενους

app myNAT: Σύνδεση σε πραγματικό χρόνο ναυτικών και ναυτιλιακών εταιρειών με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο μέσω της εφαρμογής

Σε 1.039.475 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον Ιανουάριο

ΔΕΕ – Οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου πρέπει να ενημερώνονται για τους λόγους για τους οποίους καταγγέλλεται με προειδοποίηση η σύμβαση εργασίας τους εφόσον προβλέπεται τέτοια ενημέρωση για τους εργαζομένους αορίστου χρόνου

Π. Τσακλόγλου: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν χρέη στον e-ΕΦΚΑ δεν χάνουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη – Τρεις πλατφόρμες από τον ΕΦΚΑ το επόμενο διάστημα

  Απασχόληση συνταξιούχων στο Δημόσιο: Καταβολή του πόρου και ΑΠΔ


 


 

Τα νέα της ΑΑΔΕ

Διευρύνεται η ελεγκτική αρμοδιότητα των ΕΛΚΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης

Σύλλογος Εφοριακών Ν. Θεσ/κης-Κιλκίς-Χαλκιδικής: Συνάντηση με τον Χ. Θεοχάρη για τα προβλήματα των φορολογικών υπηρεσιών και του ΣΔΟΕ

Πως θα εφαρμοστεί η κινητικότητα στο προσωπικό της ΑΑΔΕ. Η απόφαση  → ΔΔΑΔ Β 1017632 ΕΞ 11-01-2024

Οι στόχοι εισπράξεων και επιστροφών από την ΑΑΔΕ για το 2024.  Η απόφαση  → 24570 ΕΞ 2024

Διεύρυνση ελεγκτικής αρμοδιότητας Ελεγκτικών Κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης – Τροποποίηση των 1125859 ΕΞ 2020 και 1065199 ΕΞ 2022.  Η απόφαση  →Δ.ΟΡΓ.Α 1020626 ΕΞ 2024

Υποχρεωτική μετακίνηση Τελωνειακών υπαλλήλων ΑΑΔΕ.  Η απόφαση  →ΔΔΑΔ Β 1017634 ΕΞ 16-01-2024

Χρηματοδοτήσεις – Επενδυτικά


Πρόγραμμα «Ψηφιακές συναλλαγές»: Έκδοση vouchers για δικαιούχους των Α’ και Β’ Κύκλων των Κατηγοριών Ενέργειας 5 και 6

Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο ν.3908/2011 για ένα (1) έτος κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.5079/2023.

Ψηφιακές Συναλλαγές: Νέοι κύκλοι υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Voucher αγοράς και διασύνδεσης POS: 4 ερωτήσεις-απαντήσεις από την ΑΑΔΕ

ΕΣΠΑ 2021-2027: Τρίτη τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

Vouchers ψηφιακού μετασχηματισμού: Διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης

Κλαδικά


Ολομέλεια Προέδρων ΠΟΦΕΕ: Τι συζητήθηκε με τον Υφυπουργό Χ. Θεοχάρη

ΑΚΙΟΕ: POS – «Θάλασσα» τα έκαναν στην ΑΑΔΕ και το αρμόδιο υπουργείο

ΛΣΑ: Οι επιχειρήσεις – μέλη σας χρειάζονται τις άμεσες ενέργειές σας

ΛΣΑ: Η Ελλάδα ηγείται στην 4η βιομηχανική επανάσταση – Όλα με ένα κλικ

 

Νομοθεσία


Στο ΦΕΚ ο νόμος 5090/2024 – Παρεμβάσεις σε Ποινικό Κώδικα – Επιτάχυνση ποινικής δίκης – Ενδοοικογενειακή βία

ΣτΕΔΕΕ -Α.Π.

ΣτΕ 1482/2023 Πρόστιμο ΦΠΑ λόγω λήψης εικονικών, ως προς το πρόσωπο του εκδότη, φορολογικών στοιχείων – Παραγραφή

ΣτΕ 1521/2023 Η προθεσμία απάντησης στην ενδικοφανή προσφυγή εκκινεί από της επομένης της υποβολής της (άρθρο 63 ΚΦΔ)

ΣτΕ 1471/2023 ΕΦΑ – Oι προϋποθέσεις άρθρου 15 του ν. 3091/20002 εξετάζονται σωρευτικά

ΣτΕ 1959/2023 Μη αύξηση της βουλευτικής αποζημίωσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 57 του ν. 3691/2008 – Αναστολή ισχύος, αναδρομικώς, της αποφάσεως της Ολομέλειας της 22.12.1964, με την από 1.4.2009 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής

Yπόθεση C-674/22 Φόροι εισπραχθέντες κατά παραβίαση του δικαίου της Ένωσης – Υποχρέωση επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και καταβολής τόκων επί του ποσού του φόρου αυτού – Επιστροφή λόγω λογιστικών σφαλμάτων στα οποία υπέπεσε ο υποκείμενος στον φόρο – Επιστροφή λόγω αναδρομικής τροποποίησης του τρόπου υπολογισμού του εκπεστέου ΦΠΑ που αναλογεί στα γενικά έξοδα του υποκειμένου στον φόρο

 

Λοιπά ενδιαφέροντα

Ηλεκτρονικά οι επιδόσεις τριών εγγράφων της Ποινικής Δίκης

Νέες υποχρεώσεις για ηλεκτρονικές παραγγελίες από χώρες εκτός ΕΕ και νέο EU DataHub που θα αντικαταστήσει 111 συστήματα – Τι φέρνει η μεταρρύθμιση του Τελωνειακού Κώδικα της ΕΕ

Απαλλαγή αγρανάπαυσης – Τι προβλέπει η απόφαση της ΕΕ που αφορά 127.232 γεωργούς

Ναυτικοί πράκτορες: Προσθήκη νέας κατηγορίας στην εφαρμογή e-ΔΛΑ

Επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Φορολογικές και όχι μόνο αποφάσεις (εκτός από αυτές που αναλύθηκαν ανωτέρω)

  Έως 1/7 η προσκόμιση δικαιολογητικών για απαλλαγή τελών κυκλοφορίας 2024 λόγω αναπηρίας. Η απόφαση   →Ε.2011/2024

  Οδηγίες για την απαλλαγή ΕΦΚ που αναλογεί στην ποσότητα ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή κάθε είδους αλκοολούχου αποστάγματος ή προϊόντος απόσταξης, τα οποία παραλαμβάνονται από ποτοποιούς που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής για την κάλυψη φυρών. Η απόφαση   →Ε.2012/202

  Φορολογικές διατάξεις ν. 5086/2024: Πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας – Ψηφιακή κάρτα στήριξης πληττόμενων περιοχών – Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις – Ειδική εισφορά ανά θερμική μεγαβατώρα. Η οδηγία   →Ο.3008/2024

 

Λοιπές αποφάσεις


Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ – Τροποποίηση της 3345/2022 . Η απόφαση  →  594/21-02-2024

  Παράταση αιτήσεων ενίσχυσης πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών και επέκταση εφαρμογής. Η απόφαση  →  Ε/414/21-02-2024

  Κρατική Αρωγή και επιχορήγηση επιχειρήσεων λόγω θεομηνιών – Νέα τροποποίηση της 74617ΕΞ2021. Η απόφαση  →  13027/21-02-2024

  Μητρώο Πολιτών: Προσθήκη πεδίου ΑΦΜ στο υποσύστημα δημοτολογίου. Η απόφαση  →  15764/20-02-2024

  Δημόσιες συμβάσεις – Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός Φεβρουαρίου 2024. Η απόφαση  →  15159/22-02-2024

Πράσινα Ταξί – Τροποποίηση της Προκήρυξης της Δράσης . Η απόφαση  →  52248/20-02-2024

Επιχορήγηση πληγέντων κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πλημμύρες στους Δήμους Ήλιδας, Πηνειού, Ανδραβίδας Κυλλήνης και Πύργου . Η απόφαση  →  12721/20-02-2024

5η προκαταβολή για την αποζημίωση πληγέντων από πλημμύρες στη Μαγνησία και Σποράδες . Η απόφαση  →  12739/20-02-2024

Διάθεση υπηρεσίας διαχείρισης ηλεκτρονικών τιμολογίων σε φορείς του Δημοσίου . Η απόφαση  →  6197 ΕΞ 16-02-2024

Επιδότηση στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων και συνεισφορά Δημοσίου – Τροποποίηση της 131164/2019 . Η απόφαση  →  18406 ΕΞ 05-02-2024

Εξοικονομώ 2021: Παράταση προθεσμίας υλοποίησης έργου για αιτήσεις που υπάχθηκαν με την 1η και 2η απόφαση υπαγωγής . Η απόφαση  →  ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/17917/131/19-02-2024

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα ΚΤΕΟ . Η απόφαση  →  5884 ΕΞ 14-02-2024

Επιχορήγηση πληγέντων κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πυρκαγιές στην Αχαΐα . Η απόφαση  →  11624/15-02-2024

Επιχορήγηση πληγέντων από πλημμύρες στην Κεφαλονιά . Η απόφαση  →  11626/15-02-2024

Επιχορήγηση πληγέντων κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πλημμύρες στη Λάρισα . Η απόφαση  →  11751/15-02-2024

Επιχορήγηση πληγέντων κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πλημμύρες στην Ιθάκη . Η απόφαση  →  11752/15-02-2024

  Καλή συνέχεια σε όλους και μην ξεχάσετε : myDATA – Δωρεάν ημερίδα για τις προ-συμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ και θέματα myDATA