Φορολογικά

Νόμος 5094/2024 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5094/2024 Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις.

Υπενθιμίζουμε ότι στο νομοσχέδιο περιέχονται εκτός των βασικών διατάξεων για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων και διατάξεις που αφορούν :

-Άρθρο 205 Αύξηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών – Τροποποίηση παρ. 1 και 7 άρθρου 10 ν. 3220/2004

-Άρθρο 206 Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα -Τροποποίηση υποπαρ. ΙΔ.1. παρ. ΙΔ’ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013

-Άρθρο 207 Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 1Α ν. 4326/2015

-Άρθρο 208 Έναρξη ισχύος της υποχρέωσης λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις καλαθοσφαίρισης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 31 ν. 5085/2024

-Άρθρο 209 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού – Παράταση ισχύος περ. α) και β) άρθρου 62 ν. 4872/2021

-Άρθρο 210 Κοινωνική προστασία προς πολίτες μετά από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές