Φορολογικά

«Ψηφιακές Συναλλαγές»: Νέα δυνατότητα αυτόματης παραίτησης στο Πρόγραμμα


digitalsme.gov.gr

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε αίτημά παραίτησης από συγκεκριμένη κατηγορία του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές»  (για παράδειγμα, αν θέλετε να αποσύρετε αίτηση από την κατηγορία 4 για να μπορέσετε να υποβάλετε στην κατηγορία 3), μπορείτε να το κάνετε πλέον μέσω της νέας εναλλακτικής αυτόματης διαδικασίας, ως εξής:

– Εισέρχεστε στην εφαρμογή υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων στην ιστοσελίδα https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/  με τους προσωπικούς σας κωδικούς.

– Μεταβαίνετε στην αίτηση που θέλετε να αποσύρετε.

– Επιλέγετε το κουμπί «Παραίτηση δικαιώματος ενίσχυσης» και ακολουθείτε τις οδηγίες.

Η διαδικασία παραίτησης θα ολοκληρωθεί άμεσα και οριστικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ Αν σας ενδιαφέρει να υποβάλετε νέα αίτηση πριν από την 19η Μαρτίου 2023 και δεν καθίσταται εφικτό λόγω των περιορισμών* που ισχύουν στον τρέχοντα κύκλο, σας προτρέπουμε να ακολουθήσετε τη συγκεκριμένη αυτόματη διαδικασία παραίτησης, καθώς τυχόν αίτημα σας στο Help Desk του Προγράμματος, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη ή μέσω του gov.gr) παραίτησης ενδέχεται, λόγω του μεγάλου όγκου αιτημάτων, να μην προλάβει να την επεξεργασθεί το Γραφείο Εξυπηρέτησης.

* Ποιες κατηγορίες δεν είναι συμβατές μεταξύ τους;

(2 και 3) (3 και 4) (3 και 5) (3 και 6) (5 και 6)

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται να υποβάλετε αίτηση στο νέο κύκλο για Κατηγορία Ενέργειας, στην οποία έχετε ήδη εγκριθεί σε προηγούμενο Κύκλο (για παράδειγμα στην Κατηγορία Ενέργειας 1), καθώς οι επιταγές που εκδίδονται δύναται να χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση αγορών σε εγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες των Κατηγοριών του Προγράμματος έως την 30η/06/2024, χωρίς να υπάρχει καμία διαφοροποίηση στη διαχείριση των vouchers ανά κύκλο.