Επιχειρήσεις

Αγορά Εργασίας: Το HR ψάχνει ταλέντα… και οι εργαζόμενοι ικανοποίηση

Στη διελκυστίνδα εργαζομένων – εργοδοτών τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί παράγοντες όπως η τηλεργασία, η ευκαιρία εργασίας στο εξωτερικό, η είσοδος νεότερων εργαζόμενων με νέες τάσεις και αντιλήψεις (Gen Z).

Γενικότερα, ο κλάδος εργασίας έχει αναδιαμορφωθεί σε σημαντικό βαθμό, ως αποτέλεσμα των κοινωνικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.

Οι εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο, η παγκόσμια πληθωριστική κρίση, η αυξημένη κινητικότητα ταλέντων, καθώς και η είσοδος νέων γενιών στον χώρο εργασίας, όπως η Gen Z, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη σύνθεση του εργατικού δυναμικού.

Οι απαιτήσεις των εργαζόμενων έχουν αλλάξει και οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τις παροχές και τη στρατηγική τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να προσφέρουν πιο σύγχρονη εργασιακή εμπειρία.

Αντίστοιχα, ο κλάδος εργασίας αλλάζει και στην Ελλάδα, με τους εργαζόμενους να έχουν διαφορετικές προσδοκίες από τους μελλοντικούς εργοδότες τους και να αξιολογούν υπό διαφορετικό πρίσμα το εργασιακό οικοσύστημα.

Τελικά σήμερα πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ικανοποίηση τους;

Από την άλλη πλευρά, ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν τα στελέχη HR στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων; Ποιες είναι οι προσδοκίες των εργαζόμενων στον τομέα των παροχών και τελικά ποιες παροχές συμβάλλουν στη διαφοροποίηση ενός εργοδότη;

Δεν είναι ικανοποιημένος 1 στους 3 εργαζόμενους – τι έχει ανάγκη

Όπως καταγράφει ειδική έρευνα της Edenred σε συνεργασία με την Focus Bari στις μέρες μας 1 στους 3 εργαζόμενους δηλώνει μη ικανοποιημένος από την εργασία του και εμφανίζεται να αποζητά μεγαλύτερη ευελιξία και παροχές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του.

Ειδικότερα, η ικανοποίηση των εργαζόμενων είναι πτωτική, συγκρινόμενη με τα επίπεδα προ και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ως βασικότεροι παράγοντες σημειώνονται η πληθωριστική κρίση και η αυξημένη κινητικότητα στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, η τάση εντοπίζεται σε όλες τις ομάδες και είναι πιο δυναμική σε νεαρές και μέσες ηλικίες

Σε αυτό το πλαίσιο, 4 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι είναι αρκετά ή πολύ πιθανό να αναζητήσουν νέο εργοδότη μέσα στους επόμενους 12 μήνες, επιβεβαιώνοντας το “άνοιγμα” της αγοράς εργασίας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Η τάση αυτή είναι μεγαλύτερη στις νεότερες ηλικίες και στις μικρότερες εταιρείες.

Κατά τα άλλα, οι παράμετροι που «στηρίζουν» την ικανοποίηση από την εργασία είναι σύμφωνα με την έρευνα η υποστήριξη προϊσταμένου, το αντικείμενο και το αίσθημα ασφάλειας.

Ο ρόλος των παροχών

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εργαζόμενοι επιθυμούν εύρος παροχών «εξοικονόμησης για το σήμερα και ασφάλειας για το μέλλον»

Η αξιολόγηση παροχών δείχνει την σημαντικότητα τους στην επιλογή εργοδότη, καθώς με εξαίρεση την ασφάλεια υγείας που είναι δεδομένη, οι περισσότερες αποτελούν σημείο διαφοροποίησης ενός εργοδότη. Προτάσσεται και πάλι η σημαντικότητα της ασφάλειας και άμεσου οικονομικού οφέλους για τον εργαζόμενο.

Περισσότερο από όλες τις άλλες εναλλακτικές, πακέτο παροχών με προκαθορισμένη αξία, που ο εργαζόμενος επιλέγει πώς θέλει να το αξιοποιήσει, παίζει τον πλέον καθοριστικό ρόλο στην επιλογή εργοδότη, ενώ ακολουθεί η δυνατότητα επιλογής μοντέλου εργασίας.

paroxes_edenred.jpg?mtime=20240312163709#asset:466903

Σχετικά με το κομμάτι των παροχών, οι εργαζόμενοι φαίνεται να επιθυμούν μείγμα παροχών, στη λογική «εξοικονόμηση για το σήμερα και ασφάλεια για το μέλλον», ενώ κοινός παρονομαστής είναι η ευελιξία με εξατομικευμένες λύσεις, αφού οι επιθυμίες του κάθε εργαζόμενου διαφέρουν και επηρεάζονται άμεσα από την ηλικία και τη φάση ζωής στην οποία βρίσκεται.

Νέα Ταλέντα: Δεν βρίσκουν… και δυσκολεύονται να διατηρήσουν οι άνθρωποι του HR

Από την άλλη πλευρά, οι 2 στους 3 επαγγελματίες HR δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να προσλάβουν νέα ταλέντα, ενώ ο 1 στους 2 αντιμετωπίζει σημαντική δυσκολία στη διατήρηση των ταλέντων.

Συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες του κλάδου HR αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες προκλήσεις στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, οι οποίες οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, τόσο ενδοεταιρικούς όσο και εξωγενείς.

Οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες σε συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. IT) και στις ελληνικές εταιρείες. Το αίσθημα ασφάλειας και η υποστήριξη από τον προϊστάμενο είναι οι παράμετροι που εντοπίζεται η μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ επαγγελματιών HR και εργαζόμενων στη σημασία και στην ικανοποίηση αντίστοιχα.

Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν, οι άνθρωποι του HR διαμορφώνουν με μεγαλύτερη ευελιξία τις παροχές που προσφέρονται, αναγνωρίζοντας τη σημασία ενός διευρυμένου και ανταγωνιστικού πακέτου, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει τον εργαζόμενο με άμεσα και απτά οικονομικά benefits.

Σχετικά με την ικανοποίηση των εργαζόμενων, τα στελέχη HR συγκλίνουν με τους εργαζόμενους, προκρίνοντας το αίσθημα ασφάλειας και την υποστήριξη από τον προϊστάμενο ως τις παραμέτρους που επηρεάζουν περισσότερο την ικανοποίησή τους.

Όπως προκύπτει και από την έρευνα, είναι επιτακτική μια νέα προσέγγιση στο τι θεωρεί ο εργαζόμενος ως benefit, ενώ οι επιχειρήσεις χρειάζεται να δημιουργήσουν στρατηγική ευελιξίας με προσωποποιημένες λύσεις.

edenred2.jpg?mtime=20240312164622#asset:466904

edenred7.jpg?mtime=20240312164825#asset:466905