Επιχειρήσεις

Ελληνικές τράπεζες: Επιστρέφουν στις καλές μέρες αλλά υπάρχουν «αστερίσκοι»

Η επιτυχία του placement του ΤΧΣ στο μερίδιο του (27%) στην Τράπεζα Πειραιώς δείχνει ότι το ΤΧΣ ως πωλητής έμαθε από την ιστορία με την ΕΤΕ και κατάφερε να λειτουργήσει πολύ καλύτερα και αποδοτικότερα.

Το δόγμα «σεμνά και ταπεινά» που χρειάζονται οι ελληνικές τράπεζες και ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ

Τα αποτελέσματα χρήσης και των 4 συστημικών τραπεζών δείχνουν ότι ο τραπεζικός κλάδος κινείται σε θετικά βήματα αλλά απέχει από τις θριαμβολογίες που ακούμε. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ανοίγματα (NPL’s και NPE’s) βρίσκονται στο 5% περίπου και καθυστερούν να μειωθούν όπως δείχνουν οι αριθμοί και παραμένουν στο διπλάσιο έναντι του ευρωπαικού μέσου όρου.

Όπερ σημαίνει ότι θα χρειαστεί ακόμη δουλειά για να μειωθούν περαιτέρω. Ακόμη και εάν οι τιτλοποιήσεις στο πρόσφατο παρελθόν έδωσαν λύσεις , αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να αγοράζουν επ’ άπειρο ελληνικά δάνεια. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ φαίνεται ότι θα λύσει κάποια προβλήματα αλλά δεν θα είναι εύκολο να παραμείνει σε μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να επιβαρύνει τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών ούτε το εθνικό χρέος.

Μειώνονται οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου και Προθεσμίας και οδηγουνται σε μείωση τα νέα δάνεια

Σε ότι αφορά τις καταθέσεις, αυτές φαίνεται ότι βρίσκονται στο ανώτατο σημείο και οι περισσότερες πλέον μετατρέπονται σε νέα επενδυτικών προιόντα (εγγυημένης απόδοσις, unit linked). Αυτό το γεγονός δεν επηρεάζει τα εποπτικά κεφάλαια τόσο πολύ αφού τα κεφάλαια παραμένουν εντός των τραπεζών όσο τις ενέγγυες καλύψεις των δανείων (backed loans). Τι σημαίνει αυτό;

Ότι με μειούμενες τις καταθέσεις (ταμιευτήρια και προθεσμίες) τα δάνεια που θα μπορούν να δώσουν οι ελληνικές τράπεζες στο μέλλον θα είναι λιγότερα εάν ο ρυθμός μείωσης των καταθέσεων αυξηθεί.

Ανοικτό το θέμα της αναβαλλόμενης φορολογίας (DTC)

Aν οι έλληνες επενδυτές το ξεχνούν, οι ξένοι πιστωτές και επενδυτές το θυμούνται. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ανοικτό το θέμα της αναβαλλόμενης φορολογίας (DTC) και αυτό φαίνεται ότι δεν θα λήξει εύκολα. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα χρήσης που έχουν ανακοινωθεί δείχνουν ότι μία άμεση επίλυση θα επιφέρει επιπτώσεις στις καθαρές κερδοφορίες και στα Ίδια Κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών. Σαφέστατα λοιπόν θα οδηγηθούμε σε μία σταδιακή και τμηματική διαμόρφωση προβλέψεων που θα αποσβεστούν σε ορίζοντα 5ετίας.

«Η επόμενη ημέρα» των τραπεζών δεν θα είναι μόνο τα κεφαλαιακά αποθέματα ούτε οι κερδοφορίες των ελληνικών τραπεζών. Θα είναι τα ζητήματα της ποιότητας εξυπηρέτησης ιδιωτών και επιχειρήσεων. Και εκεί θα πρέπει να πέσει όλο το βάρος των διοικήσεων.