Επιχειρήσεις

Εμπορικά Σήματα: SOS για παραπλανητικές πληροφορίες – θέτουν σε κίνδυνο Έλληνες δικαιούχους

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί προτρέπουν να μην ανανεώσουν την προστασία των τίτλων τους στην Ελλάδα αλλά να απευθυνθούν στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές (για το ανάλογο ευρωπαϊκό σήμα)

Άνθρωποι με γνώση του αντικειμένου σχολιάζουν πως οι εν λόγω πληροφορίες – προτροπές ελλοχεύουν κινδύνους για τους Έλληνες δικαιούχους, ενώ συνιστούν και νομική συμβουλή από μη ειδικούς (δικηγόρους).

Ειδικότερα οι παραπειστικές αυτές πληροφορίες μπορεί να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο τα αποκλειστικά δικαιώματα των δικαιούχων που πηγάζουν από την εθνική τους κατάθεση, διακινδυνεύοντας να χαθεί η αρχική προτεραιότητα του σήματός τους.

Περαιτέρω, όπως τονίζουν, μια νέα κατάθεση για Ευρωπαϊκό Εμπορικό Σήμα υπόκειται σε νέα εξέταση των απόλυτων λόγων απαραδέκτου, για 27 χώρες, με ενδεχόμενο την ολική απόρριψη της αίτησης εφόσον απορριφθεί ακόμα και σε ένα κράτος – μέλος.

Εύλογο μεταξύ άλλων είναι και το γεγονός ότι η νέα κατάθεση είναι ευάλωτη σε άσκηση ανακοπής, εντός τριμήνου από την κατάθεσή της, από οποιοδήποτε δικαιούχο προγενέστερου σήματος, σε ολόκληρη την Ε.Ε, ο οποίος θεωρεί ότι θίγονται τα δικαιώματά του, καθώς επίσης και σε αίτηση ακύρωσης, οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Τέλος, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, το κόστος ανανέωσης και διατήρησης ενός σήματος της Ε.Ε είναι πολλαπλάσιο του αντίστοιχου εθνικού, συνεπώς η κατάθεση σήματος της Ε.Ε θα πρέπει να προτιμάται μόνο στην περίπτωση που ο καταθέτης επιθυμεί την προστασία του Σήματός του σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον ο καταθέτης του Εμπορικού Σήματος προτίθεται να δραστηριοποιηθεί εμπορικά εντός Ελλάδος, δεν έχει κανένα απολύτως όφελος από τη διατήρηση Ευρωπαϊκού Σήματος.