Φορολογικά

Νόμος 5095/2024 – Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών κ.ά.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5095/2024 : Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στον περιέχεται και η διάταξη για τα μέτρα  μείωσης του ενεργειακού κόστους για την προώθηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα (άρθρο 30)

Δείτε τον νόμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ