Επιχειρήσεις

Θα ήταν καλύτερος ο κόσμος αν η γυναίκα είχε τα ηνία; Η εικόνα στην Ελλάδα σήμερα για εργασία, οικογένεια

Ας δούμε όμως για τα παραπάνω, και όχι μόνο, τι επικρατεί σήμερα στην ελληνική κοινωνία.

Τελικά είμαστε ίσοι; Αυτό διερωτάται η τελευταία πανελλαδικη έρευνα YouGov Profiles που διατίθεται στην Ελλάδα από την Focus Bari σκιαγραφώντας το προφίλ, τις ανάγκες και τα «θέλω» των γυναικών… και κυρίως τι πιστεύει η ελληνική κοινωνία για συγκεκριμένα ζητήματα.

Μπορεί το 42% των Ελληνίδων GEN Z να πιστεύει πως ο κόσμος θα ήταν καλύτερος αν οι γυναίκες είχαν τα ηνία, απαιτείται ακόμη πολύς δρόμος για να επιτευχθεί…

Η Θέση της Γυναίκας στην Εργασία

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, οι δύο στους τρεις Έλληνες πιστεύουν πως δεν υπάρχει ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στον εργασιακό χώρο, και η αναλογία αυτή είναι σαφώς ψηλότερη μεταξύ των γυναικών.

Ενώ η άποψη αυτή επικρατεί, είναι σαφώς χαμηλότερη μεταξύ των νεότερων ηλικιών και στα δύο φύλα.

Δεδομένων των καιρών, πάνω από ένας στους δύο Έλληνες ανησυχούν για την πορεία της επαγγελματικής τους ζωής και οι γυναίκες δηλώνουν μεγαλύτερη ανησυχία απ’ ότι οι άνδρες.

Πέρα από την διαφορά μεταξύ των δυο φύλων, η ανησυχία για το μέλλον της επαγγελματικής ζωής εκφράζεται περισσότερο από τις νεαρές ηλικίες σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες.

Αντίθετα, μόνο 1 στους 3 Έλληνες δηλώνουν σιγουριά για τις προοπτικές της καριέρας τους με τους άντρες να προηγούνται των γυναικών, και… την γενιά «Ζ» να παρουσιάζει σημαντικά ψηλότερο βαθμό αισιοδοξίας για την καριέρα, ειδικά μεταξύ των ανδρών.

Έστω και θεωρητικά, οι 3 στους 4 Έλληνες συμφωνούν πως οι γυναίκες μπορούν να ηγούνται όπως και οι άνδρες, με τις γυναίκες — ως φυσικό — να προηγούνται με διαφορά!

Όμως, φαίνεται ότι αυτή η διαπίστωση έρχεται μετά από αρκετή εμπειρία, καθώς η άποψη για την ηγετική ικανότητα των γυναικών είναι πιο έντονη στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Όμως, μόνο 1 στους 4 πιστεύει πως ο κόσμος θα ήταν καλύτερος αν έπαιρναν τα ηνία οι γυναίκες…

focus1_240308_141049.jpg?mtime=20240308141049#asset:466311

Αναλογία που φτάνει στο 42% των γυναικών της γενιάς «Ζ» και 1 στις 3 Millennials!

Η Θέση της Γυναίκας στην Οικογένεια

Η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων πιστεύουν πως οι ευθύνες του νοικοκυριού αφορούν άντρες και γυναίκες εξίσου, και μάλιστα η άποψη αυτή γίνεται εντονότερη όσο περνά η ηλικία, που υπάρχει και η σχετική εμπειρία στην πράξη

Το ίδιο ισχύει – τουλάχιστον θεωρητικά – και για την ανατροφή των παιδιών, όπου μάλιστα οι άντρες δείχνουν μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας από τις γυναίκες με την άποψη ότι στις μέρες μας μπορεί ένας άντρας να αναλάβει τα παιδιά ως «κύριος φροντιστής» (stay at home dad)!

Όμως, όταν το ερώτημα τίθεται ως προς την ευθύνη μέσα στο νοικοκυριό, ενώ στις οικονομικές αποφάσεις συμμετέχουν εξίσου άντρες και γυναίκες, η κύρια ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών παραμένει στην μητέρα.

focus2_240308_141518.jpg?mtime=20240308141518#asset:466318

focus3_240308_141735.jpg?mtime=20240308141735#asset:466319

Η Άποψη της Γυναίκας για την Ζωή

Άγχος για την ζωή τους δηλώνουν ότι νιώθουν οι τρεις στους πέντε Έλληνες (κάτι που επιβεβαιώνεται επανειλημμένα σε πολλές έρευνες), και το άγχος είναι κάτι που δηλώνεται πολύ περισσότερο από τις γυναίκες, ειδικά των νεαρότερων ηλικιών.

Η ανάγκη ασφάλειας και αυξημένης ανησυχίας όταν τα πράγματα είναι «ρευστά» και οι συνθήκες δύσκολες εκφράζονται περισσότερο από τις γυναίκες που φαίνεται να φοβούνται το ρίσκο περισσότερο από τους άνδρες, γι’ αυτό και αποφεύγουν τις προκλήσεις

Παρ’ όλα αυτά, οι γυναίκες δείχνουν πολύ μεγαλύτερη «ανοικτότητα» στην σύγχρονη άποψη που αποδέχεται ότι στις μέρες μας υπάρχουν περισσότερα από δύο φύλα, ενώ…

Υποστηρίζουν πολύ περισσότερο το ότι ο φεμινισμός στοχεύει στην ισότητα και όχι στην ευνοϊκή μεταχείριση των γυναικών

focus4.jpg?mtime=20240308142320#asset:466326

focus5.jpg?mtime=20240308142339#asset:466327

focus6.jpg?mtime=20240308142359#asset:466328

αναλυτικά εδώ η έρευνα