Φορολογικά

Στο ΦΕΚ ο νόμος.5092/2024 με τα πρόστιμα για τη διασύνδεσης POS-ΦΗΜ, την ασφαλιστική ικανότητα κ.ά.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5092/2024 Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις.

Υπενθιμίζουμε ότι ο νόμος περιέχει διατάξεις όπως :

Επίδομα Γέννησης

Άρθρο 29 Αύξηση επιδόματος γέννησης για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 ν. 4659/2020

Άρθρο 30 Καταβολή των δόσεων του αυξημένου επιδόματος γέννησης – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 2 ν. 4659/2020

Άρθρο 31 Αναδρομική καταβολή του προσαυξημένου επιδόματος γέννησης

Άρθρο 32 Εξουσιοδοτική διάταξη – Αναπροσαρμογή ύψους επιδόματος γέννησης – Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4659/2020

Διατάξεις για την διασύνδεση τερματικών ηλεκτρονικής μεταφορά κεφαλαίων

Άρθρο 42 Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, εισαγωγέων, κατασκευαστών και εμπόρων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών – Εξουσιοδοτική διάταξη -Τροποποίηση άρθρου 15Β Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 43 Κυρώσεις για παραβάσεις υποχρέωσης υποβολής δήλωσης ή αποστολής πληροφοριών για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης – Προσθήκη παρ. 1Β στο άρθρο 54 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 44 Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Αντικατάσταση άρθρου 54Θ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 45 Κυρώσεις για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Γ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 54ΙΒ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

  Επιστροφή ΕΦΚ

Άρθρο 40 Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία – Προσθήκη παρ. 4β στο άρθρο 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

  Απαλλαγή δωρεών από ΦΠΑ

Άρθρο 41 Απαλλαγή δωρεών προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

   Ειδική προστασία μητρότητας για αυτοπασχολούμενες/αγρότισες κ.λπ.

Άρθρο 56 Χρόνος άσκησης του δικαιώματος από ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες για την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας – Ρύθμιση της μεταβίβασης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας στον άλλο γονέα – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 151 ν. 5078/2023

    Ασφαλιστική ικανότητα

Άρθρο 57 Κατ’ εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας 2024-2025


Δείτε το νόμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου