Φορολογικά

Νέο webinar του κόμβου για το δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ, ProRata, διακανονισμό παγίων, με τον Λεωνίδα Κορρέ

Ο κόμβος διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για το δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ, την ProRata, το διακανονισμό παγίων, την επιστροφή φόρου και την παραγραφή.

Το δικαίωμα έκπτωσης αποτελεί θεμελιώδη λειτουργία του συστήματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Μέσω του μηχανισμού αυτού εξασφαλίζεται η αρχή της ουδετερότητας του φόρου σύμφωνα με την οποία αυτός δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις αλλά, ως φόρος κατανάλωσης, τους τελικούς καταναλωτές των αγαθών και των υπηρεσιών.  
Ποιοι όμως έχουν δικαίωμα έκπτωσης; Μπορεί το δικαίωμα αυτό να περιορίζεται; Πότε πρέπει να διακανονίζεται το ποσό του φόρου που εκπίπτει και με ποιον τρόπο αυτό γίνεται; Τι ισχύει ειδικά για τα αγαθά επένδυσης (πάγια); Πότε παραγράφεται το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου;

Το webinar έχει ως στόχο μέσα από μέσα από μια πρακτική προσέγγιση να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
– Λογιστές, οικονομολόγους, φοροτεχνικούς
– Νομικούς
– Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & λογιστηρίων
– Στελέχη της φορολογικής διοίκησης

Θέματα που θα αναπτυχθούν (ενδεικτικά):

• Τι είναι το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
• Πότε γεννάται το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
• Ποιες είναι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για το δικαίωμα έκπτωσης
• Πως επηρεάζει το δικαίωμα έκπτωσης η προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ από την ΑΑΔΕ (myDATA)
• Ποιες πράξεις απαλλάσσονται από το ΦΠΑ αλλά παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης;
• Σε ποιες περιπτώσεις δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ
• Πως υπολογίζεται το ποσοστό (PRO RATA) βάσει του οποίου θα προσδιοριστεί ο εκπιπτόμενος φόρος των κοινών εισροών σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης
• Τι προβλέπεται ειδικά για τα πάγια
• Έκπτωση ΦΠΑ κατασκευών, προσθηκών και βελτιώσεων σε ακίνητα τρίτων
• Πως διενεργείται ο διακανονισμός της έκπτωσης του ΦΠΑ παγίων σε περίπτωση παράδοσης τους ή οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις
• Πως απεικονίζονται στη δήλωση ΦΠΑ οι διακανονισμοί μιας διαχειριστικής περιόδου
• Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωση του ΦΠΑ εισροών
• Πότε παραγράφεται το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ
• Πρακτικά παραδείγματα

Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη, 14 Μαρτίου.

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους την υπηρεσία παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο, για ένα έτος, με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε από την κεντρική σελίδα του κόμβου.

Εισηγητής:

Κορρές Λεωνίδας
Ο Λεωνίδας Κορρές είναι λογιστής-φοροτεχνικός Α’ τάξης και φορολογικός σύμβουλος με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα διεθνούς φορολογίας, Φ.Π.Α .
και φορολογίας νομικών προσώπων


Σχολιασμός:

Κουλογιάννης Κωνσταντίνος
Λογιστής-φοροτεχνικός, μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Taxheaven

Επιστημονική ομάδα κόμβου:

Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.