Επιχειρήσεις

​ΕΕ: Πρόταση για τροποποίηση του προϋπολογισμού για το 2024

Συγκεκριμένα, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2024 ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που επήλθαν μετά τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027.

Αυτός ο τροποποιημένος προϋπολογισμός θα επιτρέψει στην Ένωση να συνεχίσει να υλοποιεί φέτος τις κοινές προτεραιότητες της ΕΕ, προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών και όχι μόνο. Ειδικότερα, θα ενισχύσει τη στήριξή μας προς την Ουκρανία, θα τονώσει τις επενδύσεις σε κρίσιμες τεχνολογίες και στην άμυνα, και θα παράσχει πρόσθετους πόρους για τη στήριξη των εταίρων στα Δυτικά Βαλκάνια. Χάρη στην τροποποίηση αυτή, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα μπορεί επίσης πιο εύκολανα βοηθήσει τα κράτη μέλη που πλήττονται από θεομηνίες και τις χώρες που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστικές κρίσεις.

Η παρούσα τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2024 ανέρχεται σε αύξηση άνω των 5,8 δισ. ευρώ, που καλύπτει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • ενίσχυση της διευκόλυνσης για την Ουκρανία και κινητοποίηση του αποθεματικού για την Ουκρανία, με ποσό ύψους 4,8 δισ. ευρώ·
  • ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας στο πλαίσιο της πλατφόρμας στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) κατά 376 εκατ. ευρώ·
  • ενίσχυση του Αποθεματικού Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης και του Αποθεματικού Επείγουσας Βοήθειας (πρώην Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας) κατά 365 εκατ. ευρώ·
  • ενίσχυση της Διευκόλυνσης μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια, κατά 501 εκατ. ευρώ, εν αναμονή της έγκρισης της πρότασης της Επιτροπής από τους συννομοθέτες·
  • προσαρμογή του αποθεματικού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους στις πραγματικές ανάγκες των τελευταίων ετών.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς έγκριση.

Ιστορικό

Η ΕΕ έχει αντιμετωπίσει σειρά από πρωτοφανείς και απροσδόκητες προκλήσεις μετά την έγκριση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, το 2020: τη βάναυση εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις συνέπειές της, την επανάκαμψη της μετανάστευσης μετά την πανδημία COVID-19 και την ταχύτερη αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αντίδραση της ΕΕ. Η αντιμετώπιση αυτών των πολλαπλών προκλήσεων έχει φέρει τους πόρους της σε σημείο εξάντλησης, θέτοντας προσκόμματα στην ικανότητά της να αντιμετωπίζει ακόμη και τις πλέον επείγουσες προκλήσεις.

Για να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να συνεχίσει να επιτυγχάνει τους πλέον ουσιώδεις στόχους, η Επιτροπή πρότεινε, τον Ιούνιο του 2023, την ενίσχυση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ. Την 1η Φεβρουαρίου 2024, οι ηγέτες της ΕΕ επιβεβαίωσαν όλες τις προτεραιότητες της πρότασης της Επιτροπής και συμφώνησαν για την πρώτη στα χρονικά αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και τη δημιουργία της διευκόλυνσης για την Ουκρανία και της STEP. Η δέσμη αυτή συμφωνήθηκε επίσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, κατά συνέπεια, ο αναθεωρημένος κανονισμός για το ΠΔΠ θα αρχίσει να ισχύει την 1η Μαρτίου 2024.

Το ΣΔΠ θέτει σε εφαρμογή την αναθεώρηση του ΠΔΠ για το έτος 2024, όπως συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2023.